En Ar

درخواست هاي آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر

به اطلاع دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه ميرساند  درخواستهاي آموزشي خودرا براساس آيين نامه آموزشي شاهد وايثارگر جهت طرح وبررسي درکميته منتخب ستاد شاهد دانشگاه به امور دانشجويان شاهد وايثارگر   تحويل نمايند .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها