مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

  •      دکتر مهدي ملکي 
  •           مدير امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني
  •           تلفن: 08432221996
  •           رايانامه:m.maleki@ilam.ac.ir 

 

شرح وظايف:

-مديريت و نظارت به امور مربوط به پروژه هاي عمراني دانشگاه

- برگزاري مناقصات و انتخاب مهندسين مشاور و پيمانکاران جهت اجراي پروژه هاي عمراني

-برآورد، اجرا و نظارت بر پروژه هاي تعميراتي اساسي در دانشگاه

- نظارت عاليه بر امور نگهداري و تعميرات ساختمان هاي دانشگاه

- تهيه و تدوين طرح جامع و فضاي کالبدي دانشگاه با همکاري مهندسين مشاور

- کنترل و بررسي صورت وضعيت هاي پيمانکاران و مشاوران

 

 کارکنان:

 

  

 مسعود مرادخاني

معاون مدير امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

رايانامه: m_moradkhani59@ilam.ac.ir

 

 

        رضا فتح الهي پور

        کارشناس تاسيسات

        رايانامه: re.fatholahi@ilam.ac.ir

 

 

         مهدي حيدري نژاد

        کارشناس برق 

        رايانامه: m.haidary@ilam.ac.ir

 

 

         جمال اورنگ

         کارشناس عمران

         رايانامه: J.awrang@ilam.ac.ir

 

 

       نعمت اله ملکي

       کارشناس عمران

       رايانامه: N.Nemat@ilam.ac.ir

 

 

             مهدي تجاره

        امور قراردادها

        رايانامه: M.tejarh@ilam.ac.ir

 

 

        حرمت مفتاحي

          مسئول دبيرخانه دفتر طرحهاي عمراني

        رايانامه: H.meftahey@ilam.ac.ir

        تلفن: 59241122-084

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها