برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مباني و الزامات استاندارد 17025
 

در راستاي تأکيدات معاونت محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه مبني بر اخذ مجوز استاندارد 2005:17025 ISO/IEC و پيگيري هاي آزمايشگاه مرکزي، يک دوره کارگاه آموزشي استاندارد 17025 در تاريخ 1395/08/17 در محل آمفي دانشکده کشاورزي با حضور اساتيد و کارشناسان آزمايشگاهها به مدت 4 ساعت برگزار گرديد.

ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۲۳ آبان ۱۳۹۵  ساعت: 2:37:17عصر 

 
 
 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۵۱
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۱۱