En Ar

هسته گزینش

       خلیل  زارعی

  •      مدیر هسته گزینش
  •       رایانامه: kh.zarei@ilam.ac.ir
  •        تلفن: 59241105-084

 

 

شرح وظایف:

به منظور هماهنگی امور هسته گزینش و انجام بهتر وظایف محوله از بین اعضای هسته با معرفی رئیس دستگاه و با داشتن شرایط انتخاب اصلح و در صورت تأیید هیأت عالی گزینش مدیر هسته انتخاب می گردد.

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها