نقشه سايت         اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
  تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام
 

مراسم تقدير از ورزشکاران دانشگاه با حضور دکتر پورکياني مدير کل محترم تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دکتر علي اکبري رياست دانشگاه، آقاي حيدري زاد رئيس سازمان تربيت بدني و جوانان استان، روساي دانشگاه­هاي استان، دکتر عدالتي معاون دانشجويي دانشگاه، دکتر شيرخاني معاون فرهنگي دانشگاه، خانم دکتر صالحي پور مدير تربيت بدني دانشگاه و جمع زيادي از دانشجويان شب سه شنبه 26/2/96 در محل سالن آيت الله حيدري برگزار گرديد. 


تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام

تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام

تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام

تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام

تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶  ساعت: 12:50:06عصر 

 
 
 
 

دانشگاه ايلام - اداره تربيت بدني
 بازديد صفحه جاری:   ۱۷۳