En Ar

راهنمای تلفن‌های دانشگاه

دانشکده علوم پایه

عنوان پست سازمانی شماره تماس حوزه شماره مستقیم
دکتر انسیه قاسمیان رییس دانشکده علوم پایه 700 دانشکده علوم پایه 084-59241700
دکتر مهدی امیدی مدیر گروه ریاضی 716 دانشکده علوم پایه 084-59241716
شکوفه همتی کارمند آزمایشگاه فیزیک 254 دانشکده علوم پایه 084-59241254
منیره رستمی دبیرخانه دانشکده 335 دانشکده علوم پایه 084-59241335
حمزه فلاح کارمند 701 دانشکده علوم پایه 084-59241701
دکتر امیر سهامی معاون آموزش 702 دانشکده علوم پایه 084-59241702
علیرضا خبازی رییس امور عمومی دانشکده 706 دانشکده علوم پایه 084-59241706
دکتر علی دانشفر هیات علمی 713 دانشکده علوم پایه 084-59241713
جلیل ناجی مدیر گروه فیزیک 714 دانشکده علوم پایه 084-59241714
دکتر روشنک لطفی کار هیات علمی 715 دانشکده علوم پایه 084-59241715
دکتر سمیه مرادی هیات علمی 717 دانشکده علوم پایه 084-59241717
علی اصغر حاتم نیا هیات علمی 719 دانشکده علوم پایه 084-59241719
دکتر شکوفه مساحی هیات علمی 721 دانشکده علوم پایه 084-59241721
دکتر شکوفه مساحی مدیر گروه شیمی 722 دانشکده علوم پایه 084-59241722
دکتر رضا تبارکی هیات علمی 726 دانشکده علوم پایه 084-59241726
دکتر محسن نیکو رزم هیات علمی 728 دانشکده علوم پایه 084-59241728
دکتر محمد سلیمان بیگی هیات علمی 733 دانشکده علوم پایه 084-59241733
عبدالحسن فریدونی هیات علمی 735 دانشکده علوم پایه 084-59241735
طالب هاشمی کارشناس آموزش 739 دانشکده علوم پایه 084-59241739
دکتر طاهره خزلی هیات علمی 747 دانشکده علوم پایه 084-59241747
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها