فراخوان شرکت در کارگاه آموزشي کروماتوگرافي مايع با کارآيي بالا (HPLC) مقدماتي (۱ مهر ۱۳۹۶)
اساتيد ارجمند، دانشجويان و پژوهشگران فرهيخته آزمايشگاه مرکزي دانشگاه ايلام در نظر دارد در راستاي رف ...

راه اندازي دستگاه HPLC (۱ مهر ۱۳۹۶)
راه اندازي دستگاه کروماتوگرافي مايع در آزمايشگاه مرکزي دانشگاه ايلام دستگاه HPLC در آزمايشگاه مرکزي ...

راه اندازي دستگاه آسياب سياره اي (۱ مهر ۱۳۹۶)
دستگاه آسياب سياره اي (Mechanical Ball Milling) شرکت امين آسيا فناور پارس در آزمايشگاه مرکزي دانشگاه ...

راه اندازي دستگاه BET (۱ مهر ۱۳۹۶)
در تاريخ 31/05/1396دستگاه اندازه گيري سطح ويژه (BET، Brunauer-Emmett-Teller) مدل Belsorp-miniII ساخت ...

راه اندازي دستگاه STA-TG (۱ مهر ۱۳۹۶)
آزمايشگاه مرکزي دانشگاه ايلام در راستاي ارتقاء ميزان خدمات به متقاضيان اقدام به نصب، راه اندازي و آم ...

نمایش همه