En Ar

راهنمای تلفن‌های دانشگاه

دانشکده پیرا دامپزشکی

عنوان پست سازمانی شماره تماس حوزه شماره مستقیم
دکتر مهدی رشنوادی رییس دانشکده 671 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241671
زهرا فتاحی نیا دفتر رییس دانشکده 672 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241672
هیبت ملکی رییس امور عمومی دانشکده 673 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241673
مریم سیفی دبیرخانه دانشکده 675 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241675
دکتر هدایت علی ور اهرام هیات علمی 676 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241676
دکتر سجاد مامی عضو هیات علمی 677 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241677
دکتر مهدی رشنوادی معاون آموزشی دانشکده 678 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241678
دکتر علی لویی منفرد هیات علمی 679 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241679
دکتر الهه خواجه علی هیات علمی 681 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241681
دکتر ابراهیم بابا احمدی هیات علمی 682 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241682
سجاد مامی- محمود رشنوادی هیات علمی 684 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241684
مریم نظر بیگی آزمایشگاه 685 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241685
جواد چراغی هیات علمی 686 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241686
سمیرا کارزانی آزمایشگاه 687 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241687
طیب سیفی آزمایشگاه 691 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241691
نعمت اله شاکرمی کارشناس آزمایشگاه بافت 692 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241692
مرتضی رشید آموزش دانشکده 693 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241693
روح الله فتاحی هیات علمی 694 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241694
دکتر شهناز یوسفی زاده مدیرگروه آموزشی علوم آزمایشگاهی و درمانگاهی 695 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241695
فاضل پوراحمد معاون پژوهشی دانشکده 696 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241696
مصطفی نعمتی هیات علمی 697 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241697
عبداله جعفرزاده کارشناس کلینیک 699 دانشکده پیرا دامپزشکی 084-59241699
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها