En Ar

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 30/5/1396

Acrobat reader

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1398

Acrobat reader

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1398

Acrobat reader

ارزیابی کارکنان قراردادی

Ms Word

ارزیابی مدیران پایه

Ms Word

ارزیابی مدیران میانی

Ms Word

ارزیابی کارشناسان

Ms Word

ارزیابی کارکنان

Ms Word

فرایند تصویب طرح های پژوهشی

Acrobat reader

فرآیند درخواست پژوهانه (گرنت دانشجویی) دانشگاه ایلام

Acrobat reader

فرآیند تشکیل هسته‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه ایلام

Acrobat reader

مراحل پذیرش در مرکز رشد

فرآیند ثبت نام کارآموزی

فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

فرایند انعقاد طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

فرایند انعقاد تفاهم‌نامه

فرآیند تشکیل واحد خدمات فناوری

Acrobat reader

آیین نامه حمایت از پایان نامه

صورتجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 1397/10/3

Acrobat reader

پیوست صورتجلسه هشتمین نشست از دوره سوم هیات امنا (آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی)

Acrobat reader

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها