En Ar

چاپ مقاله دکتر فاضل پوراحمد در ژورنال SCIENTIFIC REPORTS

با کمال مسرت مقاله جناب آقای دکتر فاضل پوراحمد دانشیار گروه آموزشی بافت شناسی و میکروب شناسی دانشکده پیرادامپزشکی با گروه همکاران با عنوان:

 

“Mycobacterium ahvazicum. Nov.,the nineteenth species of the Mycobacterium simiae comlex"

در ژورنال SCIENTIFIC REPORTS از مجلات گروه NATURE چاپ شده است. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مراتب خرسندی خود را محضر ایشان ابراز داشته، توفیقات بیش از پیش ایشان را در این مسیر از درگاه خداوند متعال خواستار است.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها