آرشیو خبرها

روابط عمومی ۶ تير ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان: تنش خشکي در ذرت اثرات، سازوکارهاي مقاومت، دستاوردهاي جهاني و رهيافت هاي بيولوژيکي براي پيشرفتمولفان: محمد اسلم، محمد امير مقبول، رحيمه چنگيزمترجمان:دکتر رحيم ناصري استاديار دانشگاه ايلام، دکتر امير ميرزايي استاديار مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: ژرف کاوي داستان هاي قرآن کريم (از منظر تحليل روايت، تحليل گفتمان و زبان شناسي)مؤلف: دکتر پيمان صالحي دانشيار دانشگاه ايلامکتاب ژرف کاوي داستان هاي قرآن کريم (از منظر تحليل روايت، تحليل گفتمان و زبان شناسي) تأليف دکتر پيمان صالحي دانشيار د

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۹ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: اصول بيوشيمي معدني تأليف: استفن ج.ليپارد، جِرِمي م. بِرگمترجمان دکتر علي نقي پور دانشيار دانشگاه ايلام، خانم دکتر مريم خانمرادي، دکتر مسعود قباديکتاب «اصول بيوشيمي معدني» تأليف استفن ج.ليپارد و جِرِمي م، توسط دکتر علي نقي پور دانشيار دان

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: بهداشت و بازرسي گوشت تأليف: دکتر ابراهيم بابا احمدي عضو هيئت علمي گروه آموزشي بافت شناسيکتاب «بهداشت و بازرسي گوشت» تأليف دکتر ابراهيم بابااحمدي، در 25 فصل و 225 صفحه توسط دکتر ابراهيم بابا احمدي عضو هيَأت علمي گروه آموزشي بافت شناسي تألي

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: مديريت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان (فرآيند نياز سنجي، توسعه، ارزشيابي) مؤلف: دکتر علي ياسيني دانشيار دانشگاه ايلام، زهرا پاليزبان، خانم دکتر زينب رضايي نسبکتاب مديريت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان (فرآيند نياز سنجي، توسعه، ارزشيابي) تأليف دکتر

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۲۲ فروردين ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: تکنيک هاي تهيه نمونه هاي تشريحي دامپزشکيمؤلف: دکتر علي لوئي منفرد دانشيار دانشگاه ايلامکتاب «تکنيک هاي تهيه نمونه هاي تشريحي دامپزشکي» تأليف دکتر علي لوئي منفرد دانشيار دانشکده پيرادامپزشکي در فصل هفت فصل و 151 صفحه توسط انتشارات دانشگاه

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۲۲ فروردين ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: انفورماتيک کشاورزي، خودکارسازي با اينترنت اشياء و يادگيري ماشينمؤلفان: آميتاوا چودوري، آريندام بيسواس، مانيش پراتيک، و آملان چاکرابارتيمترجمان: مهندس رستم فتحي و دکتر کامران خيرعلي پور دانشيار دانشگاه ايلامکتاب «انفورماتيک کشاورزي، خودکا

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۱۵ فروردين ۱۴۰۲

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: مديريت فروش در صنعت بيمه (اصول بيمه براي ممتاز شدن شرکت هاي بيمه)مؤلفان: دکتر محمد ايدي استاديار دانشگاه ايلام، خانم ارغوان بهزادي، خانم دلارام گودرزيکتاب «مديريت فروش در صنعت بيمه - اصول بيمه براي ممتاز شدن شرکت هاي بيمه»، تأليف دکتر مح

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۲ اسفند ۱۴۰۱

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: تصميم گيري با تکنيک دلفي ابزاري در تحقيقات علوم انساني مولف کتاب: دکتر صيد مهدي ويسه،دکتر محمد تابان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلامکتاب « تصميم گيري با تکنيک دلفي » تاليف دکتر صيد مهدي ويسه،دکتر محمد تابان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام ،

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: حسگرها و آپتاحسگرهاي الکتروشيميايي اجزا، عملکرد و کاربرد (مروري بر جديدترين فناوري هاي ساخت حسگرها و آپتاحسگرها)مولف کتاب: دکتر محمود روشني عضو هيئت علمي دانشگاه ايلام کتاب «حسگرها و آپتاحسگرهاي الکتروشيميايي» تاليف دکتر محمود روشني، د

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب:مباني مقدماتي آمار و احتمال مولف کتاب:دکتر مهدي اميدي عضو هيئت علمي دانشگاه ايلام، حمزه زنگنه کارشناس ارشد آمارکتاب « مباني مقدماتي آمار و احتمال » تاليف دکتر مهدي اميدي عضو هيئت علمي دانشگاه ايلام و حمزه زنگنه کارشناس ارشد آمار ، در شش فص

مشاهده بیشتر
روابط عمومی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: «العقليات المتأکسده و کعکه مزينه بالديناميت» «ذهن هاي زنگ زده، و کيک تزئين شده با ديناميت»مؤلف: دکتر مالک عبدي دانشيار دانشگاه ايلامکتاب «العقليات المتأکسده و کعکه مزينه بالديناميت» سروده دکتر مالک عبدي دانشيار دانشکده ادبيات و علوم ان

مشاهده بیشتر

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها