شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

شرایط ثبت نام وام ویژه دکتری روزانه

ثبت تقاضای مرحله اول برای سه ماهه پاییز ( مهر، آبان و آذر) سال 95 از تاریخ 25/7/95 لغایت 25/8/95 طبق دستور العمل، واجدین شرایط پس از تکمیل فرم های پیوست و سند تعهد محضری مدارک را به اداره رفاه دانشجویان جهت بررسی تحویل نمایند.

پیوست1

پیوست2

پیوست3

پیوست4

پیوست5

پیوست6

پیوست7

فرم شماره 3