En Ar

شرایط ثبت نام وام ویژه دکتری روزانه

ثبت تقاضای مرحله اول برای سه ماهه پاییز ( مهر، آبان و آذر) سال 95 از تاریخ 25/7/95 لغایت 25/8/95 طبق دستور العمل، واجدین شرایط پس از تکمیل فرم های پیوست و سند تعهد محضری مدارک را به اداره رفاه دانشجویان جهت بررسی تحویل نمایند.

پیوست1

پیوست2

پیوست3

پیوست4

پیوست5

پیوست6

پیوست7

فرم شماره 3


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها