En Ar

راهنمای تلفن‌های دانشگاه

نهاد نماینگی مقام معظم رهبری

عنوان پست سازمانی شماره تماس حوزه شماره مستقیم
دکتر غلامرضا غیاثی مسئول نهاد رهبری 151 نهاد نماینگی مقام معظم رهبری 084-59241151
محمد نوری کارمند دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 153 نهاد نماینگی مقام معظم رهبری 084-59241153
محمد علی جباریان مدیر اجرایی نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 154 نهاد نماینگی مقام معظم رهبری 084-59241154
مریم کارونی کارشناس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 155 نهاد نماینگی مقام معظم رهبری 084-59241155
یونس عباسی کارشناس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 156 نهاد نماینگی مقام معظم رهبری 084-59241156
زینب اسکندرنیا کارشناس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 230 نهاد نماینگی مقام معظم رهبری 084-59241230
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها