دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  تصويب مجوز نشريه بوم شناسي همزيستهاي گياهي در توليدات زراعي
 

کميسون بررسي نشريات علمي کشور با انتشار نشريه بوم شناسي همزيستهاي گياهي در توليدات زراعي موافقت نمود.

ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۳۱ شهريور ۱۳۹۲  ساعت: 1:15:48عصر 

 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۱۶۴
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۲۰
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام