نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  عدم ارسال نامه ها بصورت دستي
 

قابل توجه کليه واحدهاي دانشگاه

با توجه به راه اندازي دبيرخانه الکترونيکي، مقرر فرماييد از ارسال و دريافت نامه ها به صورت دستي خودداري و از اين تاريخ به هيچ نامه اي به صورت غير الکترونيکي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 


عدم ارسال نامه ها بصورت دستي
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۱۹ اسفند ۱۳۹۳  ساعت: 9:54:19صبح 

 
 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۴۹۳
 تعداد بازديد امروز :  ۶۹۳
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام