اداره روابط عمومی

  •                                         دکتر آيت قبادي
  •                                          رييس اداره روابط عمومي
  •                                          تلفن: 08459241116
  •                                        رايانامه: a.ghbady@ilam.ac.ir

 


شرح وظايف: 

روابط عمومي در يک سازمان، دريچه اي است که از وراي آن فعاليتهاي يک سازمان به خوبي قابل مشاهده است و به عنوان نهادي بنيادي در نظام مديريتي حدفاصل بين مخاطبان و مسئولان يک سازمان است. فعاليتهاي اين واحد به دوبخش درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي شود.

الف(  درون سازماني شامل :

1- ساماندهي روابط بين دانشکده ها و واحدهاي زير مجموعه دانشگاه

2- تهيه آرشيو تصويري ازوقايع وروند پيشرفت دانشگاه

3- همکاري جهت برگزاري سمينارهاي علمي و هدايت فعاليتهاي بخشهاي مختلف دانشگاه در اين ارتباط

4- ارائه تاريخچه مختصري از دانشگاه و ثبت وقايع مهم در روند روبه پيشرفت آن

5-تهيه تصاوير اعم از عکس و فيلم از مراسم، کنفرانسها، تجمعات و تحولات دانشگاه و حفظ آنها

6- تهيه گزارش تصويري از روند فعاليتهاي عمراني

ب) برون سازماني شامل :

1- معرفي دانشگاه به دانشگاهها، موسسات مختلف علمي-پژوهشي و مراکز تحقيقاتي و صنعتي از طريق انتشار کتب و بروشورهاي تبليغاتي

2- برقراري ارتباط با صدا و سيما و رسانه هاي ملي و محلي جهت انعکاس اخبار و رويدادهاي دانشگاه

3- انتشار نشريه خبري دانشگاه

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها