En Ar

درخواست های آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

به اطلاع دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه میرساند  درخواستهای آموزشی خودرا براساس آیین نامه آموزشی شاهد وایثارگر جهت طرح وبررسی درکمیته منتخب ستاد شاهد دانشگاه به امور دانشجویان شاهد وایثارگر   تحویل نمایند .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها