En Ar

اولویت های پژوهشی جهاد کشاورزی

فهرست اولویت های پژوهشی و فناوری اداره کل امور عشایری استان ایلام در سال 98

  1. بررسی کاهش تلفات زایش های زمستانه دام عشایر .(درجه اهمیت 9)
  2. مطالعه طرح دهکده گردشگری عشایری در استان. (درجه اهمیت10)
  3. مطالعه ارائه راهکارهای ترویجی در بازار یابی محصولات و تولیدات عشایر در راستای افزایش درآمد خانوار ها .(درجه اهمیت 9)
  4. بررسی  مسائل و مشکلات فرهنگی عشایر. (درجه اهمیت 9)
  5. آسیب شناسی سیاستگذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه عشایر .(درجه اهمیت 8)
  6. بررسی چگونگی نظامند کردن ساختار صندوق خرد زنان عشایر .(درجه اهمیت 7)
  7. ارائه طرح برند سازی عسل و روغن حیوانی عشایر استان.  (درجه اهمیت 9)
  8. مطالعه و پهنه بندی مراتع جهت کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری.(درجه اهمیت 8)
  9. طراحی شناسنامه الکترونیک دام عشایر. (درجه اهمیت8)
  10. بررسی شیوه معیشت عشایر و ارائه مدلی برای برون رفت از این وضعیت. (درجه اهمیت 7)

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها