En Ar

حضور مدیران و کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در دانشگاه

در راستای فعالیت‌های یک سال اخیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در زمینه رایزنی و برگزاری جلسات و بازدیدهای متعدد  شرکت‌های نفتی از دانشکده نفت و گاز و آزمایشگاه مرکزی و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با "شرکت پویا شیمی"؛ مدیران و کارشناسان‌ "شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)"،"شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر" و "شرکت مهندسی پویا شیمی" در روز دوشنبه 97/6/19 در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه در دانشگاه حضور یافتند و از آزمایشگاه‌های دانشکده‌ نفت و گاز  و آزمایشگاه مرکزی بازدید نمودند.

در جریان این بازدید آزمایشگاه مرکزی با معرفی پتانسیل‌ها، توانمندی‌‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی خود، توانست توجه مدیران شرکت‌های نفتی نامبرده را در زمینه استفاده از امکانات و قابلیت‌های این آزمایشگاه برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و آزمایش‌های فنی مورد نیاز آنها  جلب نماید.

حضور مديران و کارشناسان شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) و شرکت مهندسي و توسعه سروک آذر در دانشگاه حضور مديران و کارشناسان شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) و شرکت مهندسي و توسعه سروک آذر در دانشگاه
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها