صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره‌‌ی پنجم هیأت امنای دانشگاه ایلام مورخ 24 بهمن 1402

Acrobat reader

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره‌‌ی پنجم هیأت امنای دانشگاه ایلام مورخ 29 مرداد 1402

Acrobat reader

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه ایلام مورخ 12 آذر 1402

Acrobat reader

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 20 اسفند 1401

Acrobat reader

صورتجلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 30 شهریور 1401

Acrobat reader

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 5 بهمن 1399

Acrobat reader

صورتجلسه نشست فوق العاده (همزمان) هیئت امنای دانشگاه ایلام - مورخ 19 خرداد 1400

Acrobat reader

پیوست اصلاح مواردی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 27 اسفند 1398

Acrobat reader

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1399

Acrobat reader

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 4 اسفندماه 1398

Acrobat reader

صورتجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 15 بهمن ماه 1398

Acrobat reader

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1398

Acrobat reader

صورتجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 3 دی 1397

Acrobat reader

صورتجلسه هشتمین نشست از دوره سوم هیات امنا - 27 مرداد 1397

Acrobat reader

پیوست صورتجلسه هشتمین نشست از دوره سوم هیات امنا (آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی)

Acrobat reader

صورتجلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیات امنا - 16 اسفند 1396

Acrobat reader

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 30 مرداد 1396

Acrobat reader

صورتجلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیات امنا - 11 مرداد 1395

Acrobat reader

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنا - 15 اسفند 1394

Acrobat reader

جلسه هیأت امنا دوره سوم مورخ 4 تیر 1394

Acrobat reader

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها