En Ar

فراخوان عناوین در دست ترجمه

 

 1. olymaths of Islam(power and networks knowledge in central Asia),James Pickett,Comell university,۲۰۲۰,الزهرا
 2. Young Citizens in the Digital Age Political Engage ment, Young People and New Media,Brian D.Loader,Routledge,۲۰۰۷,بین المللی امام خمینی
 3. Handbook Of Extractive Metallurgy,Fathi Habashi,Wiley,۱۹۹۷,گلپایگان
 4. Manual of Equine Dermatology,Rosanna Marsella,CABI,۲۰۱۹,سمنان
 5. Dental Materials And Their Selection ۳rd Edition,Quintessence Publishing ,William J.O’Brien,۲۰۰۲,گلپایگان
 6. Nonequilibrium Atmospheric Pressure Plasma Jets Fundamentals. Diagnostics , and Medical Applications,Xin Pei Lu Stephan Reuter Mounir Laroussi Da Wei Liu,CRC Press Taylor & Francis Group,۲۰۱۹,لرستان
 7. An Introduction to Biotechnology,W.T.CODBEY,ELSEVIER,۲۰۱۴,تبریز
 8. Nondestructive Measurement in Food and Agro-Products,XIAOBO ZOU,Springer,۲۰۱۵,تبریز
 9. Mixed Methods in the Movement Sciences,O.CAMERONO,ROULEDGE,۲۰۱۲,تبریز
 10. Big Data,Min Chen,Springer,۲۰۱۴,تبریز
 11. Convex Optimization,Stephen Boyd ,CAMBRIDGE,۲۰۰۹,تبریز
 12. PHYTAT destruction, C.L Walk,WAGENINGE N A cademic,۲۰۱۶,تبریز
 13. Antibiotics simplified,Jason C Gallagher;Conan MacDougall,Burlington,Mass:Jones &Bartlett Learning,۲۰۱۸,تخصصی فناوری های نوین آمل
 14. Bio-based Materials for Food packaging,Shakeel Ahmed,Springer,۲۰۱۸,تخصصی فناوری های نوین آمل
 15. Collage City (The MIT Press)Presumed First Edition,Colin Rowe,Fred Koetter,The MIT Press:Presumed First Edition edition,هنر
 16. Architectural Principles in the Age of Humanism,Rudolf Wittkower,ww.Norton&Company,۱۹۷۱,هنر
 17. Cities and Flooding A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the ۲۱st Century,Abbas K Jha, Robin Bloch, Jessica Lamond,The World Bank, GFDRR,۲۰۱۲,سمنان
 18. Muscle and Exercise Physiology , Edited by:Prof.Jerzy A.Zoladz, ph.D,D.Sc,Elsevier,۲۰۱۹,یزد
 19. Highly Sensitive People in an Insensitive World :How to Create a Happy Life,by Ilse Sand, Elisabeth Svanholmer(Translator),Jessica Kingsley Publishers,۲۰۱۶,سمنان
 20. International Dispute Resolution:Selected Issues in International and Arbitration,Vesna Lazic.Steven Stuij,Springer,۲۰۱۸,پیام نور
 21. Probability Distributions With Truncated, Log and Bivariate Extensions ,Nick T.Thomopoulos,Springer ,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 22. Earth Observation for Water esources Management,Luis E.Garcia Diego J.Rodriguez Marcus Wijnen Inge Pakulski,The World Bank,۲۰۱۶,بین المللی امام خمینی
 23. Quality unknown, the invisible water crisis,Richard Damania, Se’bastien Desbureaux, Aude-Sophie Rodella, Jason Russ, and Esha Zaveri,The World Bank,۲۰۱۹,بین المللی امام خمینی
 24. Global Environments through the Quaternary Exploring environmental change (second edition),Christine Pohl, John van Genderen,Oxford University Press,۲۰۱۳,بین المللی امام خمینی
 25. Quantum Transport:Introduction to Nanoscience,Yuli V.Nazarov; Yaroslav M.Blanter,Cambridge University Press; ۱ edition,۲۰۰۹,لرستان
 26. Physiological Responnses of plants to Attack,Dale R Walters,Wiley Press,۲۰۱۵,تربیت مدرس
 27. Miss Sara Sampson,Gotthold Ephraim Lessing,Reclam,۲۰۰۳,اصفهان
 28. Design of CMOS Phase-Locked Loops:From Circuit Level to Architecture Level,Behzad Razavi,Cambridge University,۲۰۲۰,زنجان
 29. Small animal anesthesia techniques,Amanda M.Shelby Carolyne M.Mckune,Wiley Blackwell,۲۰۱۴,رازی
 30. Die Juden,Gotthold Ephraim Lessing,Reclam,۲۰۰۲,اصفهان
 31. Remote Sensing Image Fusion A Practical Guide,Christine Pohl,John van Genderen,Taylor & Francis Group,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 32. Soil Pollution : A Hidden Reality,Rodriguez Eugenio N. McLaughlin M. Pennock D.,Food and agriculture organization of the united nations FAO),۲۰۱۸,شهرکرد
 33. Remote Sensing Image Fusion A Practical Guide,Christine Pohl, John van Genderen,Taylor & Francis Group,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی,
 34. Handbook of science and technology indicators,Thelwall Glanzel Moed,Springer,۲۰۱۹,معاونت پژوهش و فناوری
 35. Flowering Plants Structure and Industrial Products ,Aisha Salcem Khan,John Wiley & Sons,۲۰۱۷,شهرکرد
 36. Mixing Metaphor (Metaphor in Language,Cognition,and Communication),Raymond W.Gibbs Jr.,John Benjamins Publishing Company ,۲۰۱۶,لرستان
 37. Small Animal Fracture Repair A Case-Based Approach ,Karl H.Kraus, Steven M.Fox, Fredrick S.Pike, Emily C.Salzer,Taylor & Francis Group, LLC,۲۰۱۷,شیراز
 38. Individual Counseling and Therapy: Skills and Techniques,Mei – whei Chen, Nan J.Giblin,Routledge ; ۳ edition,۲۰۱۷,لرستان
 39. Practical guide to needs assessment ۳rd ed,Catherine M.Sleezer , Darlene F.Russ- Efl , kavita Gupta,Wiley,۲۰۱۴,رازی
 40. Measurmg and maximizing training impact :bridging the gap between training and business results,Paul Leone ,Palgrave Macmillan,۲۰۱۴,رازی
 41. Data Strategy :How to profit from a world of big data, Analytics and the Internet of things,Bernard Marr,Kogan Page,۲۰۱۷,الزهرا
 42. Laboratory Manual and Workbook in Microbiology ,Paul A.Granato , Verna Morton /Josephine A.Morello,۲۰۱۹,شیراز
 43. BSAVA Manual of Avian Practice A Foundation Manual ,John Chitty and Deborah Monks,British Small Animal Veterinary Association,۲۰۱۸,شیراز
 44. Big Data Glossary,Pete Warden,Published by O’Reilly Media,۲۰۱۱,صنعتی قم
 45. Fracture Management for the Small Animal Practitioner,Anne M.Sylvestre,Wiley Blackwell,۲۰۱۹,سمنان
 46. Role of mulching in pest management and agricultural sustainability,Khawar Jabran, Springer,۲۰۱۹,یزد
 47. Application of the Water Footprint :Water Stress Analysis and Allocation,Meng Xu Chunhui Li,Springer,۲۰۲۰,بین المللی امام خمینی
 48. INTRODUCTION TO SOFTWARE TESTING,Paul Ammann , Jeff Offutt,Cambridge University Press,۲۰۰۸,صنعتی قم
 49. Fashion Trends, Analysis&Forecsting , Eundeok Kim, Ann Marie Fiore, Hyejeong Kim , Bloomsbury imprint :Berg Publisher ,الزهرا
 50. Electromechanical Machinery Theory and Performance , Professor Howard Ortmeyer , Iop , ۲۰۱۸ ,سمنان
 51. SPSS Data Analysis for Univariate, Bivariate,and Multivariate Statistics , Daniel J.Denis , John Wiley & Sons ;  edition , ۲۰۱۹ ,لرستان
 52. The Bi omechanics method for corrective exercise ,Justin Price , Human Kinetics, ۲۰۱۹ رازی,
 53. APPLIED GROUNDWATER MODELING Simulation of Flow and Advective Transport , Mary P.Anderson , William W.Woessner , Randall J.Hunt , Second Edition,Andesron۲۰۱۵ , ۲۰۱۵ ,دامغان
 54. Controlled Environment Horticulture.Improving Quality of Vegetables and Medicinal Plants, Christoph- Martin Geilfus , Springer , ۲۰۱۹ ,تربیت مدرس
 55. Principles of River Hydraulics , Aronne Armanini , Springer International Publishing , ۲۰۱۸ ,بین المللی امام خمینی
 56. Statistical Downscaling for Hydrological and Environmental Applications , Taesam Lee and Vijay P.Singh , Taylor & Francis , ۲۰۱۹ ,بین المللی امام خمینی
 57. Biochemistry and Molecular Biology of Plants , Bob B.Buchanan, Wilhelm Gruissem, Russell L.Jones , Wiley; ۲ edition , ۲۰۱۵ ,لرستان
 58. CUDA by Example :An Introduction to General-purpose GPU Programming , Jason Sanders, Edward Kandort , Addison- Wwsley,July ۱۹, ۲۰۱۰ ,تربت حیدریه
 59. Emilia Galotti , Gotthold Ephraim Lessing , Reclam , ۲۰۰۱ ,اصفهان
 60. Strength Training Anatomy for Athletes , Frederie Delavier Michael Gundill , Human Kinetics, Inc , ۲۰۲۰ ,سمنان
 61. Introduction to Adsorption: Basics, Analysis , and Applications, Elsevier , ۲۰۱۸ ,سمنان
 62. Principles and Practices of Ground Improvement , Jie Han , John Wiley , ۲۰۱۵ ,سمنان
 63. Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings , Jack Moehle , McGraw- Hill , ۲۰۱۵ ,صنعتی اصفهان
 64. Ductile Design of Steel Structures , Michel Bruneau, Chia- Ming Uang, Rafael Sabelli , McGraw- Hill , ۲۰۱۱ ,صنعتی اصفهان
 65. Encouragin Pro- Enironmental Behavior :What Works, What Doesn’t , and why , Abrahamz, Victoriya University, Niuzland , ELSEVIER, Academic Press۲۰۱۹ nikkilevy , ۲۰۱۹ ,زنجان
 66. Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle:Principles and Applications , W.G.Mook(Netherlands) , آژانس بین المللی وانرژی اتمی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو   ,۲۰۰۱,تربیت مدرس
 67. The Greats on Leadership:Classic Wisdom for Modern Managers , JOCELYN DAVIDS ,NICHOLAS BREALEY PUBLISHING,۲۰۱۶,الزهرا
 68. Community- based Tourism and Enterpreneurship: A Microeconomic Approach,Yasuo Ohe ,Springer,۲۰۲۰,لرستان
 69. Plasma Physics and Engineering ,Alexander Fridman, Lawrence A.Kennedy ,CRC Press,۲۰۲۰,سبزوار
 70. Self-talk in Sport ,Alexander T.Latinjak, Antonis Hatzigeorgiadis ,Routledge,۲۰۲۰ ,سمنان
 71. Advancements in Mental Skills Training ,BERTOLLO Maurizio, Edson Fillo, Peter C.Terry ,Routledge,۲۰۲۰,سمنان
 72. Probality, Statistics,and Decision for Civil Engineers ,Jack R.Benjamin C.Allin Cirnell ,Dover Publications ,۲۰۱۴,سمنان
 73. Nutrition and the Welfare of Farm Animals ,Philips , Clive J.C ,Springer,۲۰۱۶,لرستان
 74. Rural Tourism and Enterprise: Management, Marketing and Sustainability ,Ade Oriade and Peter Robinson,CABI,۲۰۱۷,لرستان
 75. Sports Analytics: Analysis, Visualisation and Decision Making in Sports Performance ,Ambikesh Jayal, Allistair McRobert, Giles Oatley,Peter O’Donoghue ,Routledge; ۱ edition,۲۰۱۸,لرستان
 76.  التبصر بالتجاره(۵۶ ص): عمروبن بحر جاحظ,دارالکتاب الجدید (قاهره),۱۹۶۶,:بین المللی امام خمینی
 77. Transport Phnomena in Materials Processing,David Poirier G.Geiger ,Springer International Publishing ,۲۰۱۶,سمنان
 78. Advanced Energy Design Guide For Small to Medium Office Bulldings Achieving Zero Energy ,ASHRAE (Firm) ,ASHRAE Staff Special Publications Cindy Sheffield Michaels,۲۰۱۹,سمنان
 79. Enterprise Architecture at Work Modelling , Communication and Analysis ,Lankgorst, Marc ,Springer-Verlag Berlin Heidelberg,۲۰۱۷,شهید مدنی آذربایجان
 80. MANAGING SPORT FACILITIES -۴th Edition,Gil Fried,JD-Matthew Kastel,MBA,Human Kinetics,۲۰۲۰,نیشابور
 81. ontinuum Mechanics and Linear Elasticity,Ciprian D.Coman,Springer,۲۰۲۰,الزهرا
 82. Introduction to Linear Algrbra with Applications ,Defranza and Gagliardi ,Waveland Press,تربت حیدریه
 83. Architects of Intelligence:The truth aout AI from the people building it ,Martin Ford ,Packt Publishing,۲۰۱۸,سمنان
 84. Phenomics:How Next-Generation Phenotyping is Revolutioizing Plant Breeding ,Roberto Fritsche-Neto Aluizio Borem ,Springer,۲۰۱۵,شهرکرد
 85. Tropical Fruit Tree Diversity,Bhuwon Sthapd Hogo AII Lamers V.Ramanatha Rao and Arwen Bailey ,۲۰۱۶,چمران
 86. ۵۰ Portraits you shold know,Brad Finger,۲۰۱۴,چمران
 87. Nexta- gen Library Redesign ,Yongming Wang Trevor A.Dawes.etal ,۲۰۱۵,چمران
 88. Complexity and cryptography:an introduction ,John Talbot Dominic Welsh ,Cambridge University Press ,۲۰۰۶,شهرکرد
 89. Nanomatreials and Nanocomposites Synthesis, Properties, Characterization Techniques, and Applications,Rajendra Kumar Goyal ,CRCPress, Taylor &Francis Group,۲۰۱۸,سمنان
 90. Modelling Freight Transport,Lo’ra’nt Tavasszy and Gerard de Jong,Elsevier,۲۰۱۴,سمنان
 91. Asphalt Mixture Selection ,Cliff Nicholls and Arthur Hannah,CRC Press, Taylor& Francis Group,۲۰۲۰,سمنان
 92. General Chemistry:Principle and Modern Application Eleventh Edition,Ralph H.Petrucci,F.Geoffey , Jeffery D.Madura, Carey Bissonnette,Pearson,۲۰۱۶,سید جمال الدین اسدآبادی
 93. Dryland Opportunities Anew Paradigm for people Excosystems and development,Michael Mortimore,Uk and IUNC, Gland , Switzerland .llED,london,۲۰۰۹,یزد
 94. Robotics and Mechatronics for Agricultre,Dan Zhang Bin Wei,CRC Press,۲۰۱۷,جیرفت
 95. Religion , Culture and Politics in Iran from the Qajar to Khomeini,Joanna de Groot ,I.B.Tauris,۲۰۰۷,جیرفت
 96. Aries wanlin Wang,Rasohorse Publishing,۲۰۱۸,الزهرا
 97. Revolution of Perovskite Synthesis , Properties and Applications,Arul, Narayanasamy Sabari, Nithya,V.D.(Eds.),Springer,۲۰۲۰,سمنان
 98. Walter Brenner Falk Uebernickel,Springer,۲۰۱۶,الزهرا
 99. ROUGH SETS:Theoretical Aspects of Reasoning about Data,Zdzistaw Pawlak,Springer Science+Business Media,B.V,۱۹۹۱,یزد
 100. Practical and Applied Hydrogeology,Zekal Sen,ELSEVIER,۲۰۱۵,یزد
 101. structures:AGeomtric Approach Craphical Statics and Analysis,Edmond Saliklis,springer,۲۰۱۹,یزد
 102. Close – Range photogrammetry and Imaging,Luhmann, Thomas/ Robson, Stuart/Kyle,Stephen/Boehm,degruyter,۲۰۲۰,زنجان
 103. Spatial Techniques for Soil Erosion Estimation,Rupesh Jayarm Patil,SPRINGER,۲۰۱۸,زنجان
 104. Molecular pharming : Applications, challenges and emerging areas,Allison R.Kermod,Wiley-Blackwell,May ۲۰۱۸,پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 105. Toxic Cyanobact eria in Water,Ingrid Chorus and Jamie Bartram,Taylor & Francis,۲۰۰۵,صنعتی اصفهان
 106. Microalgae in Health and Disease Prevention,Ira A .Levine and JOEL Fleurence,Elsevier,۲۰۱۸,صنعتی اصفهان
 107. diabetes and exercise,Jane E.B.Reusch,springer(Humana Press),۲۰۱۸,شهید مدنی آذربایجان
 108. Brick,William Hall ,Adela Cory,۲۰۱۹,مؤسسه آموزش عالی فردوس
 109. Freehand Drawing & Discovery,James Richards,John wiley & SONS,۲۰۱۳,مؤسسه آموزش عالی فردوس
 110. Green Building A to Z,Jerry Yuselson,New Society publishers,شهاب دانش
 111. An Introduction to Agent – Based Modeling Modeling Natural , Social , and Engineered Complex Systems with NetLogo,Uri Wilensky and William Rand,The MIT Pres, Massachusetts Institute of Technology,۲۰۱۵,بین المللی امام خمینی
 112. Sustainabla Urban Planning : Vibrant Neighbourhoods Smart Cities Resilience (Detail Special),Helmut Bott, Gregor Grassal, Stephan Anders,Detail,۲۰۱۹,لرستان
 113. Greifeneder, Rainer Bless, Herbert Fiedler, Klaus,Routledge,۲۰۱۸,الزهرا
 114. Fitness Weight Training,Human Kinetics,۲۰۱۴,سیستان و بلوچستان
 115. Principal of Animal Nutrition,Guoyao wu,CRC Press book,۲۰۱۸,زنجان
 116. Managing Risk in Construction P ROJECTS , ۳ rd Edition,Nigel J.Smith, Tony Merna , Paul Jobling,Wiley - Blackwell,۲۰۱۴,
 117. Unsaturated Soils :a fundamental interpretation of soil behaviour,E.J.Murray , V. Sivakumar,Blackwell,۲۰۱۰,رازی
 118. Deconstruction and the Visual Arts : Art, Media, Architecture,Peter Brunette & David Wills,Cambridge University Press,۱۹۹۴,سمنان
 119. Meta Matrix Syntactic Foams :Processing , Microstructure, Properties and Applications, Nikhil Gupta & Pracep K.Rohatgi,DEStech Publications,۲۰۱۴,سمنان
 120. Introduction to Programing Using Fortran ۹۵/۲۰۰۳/۲۰۰۸,Ed Jorgensen,۲۰۱۸,سمنان
 121. Electrophoresis in Practice :A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations,Reiner Westermeier,Wiley - VCH,۲۰۱۶,سمنان
 122. Development and Adapted Physical Education:Making Ability Count,Michael Horvat ,Ronald V.Croce , Caterina Pesce &Ashley Eason Fallaize,Taylor & Francis Ltd,۲۰۱۹,سمنان
 123. The Physical Development Nceds of Young Children,Rebecca Duncombe ,Taylor & Francis Ltd,۲۰۱۹,سمنان
 124. Handbook of Orgaization Theory and Management :The Philosophical Approach,Thomas D.Lynch & Peter L.Cruise,Taylor & Francis Ltd,۲۰۰۵,سمنان
 125. Highly Sensitve People in an Insensitive World,Ilse Sand,Jessica Kingsley,۲۰۱۶,سمنان
 126. Historic Construction and conservation materiala, Systems and Damage,pere Roca , Paulo B,Lourenco and Angelo Gaetani,Routledge,۲۰۱۹,هنر اسلامی تبریز
 127. Tropieal Fruit Tree Liversity,Bhuwon Sthapit Hugo A.H Lamers, V.Ramanatha Rao and Arwen Bailey,۲۰۱۶,اهواز
 128. ۵۰ Portraits you should know,Brad Finger,۲۰۱۴, اهواز
 129. Nexta – gen Library Redesign ,Yongming Wang . Irevor A.Dawes, et al,۲۰۱۵,اهواز
 130. Statistical methods in practice for scientists and technologists,Richard Boddy – Gordon Smith,Johan Wiley,۲۰۰۹,اسفراین
 131. Electrochemistry for Corrosion Fundamental,T.Ohtsuka A.Nishikata K.Fushimi,Springer,۲۰۱۸,تربیت مدرس
 132. Fortress plant :How to survive when everything wants to eat you,Dale Walters,Oxford ,۲۰۱۷,رازی
 133. Measure and Integration,Dietmar A.Salamon,Eropean Mathematical Society,۲۰۱۶,زنجان
 134. Introducing Psycholinguistics,Paul Warren,۲۰۱۲,نیشابور
 135. Academic Entrepreneurship ,Michele Marcolongo,Wiley ,۲۰۱۷,رازی
 136. Multilevel inverters Conventional and Emerging Topologies and their Control,Gupt Krishna Kumar & Bhatnagar Pallavee,بین المللی امام خمینی
 137. Elementary financial derivatives,Jana Sacks ,wiley,۲۰۱۶,الزهرا
 138. Education Philosophy for ۲۱st century teachers,Thomas Stelik , ,Macmillan,۲۰۱۸,الزهرا
 139. Infrastructure for Electric Vehieles, A Sustainable Development,Larry E-Erickson Jessican Robinson Gary Brase Jackson Cutsor,CRC Press Taylor & Francis Group,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 140. Advanced Control Of Doubly Fed Induction Generator For Wind Power Systems,Dehong Xu Frede Blaabjerg Wenjie Chen Nan Zhu, John WILEY & Sons . Inc,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 141. Model Predictive Control of Wind Energy Conversion Systems ,Venkata Yaramasu BIN WU,John WILEY & Sons . Inc,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 142. Wind Energy , An Introduction,Mohamed A. E۱- Sharkawi,CRC Press-Taylor & Francis Group,۲۰۱۶,بین المللی امام خمینی
 143. Concepts in Thermal Physies,Stephen J.Blundell and Katherine M Biunedell,۲۰۰۶,چمران اهواز
 144. Multilevel Inverters Conventional and Emerging Topologies and their Control,Mohamed A.EI-Sharkawi,Elsevier Inc.,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 145. The Good Research Guide For Small-Social Reserch Projects,OPEN University Press , McGraw-Hill Education,martyn Denscombe,۲۰۱۷,زنجان
 146. Physicochemical and Environmental Plan . Physiology,Park . Nobel ,Elsevier,۲۰۱۹,دامغان
 147. Plays of the No Theatre,Donald Keene . Royall Tyler . Fukami Tanro,Colubia university Press,۱۹۷۰,دامغان
 148. Oretes ,: Euripides,The University od Chicago Press,۲۰۱۳,دامغان
 149. Translation Strategies in Global News (What Sarakozy said in the suburbs),Claire Scammell,Paigrave Macmilan ,۲۰۱۸,دامغان
 150. Micropaleontology.principles and application,Pratual Kumar Sarawati .M.S Srinivasan,springer International,۲۰۱۶,دامغان
 151. Atlas of Trace fossils in Well Core (Appcarance . Taxonomy and Interpretation),Drik Knaust,Springer International Publishing AG ,۲۰۱۷,دامغان
 152. Translating as a Purposeful Activity Functionalist Approaches Explained ,Christiane Nord,Routledge,۲۰۱۸,دامغان
 153. Urban politics,Myeon A.Levine,Routlede,۲۰۲۰,تربیت مدرس
 154. Quantum Magnetisim Spin Waves, and Optical Cavities,Silvia Viola Kusminskiy,Springer,۲۰۱۹,سمنان
 155. Soil Mechanics Fundamentals,Muni Budhu,Wiley- Blackwell ; ۱ edition,۲۰۱۵,لرستان
 156. Motion in Language and Experience , Actual and Non- actual motion in Swedish , French and Thaj,Johan Blomberg ,Lund University Press,۲۰۱۴,لرستان
 157. ,Oliya Chalabi travel to iran safavid era (four ottoman oliya Chalabi (travel to iran during shah abbas ii’s safavid period,Oliya Chalabi,۱۶۸۲-۱۶۳۱,جیرفت
 158. Ground – penetrating Radar for Geoarchaeology (Analytical Methods in Earth and Environmental Science),Lawrence B.Conyers,Wiley – Blackwell; ۱ edition,۲۰۱۶,لرستان
 159. التنظیمات الاجتماعیه و الاقتصادیه فی البصره فی القرن الاول الهجری,صالح احمد العلی,مطبعه المعارف - بغداد,۱۹۵۳,لرستان
 160. A Primer on Radial Basis Functions with Applications to the Geosciences ,Bengt Fornberg , Natasha Flyer,SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS(SIAM),۲۰۱۵,بین المللی امام خمینی
 161. MODELING OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS USING MATLAB,Tamer Khatib and Wilfried Elmenreich,تربت حیدریه
 162. Sustainable Urban Planning :Vibrant Neighbourhoods Smart Cities Resilience (Detail Special),Helmut Bott, Gregor Grassl, Stephan Anders,Detail,۲۰۱۹,لرستان
 163. You and Your Child’s Psychotherapy :The Essential Guide for Parents and Caregivers,Michael Weiner, Les Gallo - Silver,Oxford University Press,۲۰۱۵,لرستان
 164. The Centeral nervoussystem :structure and function,Per Brodal,Oxford,۲۰۱۰, رازی
 165. In Situ in geotechnical engineering,Jacques Monnet,Wiley,۲۰۱۵,رازی
 166. Next generation sequencing :methods and protocols,Steven R Head ; Philip Ordoukhanian ; Daniel R Salomon,Humana Press, Springer,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 167. Introduction Dynamics of Structures and Earthquake Engineering,Gian Paolo Cimellaro , Sebastiano Marasco,Springer,۲۰۱۸,شهید مدنی آذربایجان
 168. Solar Engineering of Thermal Processes,John A.Duffie (Deceased)and William A.Beckman,Wiley,۲۰۱۳,سمنان
 169. Magnetic Materials Fundamentals and Application,Nicola A.Spaldin,Cambridge,۲۰۰۳,سمنان
 170. HONEY BEE NUTRITION AND FEEDING,Zbigniew Lipinski,by author.First edition,۲۰۱۸,زنجان
 171. ,Computational Tools for Chemical Biology,Sonsoles Martin- Santamari’a,Royal Society of Chemistry,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 172. Biotechnology , An Illustrated Primer,Rolf D.Schmid and Claudia Schmidt- Dannert,VILEY- VCH,۲۰۱۶,بین المللی امام خمینی
 173. Applied Bioinformatics , An introduction,Selzer, Paul M., Marhofer, Richard J.,Koch, Oliver,Springer,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 174. The Genetic Basis  of Haematological Cancers,Edited by Sabrina Tosi , Alistair G.Reid,Wiley,۲۰۱۶,یزد
 175. خاطرات نسرین باقر زاده (همسر سردار شهید بهمن باقری ،فرمانده مخابرات قرارگاه نوح),بهناز ضرابی زاده,سوره مهر,۱۳۹۸,یزد
 176. INTRACELLULAR CONSEQUENCES OF AMYLOID IN ALZHEIMER’S DISEASE,MICHAEL R.D’ANDREA,Mara Conner/Elsevier,۲۰۱۶,گیلان
 177. Next Generation Databases (NoSQL,New SQL, and Data),Guy Harrison,Apress,۲۰۱۵,شهید مدنی آذربایجان
 178. Deep Learning for NLP and Speech Recognition,Uday Kamath John Liu James Whitaker,Springer,۲۰۱۹,شهرکرد
 179. Cognitive Rehabilitation for Pediatric Neurological Disorders,Gianna Locascio and Beth s.slomine,Cambridge University Press: ۱ edition,۲۰۱۸,لرستان
 180. Gender and Development (Current Issues in Development Psychology),Edited by Patrick J. Leman and Harriet R.Tenenbaum,Psychology Press (Taylor & Francis Group); First edition ,۲۰۱۴,لرستان
 181. COGNITIVE Psychology and Its Implications ,John R.Anderson,Worth Publishers; ۸ edition,۲۰۱۵,لرستان
 182. Handbook of Psychology of Agine,K.Warner Schaie and Sherry L.Willis (Editors),Academic Press: ۸  edition,۲۰۱۶,لرستان
 183. Roadside Design Guide,American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO),۲۰۱۱,بین المللی امام خمینی
 184. Nanotechnology Application in Food (Flavor , Stability, Nutrition and Saftey),Alexandra Elena Opera and Alexandru Mihai Grumwzescu ,Elsevier,۲۰۱۷,زنجان
 185. The Worlds Forests The She State of,Forest Pathways To Sustainable Development ,Food and Agriculture Organization of the United Nations,۲۰۱۸,سمنان
 186. (ماهی الشریعه (طبعه الاولی,وائل خلاق,مرکز نماء للبحوث والدراسات,۲۰۱۶,سمنان
 187. The Borderline Personality Disorder,Surival Guide ,Alexander L.Chapman &Kim L.Gratz,New Harbinger Publications ,۲۰۰۷,سمنان
 188. Amorphous Semiconuctors ,S.Kugler and K.Shimakava,Cambridge university Press,۲۰۱۵,سمنان
 189. Advances in Environmental Biotechnology ,Raman Kumar , Anil Kumar Sharma, Sarabjeet Singh Ahluwalia Editors,Springer,۲۰۱۷,سمنان
 190. Nonlinear Optics ۴th Edition ,Robert Boyd,Imprint :Academic Press,۲۰۱۹,سمنان
 191. Computational Flow Modeling For Chemical Reactor Engineering (Process Systems Engineering ),Vivek v.Ranade,Academic Press,۲۰۰۲,شاهرود
 192. Social Psychology in Action : Evidence – Based Interventions from Theory to Practice ,Kai Sassenberg (Editor), Michael L.W Vliek (Editor),Springer ۱ st ed,۲۰۱۹,لرستان
 193. Decoding the City Urbanism in the Age of Big Data,Dietmar Ofenhuber , Carlo Ratti,Birkhauser,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 194. Airport Engineering ‘ Planning , Design, and Development of ۲۱ st – Century Airports,Norman J.Ashford , Saleh A.Mumayez , and Paul H.Wright ,John Wiely and Sons, Inc.,۲۰۱۱,بین المللی امام خمینی
 195. Climate Change and Agriculture A Historical,Dinesh Chandra Uprety V.R.Reddy Jyostna Devi Mura,Springer,۲۰۱۹,شهرکرد
 196. Ruminant Immunology,Christopher chase,Veteninary clinics of north america,۲۰۱۹,زنجان
 197. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets ,American Association of State Highway and Transportation Officials,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 198. Geomcchanics Applied to the Petroleum Industry ,Jean – Francois Nauroy,IFP Encrgies nouvelles,۲۰۱۱,شاهرود
 199. Horticultural Plant Breeding ,Thomas J.Orton,Academic Press; ۱ edition,۲۰۱۹,لرستان
 200. Science and Religion :An Introduction,Alister E. McGrath,Wiley- Blackwell; First edition,۱۹۹۸,لرستان
 201. Volcanic and Igneous Plumbing Systems: Understanding Magma Transport , Storage , and Evolution in the Eart’s Crust,Steffi Burchardt ,Elsevier; ۱ edition,۲۰۱۸,لرستان
 202. Advances in Water Distibution Networks ,Giuseppe Pezzinga (Editor), Enrico Creaco (Editor),Mdpi AG,۲۰۱۹,لرستان
 203. An Introduction to R for Quantitative Economics,Vikram Dayal,Springer,۲۰۱۵,زنجان
 204. Physics of Photonic Devices,Shun Lien Chuang,John Wiley,۲۰۰۹,سهند
 205. Emotional schema therapy Distinctive Features,Robert L Leahy,Routledge,۲۰۱۹,الزهرا
 206. The interpersonal neurobiology of group psychotherapy and group process,Edited by Susan P.Gantt and bonnie Badenoch,Karnac book LTD,۲۰۱۳,الزهرا
 207. Derivatives Markets,Robbert L.McDonald,preason,۲۰۱۳,الزهرا
 208. Overcoming ADHD :Helping Your Child Become Calm , Engaged , and Focused – Without a Pill,Stanley I.Greenspan, and Jacob Greenspan,First Da Capo Press,۲۰۰۹,لرستان
 209. Cuple skills:communication is the first step for healthy relationship remove the bad thoughts and reduce the jealousy,Gary Gottman,Independ ently publish,۲۰۱۹,الزهرا
 210. ,Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy:Basic Protocols, and Procedures,Francine Shapiro,The Guilford Press,۲۰۱۸,خلیج فارس
 211. an introduction to smart dairy farming,Kees Lokhrst,Van hall iarenstein university of applied sciences,۲۰۱۸,زنجان
 212. Introduction to Petroleum Engineering, ۱ st Edition,John R.Fanchi and Richard L.Christiansen,Wiley,۲۰۱۶,لرستان
 213. Smart Energy in the Smart City:Urban Planning for a Sustainable Future,Springer,۲۰۱۶,لرستان
 214. Safety Risk Management for Medical Devices,Bijan Elahi,Elsevier,۲۰۱۸,وزارت
 215. Defects and Damage in Composite Materials and Structures,Rikard Benton Hestehurs,CRC Press,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 216. Text book Computable General Equilibrium Modeling (programming and Simulations,Hideo Hashimoto, Kenji Gasawa, Nobuhiro Hosoe,Palgrave Macmillan,۲۰۱۰,اصفهان
 217. Designing ۲D and ۳D Network –on- Chip Architectures,Konstantinos Tatas, Kostsa Siozios, Dimitrios , Soudris, Axel Jantsch,Springer,۲۰۱۴,لرستان
 218. Combine Harvesters, Theory , Modeling and Design,Petre Miu,CRC Press,۲۰۱۶,جیرفت
 219. Tech Transfer ۲.۰: How universities can unlock their patent portfolios and create more tech startups ,Melba Kurman,Triple Helix Press,۲۰۱۳,گیلان
 220. Teaching Physical Education To Children With Special Educational Needs and Disabilities,Philip Vickerman and Anthony Maher,Routledge,۲۰۱۹,لرستان
 221. Best Ideas for Teaching with Technology APractical Guide for Teachers, by Teachers,Justin Reich and Thomas Daccord,(Routledge (Taylor and Francis Group,۲۰۱۵, بم
 222. ,Business to Business Marketing Management,Alan Zimmerman, Jim Blythe,Routledge,۲۰۱۷,سمنان
 223. Enterprise Govermance of Information Technology – Achieving Alignmentan Value,Melba Kurman, گیلان
 224. Design for Sustainability :A Practical Approach,Tracy Bhamra and Vicky Lofthouse,Gowar Publishing Limited, Ashgate Publishing Company,گیلان
 225. Tech Transfer ۲.۰:How universities can unlock their patent portfolios and create tech startups,Melba Kurman,Triple Helix Press,۲۰۱۳,گیلان
 226. Cities and Flooding : A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the ۲۱ st Century,Abhas K Jha, Robin Bloch, Jessica Lamond,The World Bank,۲۰۱۲,لرستان
 227. Quantum Mechanics : A Simplified Approach,مرکز نشر دانشگاهی
 228. Sustainable Operations and Supply Chain Management,Valeria Belvedere Alberto Grando,John Wiley & Sons Ltd,شهاب دانش
 229. Healthcare Supply Chain Management Basic Concepts and Principles,Hokey Min,Business Expert Press,شهاب دانش
 230. Green Nanotechnology,Oleg Figovsky Dmitry Beilin,Taylor&Francis,۲۰۱۷,تربیت مدرس
 231. Introduction To Deep learning ,Eugene Charniak,The MIT Press,۲۰۱۸,لرستان
 232. Quick Start Guide to Penetration Testing :With NMAP, Open VAS and Metasploit,Sagar Rahalkar,Apress,۲۰۱۹,لرستان
 233. Physiologica Responses of Plants to Attack,Dale R Walters,Wiley Press,۲۰۱۵,تربیت مدرس
 234. ۵۰۰۰ Years of Geometry Mathematics in History and Culture,Scriba, Christoph J., Schreiber , Peter,Springer,۲۰۱۵,هنر اسلامی تبریز
 235. Power System Relaying,S.H.Horowitz, A.G.Phadke,John Wiley & Sons,۲۰۱۴,معاون پژوهش
 236. Mechanical Excavation in Mining and Civil Engineering,Nuh Bilgin , Hanifi Copur, Cemal Balci,CRC Press,۲۰۱۴,شاهرود
 237. Smart Cities of Today and Tomorrow ,Joseph N.Pelton,Springer International Publishing AG,تربت حیدریه
 238. Communication and Packet Networks ,Cessa,Taylor & Francis Group, LLC,تربت حیدریه
 239. Interconnection For Computer,Roberto Rojas - Cessa,CRC Press,تربت حیدریه
 240. Earthquakes: Plate Tectonics and Earthquakes Hazard,Timothy Kusky,Facts on File ; ۱ edition (January ۱, ۲۰۰۸),۲۰۰۸,بین المللی امام خمینی
 241. Banking Business Models : Definitions, Analytical Framework and Financial Stability Assessment,Rym Ayadi,Springer,۲۰۱۹,الزهرا
 242. From Experimental Network to Meta- analysis :Methods and Application with R for Agronomic and Environmental Sciences,David Makowski, Francois Piraux , Francois Brun,Springer,۲۰۱۹,گیلان
 243. Essentials of consumer behavior,Debra L.Stephens ,Routledge ,۲۰۱۷,رازی
 244. Electronic Waste Recycling echniques,Hugo Marcelo Veit Andrea Moura Bernardes Editors,Springer,۲۰۱۵,اراک
 245. WOMEN AND THE HOLY QURANUncertainty Theory ,LYNN WILCOX,M.T.D.SHAHMAGHSOUDI PRINTING AND PUBLICATIONWASHINGTON.D.C CENTER Springer - Verlag,گیلان
 246. Frequency Measurement Technology,Ignacio LIamas- Garro, Marcos Tavares De Melo, Jung – Mu Kim,Artech House,۲۰۱۸,شهید مدنی آذربایجان
 247. A Laboratory Manual on soil mechanics : testing and interpretation ,Ravi Kumar Sharma,I K Internationa I Publishing,۲۰۱۶,لرستان
 248. Core Principles of Soil Mechanics,S.K.Shukla,ICE Publishing ,۲۰۱۴,لرستان
 249. Airport Systems : Planning , Design, and Management ,Richard Neufville , Amedeo R.Odoni,Mc Graw Hill,۲۰۱۳,بین المللی امام خمینی
 250. Information Retrieval Implementing and Evaluating Search Engines,Stefan Buttcher , Charles L.A.Clarke , Gordon V.Cormack,The MIT Press,۲۰۱۰,بین المللی امام خمینی
 251. Web Indicators for Research Evaluation : A Practical Guide Synthesis Lectures on Information Concepts , Retrieval, and Services,Michael Thelwal. San Rafael,Morgan & Chaypool,۲۰۱۷,وزارت
 252. Text Mining in Practice with R,Ted Kwartler,John Wiley & Sons,۲۰۱۷,الزهرا
 253. Applied Bioinformatics , An Introduction ,Paul M.Selzer, Richard J.Marhofer , Oliver Koch,Springer,۲۰۱۸,گیلان
 254. The Safavid Dynastic Shrine,Architecture, Religion and Power,Kishwar Rizvi,۲۰۱۱,گیلان
 255. on the TRUTH THE CATHOLIC FAITH,SUMMA CONTRA GENTILES,ANIMAGE BOOK ORIGINAL / NEW YOrK,۱۹۵۷,گیلان
 256. Running Form,Owen Anderson,Versa Press,۲۰۱۹,یزد
 257. Assessments for Sport and Athletic Performance ,David H Fukuda,Himan kinctics,۲۰۱۹,یزد
 258. Practical Microstrip and Printed Antenna Design,Anil Pandey,Artech House,۲۰۱۹,شهید مدنی آذربایجان
 259. The New Critical Idiom,Susan Bassnet,Routledge,۲۰۱۴,شهید مدنی آذربایجان
 260. Bridge Engineering:Classification, Design Loading , and Analysis Methods,Weiwei Lin, Teruhiko Yoda,Elsevier (Butterworth- Heinemann),۲۰۱۷,لرستان
 261. Design and Analysis of Tall and Complex Structures,Feng Fu, Elsevier (Butterworth- Heinemann); ۱ Edition,۲۰۱۸,لرستان
 262. HEALTHY ENVIRONMENTS, HEALING SPACES Practices and Directions in Health, Planning and Design,Timothy Beatley, Carla Jones, Reuben Rainey ,University of Virginia Press,۲۰۱۸,هنر اسلامی تبریز
 263. نظریه السنه فی الفکر الإمامی الشیعی التکون و الصیروره,حیدر حب الله,انتشارات العربی,۲۰۰۶,بین المللی امام خمینی
 264. درمان سوء مصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان,ترجمه جابر علیزاده گورادل,۱۳۹۷,ستاد مبارزه با مواد مخدر
 265. درمان سوء مصرف مواد و خانواده درمانی,ترجمه علیرضا بوستانی,۱۳۹۷,ستاد مبارزه با مواد مخدر
 266. مداخله ها و درمان های کوتاه مدت برای سوء مصرف مواد,ترجمه امین قشلاقی,۱۳۹۷,ستاد مبارزه با مواد مخدر
 267. مدیریت نشانه های افسردگی در مراجعان سوء مصرف کننده مواد در طول بهبودی اولیه,ترجمه روح اله حدادی,۱۳۹۷,ستاد مبارزه با مواد مخدر
 268. ,Conceptual Structural design , bridging the gap between architects and engineers,Olga Popovic Larsen,ICE Publishing London,۲۰۱۷,غیاث الدین جمشید کاشانی
 269. Time to Eat the Dog? The Real Guide to Sustainable Living ,Robert Vale, BRENDA Vale,Thames and Hudson Ltd ,۲۰۰۹,تبریز
 270. An Introduction Environmental Biophysics (Second Edition, Gaylon S.Campbell and John M.Norman,Springer,۱۹۹۸,گیلان
 271. Radical Arad Nationalism and Political Islam,Lahouari Addi (Author), Anthony Roberts (Tranlator),Georgetown University Press,۲۰۱۷,لرستان
 272. : Aware Food Choices : Bridging The Gap Between Consumer Knowledge About Nutritional Requirements And Nutritional Information,Angela Tarabella –Barbara Burchi,Springer,۲۰۱۶,آمل
 273. نظره عابره الی الصحاح السته,عبدالصمد شاکر,کتاب دیجیتالی ش/BP۱۰۹ ۲ن ۶ ۱۳۷۶,۱۳۷۶,لرستان
 274. ADD ALGORITHMS- AIDED DESIGN PARAMETRIC STRATEGIES USING GRASSHOPPER,Arturo Tedeschi,(Le Penseur(ITALY,۲۰۱۴,تبریز
 275. Using Z:Speeification , refinement , and proof,Jim Woodcock Jim Davies Prentice Hall,Prentiee Hatl,۱۹۹۶,شهرکرد
 276. Sustainable Aquaculture,Faisal I.Hai, Ramaraj Boopathy , Chettiyappan Visvanathan,springer,۲۰۱۸,جیرفت
 277. Neuromotor Immaturaty in children and adults,Sally Goddard Blyth,Willey Blackwell,۲۰۱۴,رازی
 278. Business models for strategic innovation: cross- functional perspectives,S.M.Riad Shams, Demetris Vrontis,…, Routledge,۲۰۱۸,رازی
 279. Agent – mediated electronic commerce: designing trading strategies and mechanisms for electronic markets,Sofia Ceppi,Springer,۲۰۱۷,رازی
 280. Social innovation and new business models : creating ahared value in low-income markets,Laura Michelimi,Springer,۲۰۱۲,رازی
 281. Place Attachment : Advances in Theory , Methods and Application ,Lynne Manzo , Patrick DEVINE - Wright,Routledge,۲۰۱۴,گیلان
 282. Learn to Program with Python ۳ A Step –by-Step Guide to Programming ,Irv Kalb,Apress , Berkeley , CA,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 283. The Culture Code,Daniel Coyle,Bantam Books New York ,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 284. Strategic Human Resoutce Management a Research Overview,John Storeg Patrickm and Dave Ulrich,Routledge Taylora & Francis Groups,۲۰۱۹,پیام نور
 285. Social Procurement and New Public Govermance,Jo Barraket , Robyn Keast and Graig Furneaux ,Routledge,۲۰۱۶,پیام نور
 286. Crtical & Phiosophical engagements ,Tuomo Peltonen,:meraid Group,۲۰۱۶,پیام نور
 287. Doing Organizational Ethnography ,Reff Pederson,Anne, /Humle , Didde Maria,Routledge,۲۰۱۶,پیام نور
 288. Rethinking Human Evolution, edited by: Schwartz, Jeffrey H,MIT Press,۲۰۱۸,سمنان
 289. APPlied Cyber Security AND The Smart Grid ,Eric D.Knapp , Raj Samani ,elsevier,۲۰۱۳,زنجان
 290. Playing Smart:On Games , Intelligence , and Artificial Intelligence,Julian Togelius,The MIT Press,۲۰۱۹,هنر اسلامی تبریز
 291. Lectures on Urban Economics ,Jan K.Brueckner,The MIT Press,۲۰۱۱,اصفهان
 292. نساء الطفوف,کفاح الحداد,العتبه الحسینیه,۲۰۱۱,خلیج فارس
 293. Becoming A Knowlcdge- Sharing Organization : A Handbook for Scaling Up Solutions through Knowledge Capturing and Sharing,Steffen Soulejman Janus ,International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank ,۲۰۱۶,اصفهان
 294. What is Islamic Philosophy?,Roy Jackson ,Routledge ,۲۰۱۴,لرستان
 295. A Modern Introduction to Quantum Field Theory ,Michele Maggiore,Oxford University Press,۲۰۰۵,قم
 296. The Heterogeneity of Cancer Metabollism ,Editors :Le ,Anne (Ed.),Springer International Publishing ,۲۰۱۸,لرستان
 297. Lean Transportation Management Using Logistics as Strategic Differentiator,Mohamed Achahchah,Routledge,۲۰۱۹,بین المللی امام خمینی
 298. The Athletes Goide to Diabetes,Sheri.R.Colberge,Human Kinetics,۲۰۱۹,پیام نور
 299. Design of Experiments in Production Engineering,J.Paulo Davim (Editor),Springer : ۱ st Edition,۲۰۱۶,لرستان
 300. Rock Mechanics : An Introduction,Nagaratnam Sivakugan , Sanjay Kumar Shukla, Braja M.Das,CRC Press ; l st Edition,۲۰۱۳,لرستان
 301. Engineering Research Methodology :A Practical Insigh for Researchers (Intelligent System Reference Library),Dipankar Deb , Rajeeb Dey . Valentina E.Balas,Springer,۲۰۱۹,لرستان
 302. ,Applied Animal Endocrinology,E.James Squires,CABI;۲ Edition,۲۰۱۱,لرستان
 303. Adaptive Filtering- Fundamental of Least Mean Squares with MATLAB,Alexander D.Poularikas,CRC Press-Taylor & Francis Group ,۲۰۱۵,قم
 304. Insect Vectors and plant pathogens,N.S Butter,CRC,۲۰۱۸,زنجان
 305. Earthquake Tips Learning Earthquake Design Construction,C.V.R.Murty,National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology Kanpur,۲۰۰۵,لرستان
 306. Can science explain religion ? The Cognitive Science Debate,James W.Jones ,Oxford University Press,۲۰۱۶,لرستان
 307. The Philosopher’s toolkit: A compendium of Philosophical Concepts and Methods,Julian Baggini and Peter S.Fosl,Wiley - Blackwell,۲۰۱۰,لرستان
 308. وEarthquake Tips Learning Earthquake Design and Constructio,C.V.R.Murty,Nationallnf ormatioCe nterot Earth quake Engin eennglndia nInstituteof Fechnology Kanpur,۲۰۰۵,لرستان
 309. Structural Health Monitoring Using Genetic Fuzzy Systems ,Prashant M.Pawar.Ranjan Ganguli,Springer,۲۰۱۱,هنر
 310. K-TAPING IN Pediatrics Title,Birgit Kumbrink ,Springer,۲۰۱۶,گیلان
 311. Backmann and Lings Obstetrics Gynecology,Robert Casanova et al,۲۰۱۸,شاهد
 312. Uncertain Data Envelopment Analysis,Meilin Wen,Springer – Verlag Berlin Heidelberg ,۲۰۱۵, قم
 313. IABORATORY A ND FIELD EXERCISES IN SPORT A ND EXERCISE BIOMECHANICS,JAMES WATKINS ,Routledge ,۲۰۱۸,گیلان
 314. Sound Communication in Fishes,Springer,۲۰۱۵,گیلان
 315. The Hell of Good Intentions:America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S.Primacy,Stephen M.Walt,Farrar, Straus and Giroux,۲۰۱۸,گیلان
 316. Uncertainty Theory ,Liu, Baoding ,Springer - Verlag,۲۰۱۹,گیلان
 317. “Cooperative Control of Multi – Agent Systems”Optimal and Adaptive Design Approaches,F.Lewis,H.Zhang,K.Hengster , A.Das,Springer,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 318. Football Biomechanics ,Hiroyuki Nunome , Ewald Hennig, Neal Smith,Routledge,۲۰۱۸,گیلان
 319. Hardiness Turning Stressful Circumstances into Resilient Growth,Salvatore R.Maddi,springer,۲۰۱۳,گیلان
 320. A Primer on Hilbert Space Operators,Piotr Soltan,Springer,۲۰۱۸, لرستان
 321. Transition Curves for Highway Geometric Design,Andrzej Kobryn,Springer,۲۰۱۷,شاهرود
 322. “Cooperative Contorol of Multi – Agent Systems”Optimal and Adaptive Design Approaches,F.Lewis, H.Zhang K.Hengster , A.Das,Springer,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 323. A HISTORY OF PESTICIDES,GRAHAM A.MATTHEWS,CABI,۲۰۱۸,زنجان
 324. Invitation to the Psychology of Religion,Raymond F.Paloutzian,Guilford Press,۲۰۱۸,پیام نور
 325. Fennr’s Veterinary Virology Part II (Diseases), N.Maclachian Edward.J Dubovi,Elsevier,۲۰۱۶,لرستان
 326. Generalized Weibull Distributions ,Chin- Diew Lai,Springer,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 327. The Mogols in Iran :Qutb Ai-Din Shirazi’s Akhbar- iMoghlan,George Lane,Routledge ,۲۰۱۸,لرستان
 328. Sustainabilty assessment tools in higher education Institution : mapping trends and good practices around the world,Sandra Caeiro , Walter Leal Filho, Charbel Jabbour, Ulisses M.Azeiteiro,Springer,۲۰۱۳,رازی
 329. An Introduction to Applied Cognitive Psychology ,David Groome Michael W.Eysenck,Routledge,۲۰۱۶,لرستان
 330. Abnormal Child Adolescent Psychology,Linda Wilmshurst ,Routledge,۲۰۱۷,لرستان
 331. Applied Fluid Mechanics ,Pearson Education Limited,۲۰۱۵,سیستان و بلوچستان
 332. The New Geopolitics of Natural Gas,Agnal Grigas,Harvard University Press,۲۰۱۷,لرستان
 333. Building a story brand,Donald miler,Harpercollins Leadership,۲۰۱۷,الزهرا
 334. Digital Geoarchaeology New Techniques for Interdisciplinary Human – Environmental Research, Christoph Siart Markus Forbriger Olaf Bubenzer,Springer,۲۰۱۸,لرستان
 335. war Rugs The Nightmare of Modernism,Enrico Mascelloni ,Skira Editore S.P.A,۲۰۰۸,الزهرا
 336. ۱۰۰Question ( and Answers )About Qualitative Reseorch,Lisa M.Given,SAGE Publication,۲۰۱۶,مؤسسه اموزش عالی طوس
 337. Meshless Methods in Soild Mechanics,Youping Chen,James D.Lee,and Azim Eskandarian,Springer,۲۰۰۶, جیرفت
 338. Strategic Management in Sport ۱ st Edition ,Danny O’brien , Milena M.Parent,Routledge,۲۰۱۹,خوارزمی
 339. Introduction to Agricultural Economic ,John B.Penson , Jr.Oral Capps .Jr .C.Parr Rosson . Richard T. Woodward,PEARSON Education,۲۰۱۵,جیرفت
 340. Hardiness:Turning Stressful Circumstances into Resilient Growth,Salvatore R.Maddi,springer,۲۰۱۳,گیلان
 341. Modeling of Rotary Cement Kiln(Reaction Engineering and CFD),Kaustubh Mujumder – Vivek Ranade,Verlag Dr.muller(VDM),۲۰۰۹,زنجان
 342. Design, Fabrication and Electrochemical Performance of Nanostructured carbon Based Materials for High- Energy Lithium۰Sulfur Batteries Next – Generation High Performance Lithium- Sulfur Batteries,Guangmin Zhou,Springer Nature,۲۰۱۷,زنجان
 343. Professional Python,Luke Sneeringer ,John Wiley & Sons , Inc,۲۰۱۶,قم
 344. Introduction to Agrieultural Economic,John B.Penson Jr.Oral Capps . Jr .C.Parr Rosson Richard T.Woodward,Pearson Education,۲۰۱۵,جیرفت
 345. Parasites and pets :a veterinary nursing guide,Hany M.Elsheikha, Jan weight , John McGarry,CABI,۲۰۱۸,رازی
 346. Pet owner educatiocal atlas :Parasiets:diagnosis,control and prevention,Sergio Villanueva Saz, Asier Basurco Perez,Servet,۲۰۱۷,رازی
 347. Narrative and innovation:new ideas,Andreas P.Muller,Springer,۲۰۱۳,رازی
 348. Entrepreneueurial marketing:an effectual approach,Edwin J.Nijssen,Routledge,۲۰۱۴,رازی
 349. Innovation and entrepreneurship:theor y.policy and practice,EliasG.Carayannis,Springer,۲۰۱۵,رازی
 350. Agricultural Economics ,Dr.Pranav K.Desai,BIOTECH BOOKS,۲۰۱۰,جیرفت
 351. Micromanufacturing Engineering and Technology (Micro and Nano Technologies,Yi Qin,William Andrew,۲۰۱۵,قم
 352. Rundreise durch die nordlichen provinzen persiens,Vonteheran nach Belutschistan
 353. Handbook of marine microalge biotechnology advances,SE-Kawon Kim,Elsevier,۲۰۱۵,تربیت مدرس
 354. Global Warming – Causes, Impacts and Remedies,Bharat Raj Singh ,In Teeh ,۲۰۱۵,لرستان
 355. Introduction to Reliability Analysis :Probability Models and Statistical Methods ,S.Zacks,Springer,۱۹۹۲,بین المللی امام خمینی
 356. Small animal thoracie surgory,E.ehristopher orton Erie Monnet,Wiley Blackwell,۲۰۱۸,لرستان
 357. Convex Optimization,Stephen Boyd – Lieven Vandenberghe,Cambridge,۲۰۰۴,تبریز
 358. Introduction to Sport Marketing,Aaron C.T.Smiith and Bob Stewart,Routledge ,۲۰۱۵,الزهرا
 359. Veterinary Nursing Care Plans : Theory and Practice, Helen Ballantyne,CRC Press (Taylor & Francis Group),۲۰۱۸,آمل
 360. Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and nurses,Gerianne Holzman and Teri Raffel,Wiley - Blackwell,۲۰۱۵,آمل
 361. Graphics for URBAN DESIGN ,Bally Meeda, Neil Parkyn , David Stuart Walton ,Thomas Telford Publishing ,۲۰۰۷,گیلان
 362. Periodization , Theory and Methodology of Training ,Tudor O Bompa , PHD and Carlo A.Buzzichelli,Human Kinetics ,۲۰۱۹,گیلان
 363. Some Conepts in F.arthquake Behaviour Of Buildings ,C.V.R.Murty Rupen Goswami A.R.Vijayanarayanan Vipul .V.Mehta,Gevernment Of Gujarat,۲۰۱۲,لرستان
 364. ,Positive Psychology in the Clinical Domains,Chiara Ruini , Springer,۲۰۱۷,لرستان
 365. Veterinary Nursing Care Plans:Theory and Practice ,Helen Ballantyne ,CRC Press(Taylor & Francis Group),۲۰۱۸,آمل
 366. Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and nurses,Gerianne Holzman and Teri Raffel,Wiley - Blackwell,۲۰۱۵,آمل
 367. Organical Computing – Technical Systems for Survival in the Real World,birkhauser,۲۰۱۷,سیستان و بلوچستان
 368. Introduction to the physics of electrons in solids ,prof.Henri Alloul,Springer – Verlag Berlin Heidelberg,۲۰۱۱,اصفهان
 369. Cardiorespiratory Fitness in Cardiometabolic Diseases:Prevention and Management in Clinical,Kokkinos and Puneet Narayan,Springer Nature Switzerland AG,۲۰۱۹,طباطبایی
 370. Hormones Metabolism and the Benefits of Exercise, Bruce Spiegelman,Springer Nature Switzerland,۲۰۱۷,طباطبایی
 371. Dam Fallure Mechanisms and Risk Assessment ,Limin Zhang, Ming Peng , Dongsheng Chang, Yao Xu,۲۰۱۶,اهواز
 372. Overcoming Information Poverty,Anthony Mckeown,۲۰۱۶,اهواز
 373. Integrated Library Systems,Desiree Webber and Andrew,۲۰۱۳,اهواز
 374. Large – Eddy simulation in Hydraulics,W.Rodi,g.Constantinescu, T. Stoesser,۲۰۱۳,اهواز
 375. Motccular mechanisms of photosynthesis/۲nd Edition,Robert E.Blankenship,Wiley Blackwell,۲۰۱۴,لرستان
 376. Soil Remediation Applications and New Technologies,Jose Tomas Albergaria , Henri P.A.Nouws,۲۰۱۶,اهواز
 377. Exoic Animal Medicine ,Bonnie Ballard and Ryan Cheek,۲۰۱۷,اهواز
 378. Body Gomposition ,Lukaski, Henry Charles,۲۰۱۷,اهواز
 379. Exotic Animal Medicine ,Bonnie Ballard, Ryan Cheek ,اهواز
 380. Collaborative Information Seeking,Richard Harper, Cambridge , United Kingdom,۲۰۱۵,اهواز
 381. Motor Control,Freoeric Danion , Mark L.Latash,۲۰۱۱,اهواز
 382. SMART GRID Teehnology and Applications,Janaka Ekanayake , Kithsirj Liyanage, Jianzhong Wu, Akihiko Yokoyama, Nick Jenkins,۲۰۱۲,اهواز
 383. Fish Histology ,Doaa M.Mokhtar,۲۰۱۷,اهواز
 384. ,APA Handbook of Career Intervention,Paul J.Hartung, Mark L.Savickas and (W.Bruce Walsh (Editor – in- Chief,American Psychological Association,۲۰۱۵,شهرکرد
 385. Small Dams : Planning, Construction and Maintenance,Barry Lewis,CRC Press/ Taylor & Francis Group,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 386. Green chemistry in chemical syntheses,Entesar Hassan,LAP LAMBERT Academic Publishing ,۲۰۱۵,گیلان
 387. Geographical and statistical gazetteer of the Persian gulf oman aand central Arabia,John Gordon lorimer,Irish university Press,۱۹۷۰,جیرفت
 388. Water accounting and auditing –A sourcebook ,Charles Batchelor, Jippe Hoogeveen , Marc Faures and Livia Peiser,FAO,۲۰۱۷,امام خمینی
 389. Manipulation of Allelopathic Crops For – Weed Control,Khawar Jabran,Springer,۲۰۱۷,لرستان
 390. Effccts of HERBICIDE- Tolerant Crop Cultivation,Michel Beckert Yves Dessaux,Springer,۲۰۱۶,لرستان
 391. ,long – term athlete development, Istvan Balyi , Richard Way , Colin Higgs, Human Kinetics,۲۰۱۳,گیلان 
 392. Web GIS for Disaster Management And Emergency Response,Rifaat Abdalla Marwa Esmail, Springer,۲۰۱۹,لرستان
 393. Separation Hydrometallurgy of Rare Earth Elements,Jack Zhang Baodong Zhao,Springer,۲۰۱۶,لرستان
 394. The complete collection of fables , poems , epigrams,Ivan Krylov,SZKE,۲۰۱۷,گیلان
 395. Medicinal Plants and Environmental Challenges ,Mansour Ghorbanpour, Ajit Varma,Springer International Publishing ,گیلان
 396. SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH An interdisciplinary approach to social inequality and well-being,Adrian Bonner,policy press,۲۰۱۸,اصفهان
 397. Equine Color Genetics,John Wiley & Sons, Inc,زنجان
 398. Hand Book of organizational and Managerial Wisdon,ERIC H.KESSLER and JAMES R.BAILEY,Sage,۲۰۰۷,الزهرا
 399. Seed technology :Ready reckoner,جیرفت
 400. PERFORMANCE PSYCHOLOGY ,Theory and Practice,Stewart Cotterill,Routledge,۲۰۱۷,دامغان
 401. Thinking English Translation:Analysing and Translating English Source Texts,Stella Cragie & Ann Pattison,Routledge,۲۰۱۸,دامغان
 402. Translation Quality Assessment, Past and Present,Juliane House,Routledge,۲۰۱۵,دامغان
 403. Power Electronics A First Course,NED MOHAN,John Wiley & Sons,Inc,۲۰۱۲,دامغان
 404. Dynamics of Marine Ecosystems:Biological- Physical Interactions in the Oceans,K.H.Mann&, J.R.N.Lazier, Blackwell,تربیت مدرس
 405. Python for Probability, Statistics , and Machine Learning,Jose Unpingco,Springer,۲۰۱۶,بین المللی امام خمینی
 406. Statistical Distributions Applications and Parameter Estimates,Nick T.Thomopolos ,Springer,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 407. Correlations of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering,Jay Ameratunga & Nagaratnam Sivakugan & Braja M.Das,Springer,۲۰۱۶,بین المللی امام خمینی
 408. health promotion foundation for practice,Jennie Naidoo and Jane Wills,Bailliere Tindall,۲۰۰۵,تربیت مدرس
 409. Gegraphical and statistical gazetteer of the Persian gulf, oman, center,جیرفت
 410. Deep Learning with Python,Francois Chollet,Manning Publications; ۱ edition,۲۰۱۷,شهید مدنی آذربایجان
 411. Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance ,Samir Alamad,Springer,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 412. The Financial Times guide to Strategy how to create and deliver a useful strategy,Richard Koch ,FT Prentice Hall,۲۰۱۱,بین المللی امام خمینی
 413. Contemporary lssues in Marketing and Consumer Behavior,Elizabeth Parson , Pauline Maclaren and Andreas Chatzidakis,Routledge,۲۰۱۸,موسسه اموزش عالی فردوس
 414. Plant Epigenetics and Epigenomics : Methods and Protocols,Charles Spillane Peter C.Mckeown,Humana press,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 415. ,Research methods in psychology : investigating human behavior,Paul G.Nestor & Russell K.Schutt,SAGE,۲۰۱۵,شهید مدنی آذربایجان
 416. Aktivhaus- the reference work from passivhaus to plus- energy house,Manfred hegger- Caroline Fafflok- Johannes Hegger- Isabell Passig,Birkhauser,۲۰۱۶,هنر اسلامی تبریز
 417. Handbook of behavioral economics foundations and applications۱,B.Douglas Bernheim Stefano Dellavigna David Laibson,Elsevier North-Holland,۲۰۱۸,رازی
 418. Fertilization the beginning of life,Brian Dale,Cambridge University Press,۲۰۱۸,شهرکرد
 419. Tactical and Strategic Missile Guidance,Paul Zarchan,American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc,۲۰۱۲,بین المللی امام خمینی
 420. MODERN ROBOTICS: MECHANICS, PLANNING , AND CONTROL ,Kevin M.Lynch and Frank C.Park,Cambridge U.Press,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 421. ,semiconductor Optoetectronic Devices introduction to physics and simulation,Joachim Piprek,Elsevier Scicnce Publishuing Co Inc,۲۰۰۳,گیلان
 422. Introduction to Sport Marketing ,Aaron C.T.Smith and Bob Stewart,Routledge ,۲۰۱۵,الزهرا
 423. A Petrograpic Atlas of Ophiolite :An example from the eastern India –Asia collision zone,Naresh Chandra Ghose , Nilanjan Chatterjee, Fareeddin,Springer,۲۰۱۴,نیشابور
 424. ExCEL ۲۰۱۳ for Business Statistics A Guide to Solving Practical Problems,Thomas J.Quirk,Springer,۲۰۱۵,گیلان
 425. Modern tools for genetic engineering ,Michael S.D.Kormann,EXLI۴vA,۲۰۱۶,شهرکرد
 426. Guidelines for evaluation and mitigation of seismic risk to cultural heritage,By minis try for cultural heritage and activies ,GANGEMI EDITORE,۲۰۰۷,تبریز
 427. The Oxford State Basics,Steven H.Simon,Oxford University Press,۲۰۱۳,قم
 428. Modern tools for genetic engineering,Michael S.D.Kormann,EXLi۴EvA,۲۰۱۶,شهرکرد
 429. Potassic Igneous Rocks and Associated Gold- Copper Mineralization,David I.Groves Daniel Muller,springer,۲۰۱۹,لرستان
 430. Heterogeneous Nanocomposite- Photocatalysis for Water Purification, Rajendra C.Pawar and Caroline Sunyong Lee Department of Materials Engineering . Hanyang University .South Korea,Elsevier,۲۰۱۵,نیشابور
 431. Ecological Modelling An introduction,S.E.JQrgensen Authors ,WITPRESS,گیلان
 432. Convex analysis an introductory text,جیرفت
 433. Plant Epigenenetics and Epigenomics, Methods and Protocols ,Charles Spillane, Peter C.Mckeown,Humana Press,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 434. Improving profitability through green manufacturing :Creating a Profitable and Environmentally Compliant Manufacturing Facility,جیرفت
 435. QUINOA(Chenopodium quinoa Willd),Dharm Singh,Scientific Publisher,۲۰۱۹,زنجان
 436. Thinking Skills for the Digital Generation The Development of Thinking and Learning in the Age of Information,Balu H.Athreya . Chrystalla Mouza ,Springer,۲۰۱۷,زنجان
 437. Sediment Routing Systems The Fate of Sediment from Source to Sink,Philip A.Allen, Cambridge University Press,۲۰۱۷,تربیت مدرس
 438. Geotechical Engineering Calculations and Rules of Thumb,Ruwan Rajapakse,Butterworth – Hejnemann Puublications,۲۰۱۵,هنر
 439. Stochastic Dominance Investment Decision making under Uncertainty ,Haim Levy,Springer,۲۰۱۶,صنعتی قم
 440. An introduction to computational physics,Tao Pang,Combridge University Press,۲۰۰۶,صنعتی قم
 441. Computer Science A Structured Programming Approach Uning C,Behrouz A.Forouzan ; Richard F.Gilberg,Course Technology . Cengage Learning,۲۰۰۷,دامغان
 442. Positron Emission Tomography Basic Sciences ,Michel N M aisey Peter E Valk utors: Dale L B AILY , David W Towsend,Springer Science &Business Media,گیلان
 443. Advanced Exercize Physiology,JE.Kerngan,Human Kinetics,۲۰۱۸,گیلان
 444. The Arab Uprising :What Everyone Needs to Know .(۲  nd Edition),James Gelvin,: Oxford : Oxford University Press,۲۰۱۵,گیلان
 445. Processing and Properties of Nanocomposites,Suresh G.Advani,شیراز
 446. Communication Networks for Smart Grids,Kennet  C.Budka.& Jayant G.Deshpande & Marina Thottan,London Heidelberg New York Dordrecht,۲۰۱۴,شهید مدنی آذربایجان
 447. Revolution without Revolutionaries : Making Sense of the Arab Spring,Asef Bayat,Stanford University Press,۲۰۱۷,بین المللی امام خمینی
 448. The new Middle East :what everyone needs to know,James L.Gelvin,Oxford University Press,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 449. Educational Neuroscience,Denis Mareschal , Brian Butterworth , Andy Tolmie, JOHN WILEY BLACKWELL,۲۰۱۴,شهید مدنی آذربایجان
 450. BASIC PROCESS MEASUREMENTS,Owiley A JOHN WILEY,۲۰۱۰,سیستان و بلوچستان
 451. AStep by Step Approach to the Modeling of Chemical Engineering Processes, springer,۲۰۱۸,سیستان و بلوچستان
 452. BASIC PROCESS MEASUREMENTS ,Owiley A JOHN WILEY,۲۰۱۸,سیستان و بلوچستان
 453. Life Takes Place; Phenomenology, Lifeworlds and Place Making,David Seamon,Routledge,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 454. Modern Structural Practice . A structural geology laboratory manual for the ۲۱st Century,Prof.Richard W.Allmendinger,Cornell University lthaca, NY ۱۴۸۵۳-۱۵۰۴ USA,۲۰۱۸,بین المللی امام خمینی
 455. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants,UNIDO,۲۰۰۸,سیستان و بلوچستان
 456. Low Power Design Essentials,Jan Rabaey ,Springer,۲۰۰۹,صنعتی سهند
 457. Conservation in Earthen Heritage: Assessment and Significance of Failure, Criteria, Conservation Theory , and Strategies,Mariana Correoa,Cambridge Scholars Publishong ,۲۰۱۶,بین المللی امام خمینی
 458. Deep Learning with keras,Frank Millstein,Createspace independent publishing platform,۲۰۱۸,منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 459. In Pursuit of Nanoethice,Gordijn , Bert , Cutter, Antony Mark,Springer Netherlands,۲۰۱۴,الزهرا
 460. The Business of Sport Agent (Third Edition),Kenneth LShropshire Timoty Davis N.Jeremi Davis N.JeremiDuru,University of Pennsylvania Press,۲۰۱۶,الزهرا
 461. Chemical Oceanography and the Marine Carbon Cycle ,Steven Emerson & John Hedges,Cambridge Univer sity Press,۲۰۰۸,بین المللی امام خمینی
 462. orthopaedic pathologies if stifle Joint,Jos’e Luis Verez –Fraguela-Roberto Kostlin –Rafacel Latorre Reviriego – Salvador Climent Peris – Francisco Miguel Sanchez Margallo- Jesus Uson Gargallo,SERVET,۲۰۱۷,شهرکرد
 463. Games in Economic Development,Bruce Wydick ,۲۰۰۸,مفید
 464. Animal Spirits:How Human Psychology Drives the Economy , and Why It Matters for Global Capitalism,George A.Akerlof & ROBERT J.Shiller,Princeton University Press,۲۰۱۰,مفید
 465. Network Flows :Theory , Algorithms, and Applications,R.K.Ahuja, T.L.Magnanti, J.B.Orlin,pearson F.ducation,۲۰۱۷,بیرجند
 466. Soil improvement and ground modification methods,Peter G.Nicholson ,Elsevier,۲۰۱۴,شهید مدنی آذربایجان
 467. Nanoparticles in the Fight Against Parasites,Heinz Mehlhorn,ringer Cham Heidelberg New York Dordrecht London,۲۰۱۶,شهید مدنی آذربایجان
 468. Treatment for Children with Selective Mutism:An Integrative Behavioral Approach,R.Lindsey Bergman,PUBLISHED IN THE United States of America by ,۲۰۱۳,گیلان
 469. The culture role of architecture :contemporary and historical perspectives,Jane Lomholt Paul Emmon- John Hendrix,Routledge,۲۰۱۲,هنر تبریز
 470. Management of Soil Problems,Khan Towhid Osman,Springer,۲۰۱۸,شهرکرد
 471. Statistical Downsealing Bias Correction for Climate Research,Douglas Maraun and Martin Widmann,Cambridge University Press,۲۰۱۸,گیلان
 472. Social crime Prevention in the develoing world :exploring the role police in crime prevention,Heath Grant ,Springer,۲۰۱۵,نیروی انتظامی
 473. Physics of Oscilation and Waves With use of Matlab and Python,Vistnes , Arnt Inge ,Springer International Publishing ,دامغان
 474. Muscle and exercise physiology,Jerzy A.Zoladz,Academic    press (Elsevier),۲۰۱۹,رازی
 475. JS:es۶ & Beyond,Kyle simpson,O’Reilly Medi,۲۰۱۵,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 476. JS:Async & Performance,Kyle simpson,O’Reilly Medi,۲۰۱۵,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 477. JS:Types & Grammar,Kyle simpson,O’Reilly Medi,۲۰۱۵,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 478. This & Object Protoypes ,Kyle simpson,O’Reilly Medi,۲۰۱۴,دانشگاه بین المللی امام خمینی
 479. JS:Scope and Closures,Kyle simpson,O’Reilly Medi,۲۰۱۴,دانشگاهبین المللی امام خمینی
 480. JS:Up & Going,Kyle simpson,O’Reilly Media,۲۰۱۵, دانشگاهبین المللی امام خمینی
 481. West’s Respiratory Physiology . The Essentials,John B.West Andrew M.Luks,Wolters Kluwer,۲۰۱۶,پیام نور
 482. Vander’s Renal Physiology,Douglas C.Eaton John P.Pooler,McGraw hill Education Lange,۲۰۱۳,پیام نور
 483. ۱۰۰ Questions (and Answers)About Survey Research,Erin Ruel ,SAGE,۲۰۱۹,موسسه آموزش عالی حکیم طوسی
 484. Ground Modification Methods Reference Manual- Volume ۱&ll,Vernon R.Schaefer , Ryan R. Berg , James G. Collin, Barry R. Christopher, Jerome A.DiMaggio, George M.Filz , Donald A.Bruce,and Dinesh Ayala,U.S.Department of Transportation Federal Highway Administration (FHWA)National Highway Institute (NHI),۲۰۱۷,شهید مدنی آذربایجان
 485. MWH’s Water Treatment Principles and Design,John C.Crttenden Kerry J.Howe George Tchobanoglous James H.Borchardt,John Wiley & Sons , Inc., Hoboken, New Jersey,۲۰۱۲,شهید مدنی آذربایجان
 486. Bayesian Data Analysis for Animal Scientists,Agustin Blasco,Springer,۲۰۱۷,گیلان
 487. Major Depressive Disorder,Stephen M.Strakowski , Erik B.Nelson,Oxford University Press,گیلان
 488. Filtering Mediaby Electrospinning(Next Generation Membranes for Separation Applications),Maria Letizia Focarete, Chiara Gualandi, Seeram Ramakrishna,Springer International Publishing,۲۰۱۸,گیلان
 489. ۱۰۰ Questions (and Answers)A bout Research Methods,Neil J.Salkind ,SAGE Publications,گیلان
 490. CBT for Anxiety .A Step – by- Step Training Manual for the Treatment of Fear , Panic , Worry and OCD,kimberty J.Morrow , Elizabeth DuPont Spencer,PESI Publishing & Media,۲۰۱۸,گیلان
 491. ۱۰۰ Questions (and Answers)A bout Qualitative Research,Lisa M.Given,SAGE Publications Ltd,۲۰۱۶,گیلان
 492. Parenting Toolbox (۱۲۵ Activities Therap Use to Manage Emotions, Increase Positive Behaviors& Reduce Meltdowns ),Lisa Weed Phfer, LAURA K.SIBBALD , JENNIFER HUNT RODEN,PESI Publishing &Media,۲۰۱۸, گیلان
 493. Practical Contiki-NG:Programming for Wireless Sensor Networks,Apress,۲۰۱۸,سیستان و بلوچستان
 494. Social media and library service,Lorri mon,Morgan and claypool,۲۰۱۵,وزارت
 495. Science Dynamics and Research Production,Nikolay K.Vitanov,Springer,۲۰۱۶,وزارت
 496. Applied Evaluative Informetrics,Henk F.Moed,Springer,۲۰۱۷,وزارت
 497. Against Plagiarism A Guide for Editors and Authors,Yuehong (Helen)Zhang,Springer,۲۰۱۶,وزارت
 498. wireless Sensor Networks lan F . Akyildiz and Mehmet can Vuran,شیراز
 499. Computational Plasticity for Finite Elements A Fortran- Based Introduction,Andreas Ochsner, Michael Trapp,Springer,۲۰۱۸,زنجان
 500. Educational Neurosience ,Mareschal, Brian Butterworth , Andy Tolmie,John Wiley & Sons, Ltd,۲۰۱۴,آذربایجان
 501. COACHING COLLEGE STUDENTS WITH EXECTIVE FUNCTION PROBLEMS,Mary R.T.Kennedy,THE GUILFORD PRESS,۲۰۱۷,آذربایجان
 502. The Gas &Oil Engineering Guide,Herve Baron,Editions TECHNIP,۲۰۱۰,سیرجان
 503. Two-Dimensional and M-Mode Echoacardiography for the Small Animal Practitioner,June A.Boon,WILEY BLACKWELL,۲۰۱۷,شهرکرد
 504. Principles of Mathematical Economics,Shapoor Vali,Atlantis Press,۲۰۱۴,سراوان
 505. Fighting sand encroachment ,Charles Jacques Bertc,FAO,۲۰۱۰,سراوان
 506. Information technology Management,Efraim Turban, Lind Volonino,Wiley,۲۰۱۱,اصفهان
 507. Rebalancing Society,هنری مینتزبرگ,BK,Berrett- Koehler publishers, inc.a BK Currents,۲۰۱۴,زنجان
 508. Problems and Solutions in Structural Geology and Tectonies , volume ۵,Editors :Andrea Billi and Ake Fagereng,Elsevier,۲۰۱۹,امام خمینی
 509. Map interpretation for Structural Geologis , volume ۱,Naray Bose and Soumy ajit Mukherjee,Elsevier,۲۰۱۷,امام خمینی
 510. Linear and Nonlinear Optimization,Richard W.Cottle and Mukund N.Thapa,springer,قم
 511. Strategic Chess Exercises,Emmanuel bricard,۲۰۱۸,رفسنجان
 512. foundabons of strategy ,Judith Jordan/Robert M.Grant  Robert M.Grant,Wily / Edition: second edition,۲۰۱۵,گیلان
 513. Metal Matrix Syntactic Foams :Processing , Microstructure, Properties and Applications,Nikhil Gupta, Pradeep K.Rohatgi,DEStech Publications, Inc,۲۰۱۵,سمنان
 514. Trauma, ADHD, Autlsm , Anxlety, Depresslon& Conduct Disorders CBT Toolbox for Children and sheets & Exercises for,Lisa Weed phifer, Tracy Elsenraat , Robert Hull,گیلان
 515. Pipeline leak detection handbook ,Morgan Henrie , Philip Carpenter and R.Eward Nicholas,Gulf professional Publishing - Elsevier,۲۰۱۶,فسا
 516. Tortlaw,Brendan,Routledge,گیلان
 517. Quanturn information Computation Cornmunication,Jonthan A Jones And Dieter Jaksch,CAMBRIDGE uNIVERSITY,۲۰۱۷,گیلان
 518. Followership,James H.Schindler,BUSINESS EXPERT PRESS(BEP),۲۰۱۵, زنجان
 519. Analysing Qualitive Data in Psychology ,Evantnia Lyons& Adrion Coyle,SAGE,۲۰۱۵,الزهرا
 520. Designing Impedance Networks Converters,Zhang , Guidong, Zhang, Bo, Li,ZHONG,Springer,۲۰۱۸,موسسه آموزش عالی رشدیه
 521. Multilevel Inverters Conventional and Emerging Topologies and Their Control,Krishna Kumar Gupta Pallavee Bhatnaga,Academic Press,۲۰۱۸,موسسه آموزش عالی رشدیه
 522. Computational Gas Dynamics ,CULBERT B. LANEY ,CAMBRIDGE UNIVERSITY B.LANEY ,۱۹۹۸,پژوهشگاه هوا فضا
 523. Plasticty and Fracture (Solid Mechanics and Its Applications),Wolfgang Brocks,Springer,۲۰۱۸,بزرگمهر قائنات
 524. Structural Motion Engineering ,Connor . Jerome J.&laflamme . Simon ,Springer,۲۰۱۴,شهید اشرفی اصفهانی
 525. Introduction to Dynamics and Control of Flexible Structurs ,John L.Junkins and Youdan Kin,AtAA,۱۹۹۳,هوافضا
 526. Autonomens Intelligent Vehicles Theary Algorithm , and Implementation,Hong Chang , Springer,۲۰۱۱,خواجه نصیر الدین طوسی
 527. Effective Classroom Management Models and strategies today’s classroom,Carlette Jackson Hardin,: Pearson,۲۰۱۲,امام خمینی
 528. Integrated weed management for sustainable agriculture,Burleigh Dodds Science Publishing,Robert L.Zimdah,۲۰۱۸,زنجان
 529. Effective Classroom Management Models and strategies today”s,: Carlette Jackson Hardin,Pearson,۲۰۱۲,امام خمینی
 530. Applied Equilibrium,Manuel Alejandro Cardenete and Lsabel Guerra Ferran Sancho,Springer ,۲۰۱۷,الزهرا
 531. Energy Economics ,peter M.schwarz,Routledge ,۲۰۱۸,الزهرا
 532. Sport Entrepreneurship (Developing and Sustaining an Entrepreneurial Sports Culture,Ratten, Vanessa,Springer International Publishing,۲۰۱۸,الزهرا
 533. Research Methods for Architecture,Ray Lucas,Laurenece king Publishing,۲۰۱۶,هنر اسلامی تبریز
 534. ۱۰۰Questions and Answers About Statistics ,Neil J.Salkind,SAGE Publications,Inc,گیلان
 535. Stum –Liouville Theroy and its Applications,M.A.AAL-Gwaiz ,Springer,گیلان
 536. Waste to enrgy :technologies and project implementation,Marc J.Rogoffand Francois Screve,ELSEVIER(William Andrew),۲۰۱۱,گیلان
 537. Precision Agriculture for grain Production Systems, Brett Whelan and James Taylor,CSIRO,۲۰۱۳,گیلان
 538. In Silico Systems Biology,MARIA Victoria Schnider ,Humanna,۲۰۱۳,تبریز
 539. In Silico Systems Biology ,Maria Victoria Schneider,Humanna Press,۲۰۱۳,تبریز
 540. Modeling and Optimication of Parallel and Distributed Embedded Systems,Arslan Munir , Ann Gordon – Ross, Sanjay Ranka,: Wiley – LEEE Press (JohnWiley & Sons , ۲۰۱۶),۲۰۱۵,تربت حیدریه
 541. Distributed Cloud Computing From Paraller Processing to the Internet of Things,Kai Hwang Jack Dongarra, Geoffrey Fox,Morgan Kaufmann,۲۰۱۱,تربت حیدریه
 542. Securing Clouc Cloud Computer Security Techniques and Tactics,Vic(J.R)Winkler,Syngress,۲۰۱۱,تربت حیدریه
 543. Data Analysis the ClouktModels, Techniques and Applications,Domenico Talia, Paolo Trunfio, Falxizio Marozzo,Elsevier,۲۰۱۵,تربت حیدریه
 544. Family Assessment HandBook,Barbara Thomlison,۲۰۱۶,اهواز
 545. INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MEDIA FOR LEARNING ,SHARON E.Smaldino, Deborah L.Lowther,James D.Russell Clif Mims ,۲۰۱۵,اهواز
 546. FITNESS AND CARdDIOVASCULAR RESK FACTORS,LINDA LANDINI AURELIO LEONE ,۲۰۱۴,اهواز
 547. GENETICS and GENOMICS in MEDICINE ,TOM STRACHAN Judith Goodship. Patrick Chinnery,۲۰۱۴,اهواز
 548. Arduino Networking ,Marco Schwartz,فسا
 549. Chlorophyll Fluorescence:Understanding Crop Performance – Basics and Applications ,Kalaji,M.H., Goltsev, V.N.,Zuk-Golaszewska,K.,Zivcak,M.,Brestic,M.,CRC Press,۲۰۱۷,تربیت مدرس
 550. COMPUTATIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS,K.ERIKSSON,D.ESTEP, P.HANSBO AND C.JOHNSON,Studentlitt erratur, Lund, sweden,۲۰۰۹,شاهرود
 551. Global Citizenship Education A Critical INTRODUCTION TO Key Concepts and Debates,: EDDASANT,IAN DAVIES,KAREN PASHBY AND LYNETTE SHULTZ,Bloomsbury Academic An imprint of Bloomsbury publishing Plc,۲۰۱۸,الزهرا
 552. Nutrient Requirements of Beef Cattle ,Washington ,DC:National Academies Press,National Academies of Sciences , Engineering .and Medicine (U.S)Committee,۲۰۱۶,زنجان
 553. Britton W.Brewer,Charles J.Redmond ,Psychology of Sport Injury,HUMAN KINETICS,۲۰۱۷,شاهرود
 554. INTRODUCTIO N TO AC MACHINE DESIGN, THOMAS A.LIPO,WILEY ,۲۰۱۷,شاهرود
 555. Bioinformatics and functional genomics,Jonathan Pevsner,WILEY Blackwe,۲۰۱۵,شهرکرد
 556. Strategic Strategic and Weak Signals / Anticipation for Decision Making,Humbert Lesca and Nicola Lesca,۲۰۱۴,الزهرا
 557. Waste to energy:technologies and Projet implementation,Marc J.Rogoff and Francois Screve,ELSEVIER(William Andrew),۲۰۱۱,گیلان
 558. Advaces in Enzyme Biotechnology ,Pratyoosh Shukla and Brett I.Pletschke,Springer India,۲۰۱۳,بین المللی امام خمینی
 559. Practical Protein Bioinformatics,: Florencio Pazos Monica Chagoyen,Springer,۲۰۱۵,شهرکرد
 560. Corrosion Control through organic coatings,Ole ?ystein Knudsen and Amy Forsgren,CRC Press,۲۰۱۵,تربیت مدرس
 561. ,Introduction to Stochastic Integration,S.AXLer.KA.Riber,Hui-Hsiung Kuo,۲۰۰۶,شهید مدنی اذربایجان
 562. Design in mind,Bryan Lawson,Butterworth- Heinemann Ltd,۱۹۹۴,رازی
 563. Fundamental food microbiology ,Bibek Ray, Arun Bhunia,Taylor and francis group,فسا  
 564. Advanced theory and Practice in sport marketing ,Eric c.Schwarz and Jason D.Hunter,Routledge,۲۰۱۸,نیشابور
 565. Gas Turbine Theory,HCohen, H.I.H. Saravanamutoo, G.F.C.Rogers, P.V Straznicky,A.C Nix,Pearson,۲۰۱۷, سمنان 
 566. Unified Architectural Theory Form Language , Lomplexity ,Nikos A.Salingaros,Wajra Book, ۲۰۱۲,۲۰۱۳,بین المللی امام خمینی
 567. Trace elements in soils and plants, ۴th edition ,Pendias – Kabata Alina,CRC Press-Taylor &Francis Group,۲۰۱۷,زنجان
 568. Astronomical Spectroscopy for Amateurs, Ken M.Harrison ,Springer Sciense +Business Media ,LLC,۲۰۱۱,صنعتی قم
 569. Design Standard No.۱۳, Embankment Dams.Chapter ۸:Seepage Analysis,Bill Engemoen,U.S.Department of Interior Bureau of Reclamation,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 570. Greenhouse pest management ,RAAYMOND a.clody,Taylor &Francis group,۲۰۱۶,شهید مدنی آذربایجان 
 571. Natural Products From Marin Algae(Methods and Protocols),Dagmar B. Stengel & Solene Conan,Springer,۲۰۱۵,تربیت مدرس
 572. Strategic Marketing,(Market – Oreinted Corporate and Business Unit PLANNING, Torsten Tomczak . Sven Reineke.Alfred Kuss,Springer,۲۰۱۸, الزهرا 
 573. A Guide to Recirculation Aquaculture , Jacob Bregnballe, FAO and EUROFISH international Organisation,۲۰۱۵,گیلان  
 574. Improving Teaching and Learning in Physical Education, Harvey Grout and Gareth Long , McGraw-Hill Education,۲۰۰۹,الزهرا
 575. Fundamentals of Modern Statistical Methods , Wilcox , Rand R,Springer, ۲۰۱۰, تربیت مدرس
 576. INDUSTRIAL ACCELERATORS AND THEIR APPLICATIONS,Robert W.Hamm Marianne E.Hamm,World Scientific, ۲۰۱۲,شاهرود 
 577. Creativity in Language Teaching LPerspectives from Respectives from Research and Practice), Rodney H.Jones and  Jack C.Richards, Taylor&Francis,۲۰۱۶,سراوان 
 578. Sparse Representation, Modeling and Learning in Visual Recorgnition (Theory , Algorithms and Applications,Hong Cheng,Springer,۲۰۱۵,سراوان
 579. Research Methods in Politics , A practical guide,Roger PIERCE, SAGE,۲۰۰۸,( بین المللی امام خمینی (ره
 580. Energy Efficiency Governance :The Case of White Certificate Instruments for Energy Efficiency in Europe ,Dagmar Sibyl Steuwer,Springer VS,۲۰۱۲,اصفهان
 581. Advanced Introduction to Private International Law and Procedure, Peter Hay ,Edward Elgar Pub,۲۰۱۸,گیلان
 582. Cultural Influe nces on Architecture, Gulsah Koc, Marie – Therese Claes , Bryan Christiansen,IGI-GLOBAL.COM, ۲۰۱۷,تبریز  
 583. Effective Day lighting with High- Perfomnance Facades :Emerging Design Practices,Kyle Konis & Stephen Selkowitz, Springer,  ۲۰۱۷, تربت حیدریه
 584. Architecture Context :Designing in the Middle East, Hassan radoine, Wiley , ۲۰۱۷, تربت حیدریه
 585. Building Information Modelling Building Performance, Design and Smart Construction, : Mohammad Dastbaz & Chris Gorse & Alice Moncaster, Springer, ۲۰۱۷, تربت حیدریه
 586. Comouting environment Design Tools for Simulation and Visualisationof Sustainable Architecture , Brady Peters & Terri Peters, Wiley, ۲۰۱۸,تربت حیدریه
 587. Chalcogenide Glasses for Infrared Optics, Dr.A.Ray Hilton , Sr, McGraw- Hill, ۲۰۱۰, پژوهشگاه مواد و انرژی
 588. Responsible Management Accounting and Controlling , Daniel A.Ette, Bep,۲۰۱۵,پیام نور
 589. The Sperm Cell:Production , Maturation, Fertilization, Regeneration,Christopher J.De Jonge , Christopher L.R.Barratt, Cambridge University Press,۲۰۱۷, ل
 590. Terminology of Soil Fertizers and Organics,Dr.Subhash Chand ,Daya Publishing House ,۲۰۱۴,گیلان
 591. Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice , D.۴.Fredlund – M.Rahardjo – M.D.Fredlund,John Woley sons, INC, ۲۰۱۲,امام خمینی
 592. Modern Urban and Regional Economics, Philip McCann, ۲۰۱۳, اهواز
 593. Fish Parasites Pathobiology and Protection,Patrick T.k.Woo,Kurt Buchmann, ۲۰۱۲,اهواز
 594. Physical Geology , Steven Earle, ۲۰۱۶,اهواز
 595. Regulation of Nutrient Uptake by Plants ,Gyanendra Nath Mitra, ۲۰۱۵, اهواز  
 596. ۱۰۰ More swimming Drills , Blythe Lucero,۲۰۱۳,  اهواز
 597. Developing Power, Michael McGUIGAN,۲۰۱۷,اهواز 
 598. Gene Editing in plants , Honghao Bi, Hing Yang,۲۰۱۷, اهواز
 599. Biochar A GUIDE TO ANALYTICAL METHODS, Balwant Singh , Marta Camps – Arbestain and Johannes Lehmann , ۲۰۱۷, اهواز
 600. Nanotechnologies for Environmental Remediation, Giusy Lofrani . Giovanni Libralato Jeanette Brown, ۲۰۱۷, اهواز
 601. Gene Editing With Talen and CRISPR/Cas in Rice,Honghao Bi, Bing Yang,۲۰۱۷,هواز
 602. Fruit Crops ,Dewasish Choudhary , Amal Mehta,۲۰۱۰, اهواز
 603. Self- Assembly in Supramolecular Systems,Lindoy , Leonard F.; Atkinson , Ian M., The Royals Society of Chemistry, ۲۰۰۰,آمل
 604. RNA-seq Data Analysis: A Practical Approach,Eija Korpelainen, Jarno Tuimala, Panu Somervuo, Mikael Huss,Garry Wong,CRC Press, Taylor & Francies Group,۲۰۱۵,تبریز
 605. The Business  BLOCKCHAIN: Promise,Practice,and Application of the Next Internet Technology,William Mougayar,John Wiley,۲۰۱۶,تربت حیدریه
 606. Blockchain in CSharp,Melanie Swan,Q&#۳۹;Reilly Media,۲۰۱۵,تربت حیدریه
 607. Programming the Blockchain in CSharp, Nicolas Dorier,GitHub,۲۰۱۷,تربت حیدریه
 608. periparturient Diseases of Dairy Cows :A Systems Biology Approach,Burim N .Ametaj,Springer,۲۰۱۷,زنجان
 609. Heat Conduction,Prof.Latif M.jiji,springer,۲۰۰۹,لرستان
 610. Object relations and relationality in couple therapy:exploring the middle ground ,James L.Poulton,Jason Aronson,۲۰۱۳,رازی
 611. The Economics of Poverty:history, mwasurement , and policy,Martin Ravallion,Oxford,۲۰۱۶,رازی   
 612. Research Methods in Occupational Health Psychology,Sinclair,Robert R.II.Wang,Mo.III Tetrick,Lois E,Routledge Taylor & Francis, ۲۰۱۳,گیلان
 613. Specialty Competencies in Clinical Health Psychology ,Kevin T.Larkin , Elizabeth A.Klonoff ,OXFORD University Press,۲۰۱۴,گیلان
 614. : Modeling the impact of Climate Change on water Resources,Fai Fung , Ana lopez and Mark New,Blackwell Publishing ltd,۲۰۱۱,کاشمر
 615. Patterns in Nature :why the Natural World Looks the Way It Does,The University of Chicago Press, Ltd.,London, Philip Ball,۲۰۱۶,سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی
 616. Cultural Linguistics, Farzad sharifian, John Benjaminn۵,John Benjaminn۵,۲۰۱۷,رفسنجان 
 617. Cultural conseptualisations and language ,Farzad sharifian, John Benjamin۵,۲۰۱۱, رفسنجان 
 618. Small Flying Drones , Gianluca Casagrande Andras Sik Gergely Szabo ,Springer, ۲۰۱۸,شهرکرد  
 619. Mathematical Financial Economics :A Basic Introduction (Springer Texts in Business and Economics),Igor V Evstigneev,Springer International Publishing ,۲۰۱۵, خواجه نصیرالدین طوسی
 620. Applied social psychology , understanding and addressing social and practical problems,Frank w.Schneider; Jamie A.Gruman;Larry M.Coutts,Sage ,۲۰۱۲,الزهرا    
 621. Engineering Fluid Mechanics,Hongqing song,springer, ۲۰۱۸,لرستان   
 622. Singular solutions in plasticity ,Sergei Alexandrov ,springer,۲۰۱۸, لرستان  
 623. Plasticity and fracture, Wolfgang Brocks ,springer,۲۰۱۸, لرستان  
 624. Play in family therapy,Eliana Gil,The Guilford Press ,۲۰۱۵,رازی  
 625. Strengthening Design of Reinforced Concrete With FRP, Hayder A.Rasheed, CRC, ۲۰۱۵,سهند 
 626. Analysing Qualitative Data in Psycholigy, Evanthia Lyons & Arian Coyle,Sage, ۲۰۱۵,الزهرا  
 627. Medival Persian Court Poetry, Julie Scott Meisami,Princeton University Press, New Jersey,۲۰۱۴,تربیت مدرس   
 628. Brain Facts ( a primer on the brain and nervous system),Society for Neuroscien ce(a group of writers ),Society for Neuroscience,  ۲۰۱۸,رازی  
 629. Optimization of power system Operation , ۲nd Edition, Prof. Jizhong Zhu, WILEY, ۲۰۱۵, شاهرود
 630. Organizational Behavior, Integrating Individuals, Groups & Organizations, Joseph E.Champoux, Routledge ۵ Edition ۲۰۱۷ , ۲۰۱۷, شاهرود
 631. Sources et methods en histoire anne, JEAN NICOLAS CoRVISIER, Higher Education Press, گیلان 
 632. CRUSHING IT,Gary Vaynerchuk, Harper Business, ۲۰۱۸ , عدالت 
 633. START-UP J CURVE:SIX STEPS TO ENTREPRENEURIAL SUCCESS ,Howard Love , Green Leaf Book Group Press, ۲۰۱۶, عدالت
 634. System analysis & design (an object oriented approach with UML, Alan Dennis…, Wiley,۲۰۱۵, رفسنجان 
 635. Foliar Fertilization : Scientific Principles and Field Practices , V.Fernandez , T.Sotiropoulos and P.Brown , International Fertilizer Industry Association , ۲۰۱۳, خلیج فارس
 636. Virology an illustrated colour text ,Stephen N.J.Korsman – Gert U.Van Zyl- Louise Nutt- Monique l.Andersson – Wolfgang Preiser, Elsevier, ۲۰۱۲, آمل 
 637. International Trade Theory Policy (Second Edition), Giancarlo Gandolfo, Springer, ۲۰۱۴,سمنان 
 638. Principles of Molecular Virology ۶th Edition , Alan Cann, Janice Audet, ۲۰۱۶, آمل
 639. MEMS and Nanotechnology gas sensor,Sunia Roy , Chandan kumar Sarkar , CRC press,شیراز 
 640. Drugs in Sports, David R.Mottram, ۲۰۱۸, Routledge, علامه طبابایی
 641. Analysis by its history , E.Hairer , G.Wanner, Springer,۲۰۰۸, مازندران 
 642. Principles of polymer design and synthesis, Su, Wei-Fang,Springer,۲۰۱۳,دامغان   
 643. Integer Programming , Laurence A.Wolsey,John Wiley &Sons , INC, ۱۹۹۸,  مازندران
 644. Multidisciplinary Methods in Educational Technology Research and Development, Justus Randolph , HAMK publications, ۲۰۰۸,الزهرا 
 645. Human duties and the limits of human rights discourse, Eric R.BOOT, Springer, ۲۰۱۷, بین المللی امام خمینی
 646. Climate justice and human rights , Tracey Skilling ton , Palgrave, ۲۰۱۷, بین المللی امام خمینی
 647. The Seven Lamps of architecture, John Ruskin ,Dover Publications,  ۱۹۸۹, هنر
 648. Seeing the for the trees , a manager&#۳۹;s guide to applying system thinking, Dennis sherwood, Brealey, ۲۰۰۲,الزهرا 
 649. Game Theory and Its Applications, Akio Matsumoto and Ferenc Szidarovszky, Springer, ۲۰۱۶, گلپایگان
 650.  Bringing up a bilingual child ,Rita Rpsenback, Fliament Publishing Ltd,۲۰۱۴, شهرکرد 
 651. Intelligent Sensing, Instrumentation and Measurements,Subhas Chandra Mukhopadhyay,Springer, ۲۰۱۳, بین المللی امام خمینی 
 652. Islamic Architecture, D:Spahic Omer,A.S.NOORDEEN,۲۰۰۹, بین المللی امام خمینی  
 653. Probiotic Bacteria Fundmentals , Therapy Technological Aspects, J.Paulo Sousa e Silva, Ana C.Freitas ,CRC Press,۲۰۱۴, آمل  
 654. Mucosal Health in Aquaculture, Benjamin H.Beck &Eric Peatman, Academic Press is an Imprint of Elsevier, ۲۰۱۵, تربیت مدرس
 655. Instructional Design :The ADDIE Approach, Robert Maribe Branch, Springer, ۲۰۱۰, خلیج فارس
 656. Statistical Design – Chemometrice(Data handling in science and Technology-۲۵), I.S.Scarminio , R.E.Bruns, B.de Barros Neto,Elsevier,۲۰۰۶,الزهرا 
 657. Ethics and Law :An Introduction , W.Bradley Wendel, Cambridge University Press, ۲۰۱۴, بزرگمهر قائنات 
 658. DISORDERS OF PERSONALITY (introducing a DSM/ICD Spectrum from Normal to Abnormal),Theodore Millon,۲۰۱۱, الزهرا  
 659. Practical Handbook on Biodiesel Production and Properties,Mushtag Ahmad Mir Ajab Khan Muhammad Zafar Shazia, Taylor and Francis ,  ۲۰۱۳, پژوهشگاه مواد
 660. Bioactive Glasses :Materials , Properties and Applications, Geimo Ylanen, Elsevier Science, ۲۰۱۷, پژوهشگاه مواد
 661. Introducing Game Theory,  Ivan Pastine Tuvana Pastine Tom Humberstone, Icon Books Ltd, ۲۰۱۷,پژوهشگاه مواد
 662. The Free Market and Its Enemies :Pseudo- Science , Socialism and Inflation, Ludwig Von Mises, Foundation for Economic education, ۲۰۰۴, گیلان
 663. Cryptography and Network Security Principles and Practices , Fourth Edition , William Stallings ,  Prentice Hall, ۲۰۰۵, اصفهان
 664. Human Reproduction (update and newhorizon), Heide Schatten, Wiley Blackwell, ۲۰۱۷, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  
 665. The Practical Illustrated Guide to Growing Cacti & Succulents : The Definitive Gardening Reference On Identification , Care And Cultivation , With ADirectory of ۴۰۰ Varieties And ۷۰۰ Photographs,Miles ANDERSON, Terry Hewitt, Anness Publishing,۲۰۱۸, بیرجند 
 666. Seaweed Polysaccharides : Isolation Biological and Biomedical Applications , Jayachandran Venkatesan Sukumaran , Anil Se – Kwon Kim, Elsevier, ۲۰۱۷, خلیج فارس
 667. Operating System Concepts (Tenth Edition), ABRAHAM SILBRSCHATZ et al , John Wiley & Sons , Inc, ۲۰۱۸, شهید مدنی آذربایجان
 668. Tourism Marketing for small Businesses, Pike, Steven, Goodfellow Pub., ۲۰۱۸, رازی  
 669. Metabolic Engineering for Bioprocess Commercia lization , Stephen Van Dien  ,Springer, ۲۰۱۶, بین المللی امام خمینی 
 670. Introduction to Sports Biomechanics:Analysing Human Movement Patterns / ۳rd Edition,Roger Bartlett, Routledge, ۲۰۱۴, صنعتی سهند
 671. Engineering Materials, Research , Applications and Advances, K.M.Gupta, New York,۲۰۱۴,بین المللی امام خمینی
 672. An Introduction to Lattice Dynamics, Martin T.Dove, Cambridge , ۱۹۹۳,بین المللی امام خمینی  
 673. Chemical Food Safety, Leon Brimer,CABI, ۲۰۱۱, آمل  
 674. Infinite Matrices and their Recent Applications, P.N.Shivakumar-K.C.Sivakumar- yang Zhang ,Springer International Publishing Switzerland, ۲۰۱۶, شهرکرد 
 675. Principles of River Hydraulics ,Aronne Armanini, Springer, ۲۰۱۸, سیرجان  
 676. Advances in olericulture(advances in research on fertilization management of vegetable crops), Francesco Tei: Silvana Nicola . Paolo Benincasa,Springer , ۲۰۱۷, آمل
 677. Agro- ecological approaches to pest management for sustainable agriculture, P.PARVATHA, Springer, ۲۰۱۷, نهاوند  
 678. Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance , Roberto Fritsche – Neto & Aluizo Borem, Springer, ۲۰۱۴, خلیج فارس  
 679. Social media marketing : emerging concepts and applications,Gita Heggde, G.Shainesh, Palgrave Macmillan, ۲۰۱۸, رازی   
 680. Applied microbiology ,Sanjai Saxena, Springer, ۲۰۱۵,آمل 
 681. weed anatomy , Hnadjoerg Kraehmer & Peter Baur, John Wiley &Sons Ltd, ۲۰۱۳,خلیج فارس 
 682. Aspen Plus ®:Chemical Engineering Applications, Kamal I.MAL-Malah, John Wiley &Sons , Inc, ۲۰۱۷,خواجه نصیرالدین طوسی 
 683. Prevention psychology : enhancing personal and social well-being,Romano , John L, American Psychological Association,۲۰۱۵, شهید مدنی آذربایجان  
 684. Antioxidant properties of spices , herbs and other sources,Charles, Denys J., springer, ۲۰۱۳, رازی 
 685. Linear Algebra, lorry    Liesen . Volker Mehrmann, Springer, ۲۰۱۵, تبریز
 686. Nanorobotics    Curent    Approaches and Techniques,Mavroidis , Constantionos , Ferreiar, Antoine,Springer, ۲۰۱۳,تبریز   
 687. Circularly Polarized antennas, Steven (Shichang )Gao, Qi Luo, FUGUO Zhu, Wiley, ۲۰۱۴, سمنان 
 688. Multimodal Metaphor and Metonymy in Advertising, Paula Perez Sobrino, John Benjamins, ۲۰۱۷, پیام نور  
 689. Stress Signaling in plants:Genomics and proteomics Perspectivw, Volum ۲, Maryam Sarwat, Altaf Ahmad , M.Z.Abdin,Mohamed M.Ibrahim,Springer, ۲۰۱۷, تبریز 
 690. Stress Signaling in plants:Genomics and proteomics Perspectivw, Volum ۱, Maryam Sarwat, Altaf Ahmad , M.Z.Abdin, Springer, ۲۰۱۳, تبریز  
 691. A Concise History of U.S.Foreign Policy, Joyce p.kaufman, Rowman & Littlefield, ۲۰۱۷, گیلان 
 692. Interior Design :Conceptual Basis, Anthony Sully,Springer, ۲۰۱۵, هنر  
 693. Their Historical Development and Traditional Methods of Construction, jay bouner, springer, ۲۰۱۷,  تبریز
 694. Special tests in musculoskeletal examination, paul Hatta, Elseivier, ۲۰۱۰, رفسنجان 
 695. Measurements and their Uncertainties ; A practical guide to modern error analysis, IFAN G.HUGHES and THOMAS P.A.HASE , Oxford University Press Inc., New York, ۲۰۱۰,بین المللی امام خمینی 
 696. Classic and Advanced Ceramics , Robert B.Heimann, WILEY-VCH WILEY VCH Verlag,۲۰۱۰, شهرکرد 
 697. The Weell – Tempered City ,Jonathan F.P.Rose, Harper Collins, ۲۰۱۶, بین المللی امام خمینی    
 698. Islamic Gardens and Landscapes,D.Fairchild Ruggles , University of Pennsylvania press, ۲۰۰۷, بین المللی امام خمینی  
 699. Hadron Therapy Physics and Simulations (Springer Briefs in physics),Marcos d’Avila Nunes,Springer,۲۰۱۴, نصیر الدین طوسی   
 700. An introduction to textile coloration , principles and practice,Roger H. Wardman, Wiley,۲۰۱۸, تهران  
 701. Solar Drying:Fundamentals Applications and In novations, C.L.Hii, S.v.Jangam, S.P.Ong and A.S.Mujumdar, ۲۰۱۲, لرستان 
 702. Economics of Higher Education :Background , Concepts , and Applications ,Robert K.Touskoushian, and Michael B.Paulsen ,Springer ,۲۰۱۶,گیلان   
 703. Understanding and Using Structural Concepts, Tianjian Ji Adrian J.Bell Brian R.Ellis,CRC,۲۰۱۶, شاهرود 
 704. Nanoscale Physics for materials Science, Vacho Martin – Hiroyuki Hirayama – Takaaki Taniyama Tomoyasu, CRC Press, ۲۰۱۰, شهرکرد
 705. Vertical Cooperative Advertising in Supply Chain Management (A same Theortic Analysis) , Gerhard Aust , Springer International Publishing Switzerland , ۲۰۱۵, پیام نور
 706. Behavioral Economic: Toward a New Economics By Integration with Traditional Economics , Masao Ogaki, Saori C Tanaca, Springer Singapore, ۲۰۱۷, گیلان
 707. Microalgal Biotechnology :Integration and Economy , Clemens Posten , Christian Walter, De Gruyter, ۲۰۱۲, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 708. Silicon and Plant Diseases , Fabrico A.Rodrigues ,Lawrence E.Datnoff, Springer, New York , London, ۲۰۱۵,شهید مدنی آذربایجان
 709. Principles of Animal Nutrition,Guoyao Wu, Taylor & Francis,۲۰۱۸, مجتمع آموزش عالی سراوان 
 710. an introduction Computational Materials science , June Gunn Lee , Taylor and Francis , ۲۰۱۷, پژوهشگاه مواد و انرژی
 711. A Key for ldentification of Rock – forming Mineralasin Thin – Section , Andrew J. Barker , CRC Press- Taylor & Francis ,۲۰۱۴, شهرکرد 
 712. Genetically Engineered Plants as a Source of Vaccines Against Wide Spread Diseases , Editor:Sergio Rosales - Mendoza, Springer , ۲۰۱۴, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 713. Nanotechnology and plant sciences,Siddiqui, Manzer H.,Al-Whaibi, Mohamed H.,Mohammad , Firoz , Spriner, ۲۰۱۵,تربت حیدریه   
 714. NMR-based metabolomics , Hector C.Keun, The Royal Society of Chemistry,۲۰۱۸, شهرکرد
 715. Quaternary Dating Methods, Walker ,Milke, John Wiley & Sons, ۲۰۰۵,رازی  
 716. Microbial Electrochemical and Fuel Cells, Keith Scott and Eileen Hao Yu, Elsevier,۲۰۱۶, پژوهشگاه مواد و انرژی 
 717. Functions and Biotechnology of Plant Secondary Metabolites(Second Edition),Michael Wink, Wiley Blackwell, ۲۰۰۱,( بین المللی امام خمینی (ره) 
 718. Polymer Science and Technology (Third Edition),Joel R.Fried,Pearson Education, Inc, ۲۰۱۴,شهید مدنی آذربایجان    
 719. گیلان,دارالقلم,طه أحمد ابراهیم,تاریخ النقد الأدبی عند العرب من العصر الجاهلی إلی القرن الرابع الهجری  
 720. The Little Book of Semaphores(۲nd edition) , Allen B.Downey, Create Space Independent Publishing Platform ,۲۰۰۹, دانشگاه قم  
 721. Nutraceutical and Functional Food Processing Technology,Joyce Irene Boye, John Wiley & Sons , Ltd , ۲۰۱۵, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   
 722. Exercise Physiology for health , fitness and performance , Fifth edition,Sharon A.Plowman , Denise L.Smith, Wolters Kulwer,۲۰۱۷, شهید مدنی آذربایجان 
 723. Detecting and living with breast cancer for dummies, Marshalee George and Kimlin Tam Ashing, Wiley , ۲۰۱۷, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 724. Phenotyping Crop Plants for Physiologic and Biochemical Traits, P.Sudhakar T P.Latha, P.V.Reddy, BSP, ۲۰۱۶, خلیج فارس  
 725. Intestinal health kwy to Maximize growth performance in livestock, Theo Niewold , Wageningen Academic, ۲۰۱۵, لرستان   
 726. Judgments of Love in Criminal Justice, Farhad Malekian, Springer, ۲۰۱۷, پیام نور 
 727. ]Genome Editing , Kursad Turksen, Springer, ۲۰۱۶, شهرکرد
 728. The Molecular Biology and Biochemistry of Fruit Ripening ,Seymour , G.B.,Poole , M.,Giovannoni , J.J.,AND tucker , G.A., Wiley- Blackwell,۲۰۱۳,دانشگاه بین المللی امام خمینی    
 729. Control of Pests and Weeds by Natural Enemies an introduction to biological control, Roy Van Driesche, Mark Hoddle , and Ted Center, Blackwell Publishing Ltd, ۲۰۰۸, جیرفت
 730. The Ecology of Sustainable Food Systems, Stephen R.Gliessman and Eric W.Engles, CRC Press Taylor & Francis Group, ۲۰۱۵, جیرفت  
 731.  Evaporation, Evapotranspiration, and Irrigation Water Requrements (second edition), Marvin E.Jensen and Richard G.Allen,ASCE, ۲۰۱۶, دانشگاه بین المللی امام خمینی    
 732. Disease of Major Medicinal Plants, K.K.Janardhanan, Daya Publishing House, ۲۰۱۴, پیام نور  
 733. Pourous materials Processing and application, Elsevier, G.F.Chen , P.S.Liu, ۲۰۱۴, اسفراین  
 734. The Water We Eat Combining virtual water and water Footprints , Marta Antonelli &Francesca Greco, Springer, ۲۰۱۵, دانشگاه بین المللی امام خمینی
 735. A Laboratory Course in Nanoscience and Nanotechnology , Gerrard Eddy Jai Poinern, CRC Press, ۲۰۱۵, خلیج فارس 
 736. Open Data Structures:An Introduction (Open Paths to Enriched Learning, Pat Morin , AU Press, ۲۰۱۳, شهرکرد
 737. Psychology and Work Prespectives Industrial and Organizational Psychology , Donald M,Truxillo ,Talya N.Bauer,Berrin Erdogan, Routledge, ۲۰۱۶,گیلان   
 738. Engineering Properties Of Rocks,Lianyang Zhang, ELSEVIER, ۲۰۱۷, لرستان   
 739. Biocharculture Biochar for Environment and Development, Sai Bhaskar N.Reddy, Meta meta, ۲۰۱۴, گیلان    
 740. Fungi and Food spoilage, John l. Pitt Ailsa D.Hocking,Springer, ۲۰۰۹, لرستان     
 741. Natural Disaster Risk Management ,Ulrich Ranke,Springer,۲۰۱۶,پیام نور    
 742. Plant Factory an indoor Vertical Farming system for Efficient Quality food production, T.Kuzai , G.Niu,M.Tkagaki. Elsevier, ۲۰۱۶, شهرکرد 
 743. Text book of Microbiology for Dental Students, Cv Baveja, Arya Publication, ۲۰۱۶, دانشگاه هنر    
 744. Basic Dental Materials ,John J Manappallil , Jaypee brothers Medical Publishers, ۲۰۱۵, دانشگاه هنر    
 745. Pharmacology fir Dental and Alied Heath Sciences ۴ Ed, padmaja Udaykumar,Jaypee Brothers Medical Publish’s,&sup۳;Revised edition, ۲۰۱۲,دانشگاه هنر  
 746. B.D.Chaurasia’s Human Anatomy : Regional and Applied Dissection and Clinical , Head and Neck ,  CBS , ۲۰۱۶, دانشگاه هنر    
 747. VETERINARY MEDICINE A Texbook af the Diseases af cattel,peter d. constable Kenneth w. HiNchliff, ELSEVIER , ۲۰۱۷, شهرکرد   
 748. ]Campylobacter spp.And Related Organisms in Poultry, Belchiolina Beatriz Fonseca، Daise Aparacida Rossi , Springer,۲۰۱۶,شهرکرد  
 749. Political Research An Introduction, Lisa Harrison, Routledge, ۲۰۰۱, بین المللی امام خمینی   
 750. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples, Robert H.and Shumway David S. Stoffer,  Springer,۲۰۱۷,دانشگاه بین المللی امام خمینی    
 751. Diversity in Survey QUESTIONS ON THE Same Topic,Tineke de Jonge, Ruut Veenhoven Wim Kalmijn, Springer, ۲۰۱۷, پیام نور  
 752. Medicinal Plants and Enviornmental Challenges , Mansour Ghorbanpour and Ajit Varma,Springer, ۲۰۱۷,آذربایجان 
 753. آذربایجان,۱۳۹۳,بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی,شیخ الاسلام فضل الله الزنجانیتاریخ علم الکلام فی الاسلام
 754. Simon Washington Matthew G.Karlaftis Fred L.Mannering, Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis Second Edition,CRC , ۲۰۱۱,شاهرود   
 755. Who’s afraid of multilingual education : conversations with Tove Skutnabb – Kangas, Jim Cummins, Ajit Mohanty and Stephen Bahry about the Iranian context and Beyond , Amir Kalan, Multilingual Matters ,۲۰۱۶, رازی 
 756. The science of languge : Interviews with James McGilvray,Noam Chomsky , Cambridge University Press, ۲۰۱۲, رازی 
 757. Jihnson,E.CRD.,۲۰۱۶.Johnson.CISAReviwe Manual ۲۰۱۶ .USA:ISACA .دانشگاه شیراز
 758. Soil Water Measurement a Practical HandBook, J.David Cooper, Wiley BLACK WELL, ۲۰۱۶, شاهرود  
 759. Gas Turbines Modeling Simulation and control , Hamid Asgari Xiaoqi Chen, CRC, ۲۰۱۶, شاهرود 
 760.  Fires , Explosions, and Toxic Gaz Dispressions – Effects Calculation and Risk Analysis , Marcj. Assael Konstantionos E. Kakosimos , CRC Press Taylor & Francis Group , ۲۰۱۰, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 
 761. Entropy Theory in Hydraulic Engineering :An Introduction, Vijay P SINGH, ASCE-Press, ۲۰۱۴, بین المللی امام خمینی
 762. Fundamentals of Statis tical Hydrology , Mauro Naghettini, Springer, ۲۰۱۷, بین المللی امام خمینی 
 763. Atlas of Abnormalities in Gametogenesis and Early Life Stages of Sturgeons, Ruban, G.I.,Akimova,N.V.,Goriounova , V.B., Mikodina,E.V.,Nikolskaya,M.p.,Novosadova,A.V.,Rosenthal, H.k.,Sokolova,S.A.,Shagayeva,V.G.,Shatunovsky,M.,I, World Sturgeon Conservation Society , ۲۰۱۵, گیلان 
 764. Geostatistics with Applications in Earth Sciences,D.D.Sarma, Springer, ۲۰۰۹, بین المللی امام خمینی
 765. Modeling, simulation and control of the dyenig,R.SHAMEY , X.Zhao, Woodhead Publishing limited (Elsevier), ۲۰۱۴, گیلان   
 766. Pshychology for Language Learning Insights from Research, Theory and practice, Sarah Mercer , Stephen , Marion Williams, Palgrave Macmillan uk, ۲۰۱۲, گیلان   
 767. Practices of Irrigation &On – farm Water Management : Volume۲, M.H.Ali, Springer, ۲۰۱۱, بین المللی امام خمینی   
 768. Applied Soil Physical Properties , Drainage , and Irrigation Strategies, L.B.McCARTY L.R.Hubbarad V.Quisenberry,  Springer, ۲۰۱۶, بین المللی امام خمینی  
 769. Fundamentals of Irrigation and On- farm Water Management :Volume ۱, M.H.Ali, Springer, ۲۰۱۰, بین المللی امام خمینی  
 770. Metabolic regulation :a human perspective,Keith N.Frayn, Willey - Blackwell, ۲۰۱۰, رازی  
 771. Marine Products for Healthcare :Functional and Bioactive Nutraceutical Compounds from the Ocean, Vazhiyil Venugopal,CRC Press, ۲۰۰۷, خلیج فارس 
 772.  Brand essense using Sense symbol and story To design brand identity ,Neil Gains , Koganpage, ۲۰۱۴, لرستان   
 773. Structure and Cooptition in urban Network, MARTINJNJ.BURGER, Erasmus Research Institute of Management - ERIM, ۲۰۱۱, اصفهان  
 774. Soil Mapping and Process Modelling for Sustainable Land Use Management , Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Munoz- Rojas Bradley Miller, Elsevier,۲۰۱۷,گیلان      
 775. Photoelectrochemical Water Splitting Standards,Experimental Methods and Protocols, Zhebo Chen, Huyen N, Dinh, Eric Miller, Springer, ۲۰۱۳, گیلان
 776. Technique Swim Workouts, Blythe Lucero, Meyer &Meyer Sport (Uk) Ltd, ۲۰۰۹, گیلان 
 777. TRADITIONAL HOUSES IN BAGHDAD, John Warren and Ishan Fethi , Flexi Print Ltd Worthing Sussex Horsham. England, ۱۹۸۲, بین المللی امام خمینی
 778. Plant – Growth – promoting Rhizobacteria( PGPR) and Medicinal Plants, Editors:Egamberdieva  , Dilfuza , Shrivastava, Smriti, Varma, Ajit(Eds.), Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, ۲۰۱۵, شهید مدنی آذربایجان 
 779. Biology for dummies, Rene Fester Kratzer, John Wily & Sons, ۲۰۱۷, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری    
 780. The Analysis of Fractional Differental Equation : An Application – Oriented Exposition Using Differential Operators (of Caputo Type (Lecture Notes in Mathematics , Kai Diethelm, Springer, ۲۰۱۰, خلیج فارس  
 781. Urban Regeneration & Social Sustainability :Best Practice from European Cities, Andrea Colantonio Tim Dixon, Wiley, ۲۰۱۰, سمنان 
 782. Bayesian Data Analysis for Animal Scientists, Agustin Blasco, Springer, ۲۰۱۷, پیام نور  
 783. Testing for language teachers, Arthur  Hughes, Cambridge Universiry Press, ۲۰۱۳, بین المللی امام خمینی
 784. Molecular Devices and Machines: Concepts and Perspectives for the Nanoworld , Second Edition,Prof . Vincenzo Balzani , Prof .Alberto Credi , Prof . Margherita Venturi, Wiley, ۲۰۰۸, زنجان   
 785. Ahe Art of Regression Modeling in Road Safety, Ezra Hauer,  Springer, ۲۰۱۵, شاهرود   
 786. Ecosystem Services, Karsten Grunewald, Springer, ۲۰۱۵, لرستان   
 787. Phytoremidiation, David T.Tsao, Springer, ۲۰۰۳, لرستان
 788. Hacking Wireless Access Points: Cracking , Tracking , and Signal Jacking, Jennifer Kurtz, Syngress Media , U.s, ۲۰۱۷, کازرون  
 789. GENGHIS  KHAN  and   MONGOL RULE, Geoge Lane, Hackett, تبریز  
 790. Fluids in the Continetal Crust ,Bruce W.D.Yard- Ley- Robert J.Bodnar, European Association of Geoche mistry,  تبریز 
 791. The Rare Earth Elements:An Introduction, J.H.L.Voncken, Springer, ۲۰۱۶,تبریز  
 792. Population and development The dcmographic transition, Tim Dyson, Zed books , ۲۰۱۰, تبریز
 793. Electrochemical Spectroscopy and its Applications, Andrzejlasia, Springer , ۲۰۱۴, تبریز
 794.  Avian Reproduction from Behavior to Molecule, Tomohiro Sasanami, Springer, ۲۰۱۷, گیلان   
 795. Understanding Single-Crystal X-Ray Crystallography, Dennis W.Bennett, Wiely-VCH, ۲۰۱۰, شهید مدنی آذربایجان 
 796. A Mindfulness Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder ; New Directions in Research and practice, Yoon- Suk Hwang, Patrick Kearney, Springer, ۲۰۱۵, گیلان 
 797. Advanced Techniques in Web Intelligence-۲, Juan D. Velasquez Vasile Palade Lakhmi C.Jain, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, ۲۰۱۳ 
 798. Vilfreo Pareto’S Sociology A Framework for Political Psychology , ALASDAIR J.MARSHALL, Glasgow Caledonian University , UK ASHGATE, ۲۰۰۷, بین المللی امام خمینی 
 799.  DESIGN OF COMPOSTTE BEAMS WITH LARGE WEB OPENINGS, R.M.Lawson S.J.Hicks , The Steel Construction Institute, ۲۰۱۱,  گرمسار
 800.  Geostatistical Methods for Reservoir Geophysics, Leonardo Azevedo Amilcar Soares, springer, ۲۰۱۷, بیرجند
 801. Big Data Principles and Paradigms; Rajkumar Buyya, Radrigo Calheiros, , Amir Vahid Dastjerdi ;  Morgan Kaufmann;  ۲۰۱۶; صنعتی شریف 
 802. Internet of Things Principles and Paradigms ; Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi; Morgan Kaufmann ; ۲۰۱۶; صنعتی شریف
 803. Engineering fluid mechanics; Yamaguchi,Hiroshi; Springer Science &Business Media; ۲۰۰۸; اسفراین 
 804. Transgenic Herbicide Resistance in plants; V.S.Rao; CRC Press Taylor&Francis Group; ۲۰۱۵; خلیج فارس
 805.  Quinoa:Improvement and Sustainable Production ; Kevin s.Murphy .Janet Matanguihan; Wiley- blacwell; ۲۰۱۵; پیام نور 
 806.  Sustainable Practices for Landfill Design and Operation;   Thabet Tolaymat, Qiyong XU,Debra Reinhart , Pradeep Jain,Timothy G.Townsend,Jon Powell; Springer; ۲۰۱۵; شهید بهشتی    
 807. NEWTONIAN MICROECONMICS; Matti Estola; Palgrave Macmillan; ۲۰۱۷; قم 
 808. Beginner’s Guide to Reading Schematics; Stan Gibilisco; Mc Graw Hill Education; ۲۰۱۴; الزهرا 
 809. Resilient by Design; JosephFiksel; ISLAND; ۲۰۱۵; سمنان  
 810. Soil Organic Carbon TheHidden Potential; Lefevre, C.;Rekik , F.;Alcantara,V.;Wiwse,L; FAO; ۲۰۱۷; سمنان   
 811. Recent advances in weed management; Bhagiratns Chauhan, Gulshan Mahajan; Springer; ۲۰۱۴; تبریز
 812. Differential geometry and analytical machanics; Clade Godbillon;  تبریز 
 813.  Parasitic   orobanchaceae: Parasitic   mechanisms and control strategies ; Joel Daniel  M .,Gressei,Jonathan , Musselman, Lytton J. Springer; ۲۰۱۳; تبریز
 814. Organic   farming sustainable agriculture; Dilip Nand Wani Editor; Springer; ۲۰۱۶;  تبریز
 815. Running mechanics and gait analysis; Reed Ferber, Shari MacDonald; Human Kinetics; ۲۰۱۴; تبریز  
 816. Communication for rural development; M. Acunzo M.Pafumi,C.Torres, M.S.Tirol;  FAO; ۲۰۱۴; تبریز  
 817. Urban Street Design Guide; Linda Bailey David Vega- Barachowitz; ISLAND PRESS Washington, Covelo, London; ۲۰۱۳; هنر
 818. The International Criminal Court : An Introduction; Andrew Novak; Springer; ۲۰۱۵; گیلان   
 819. Measurement and Instrumentation Principles; Alan S.Morris; Butterworth-Heinmann; ۲۰۰۱;  خلیج فارس
 820. Diagnostie assessment of learning diability in childhood; Amber E Brueggem; Springer; ۲۰۱۴; آذربایجان   
 821. Peace Education; James Oage;  Information Age Publishing Inc; ۲۰۰۸; اصفهان 
 822. : ATLAS of Weed Mapping; Hansjorg Krahmer; Wily Blackwell; ۲۰۱۶; خلیج فارس   
 823. Disruptive mood: irritability in children and adolescents; Argyris Stringaris, Eric Taylor; Oxford; ۲۰۱۵; رازی 
 824. Equine exercise physiology ;David Marlin,kj.Nankervis; Wiley-Blackwell; ۲۰۱۳; شهرکرد  
 825. Intelligent Cities and Globalisation of lnnovation Networks; Nocos Komninos; Routledge:Taylor&Francis Group; ۲۰۰۸; شهرکرد 
 826.  Conepts in Thermal Physics; Stepahan J.Blundell and Katherine M.Blundell; OXFORD university press; ۲۰۱۰; آذربایجان  
 827. Industrial Catalysis: Chemistry and Mechanism; :  JAMES D.Burrington; Imperial College Press, ۲۰۱۶; کوثر   
 828.  Wave Propagation in Nanostructures;  S.Gopalakrishna n; S.Narendar; Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London; دانشگاه بین المللی امام خمینی
 829. Communication for Rural Development(source book); M.Acunzo, M.Pafumi, C. Torres and M.S.Tirol; ۲۰۱۴; تبریز
 830. Running Mechanics and Gait ANALYSIS ; Reed Ferber , Shari Macdonald; Human Kinetics; ۲۰۱۴; تبریز 
 831. Organic Farming for Sustainable Agriculture; Dilip Nand Wani, Editor; ۲۰۱۶; تبریز
 832. Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms Control Strategies ; Joel Daniel M.,Gressel, Jonathan,Musselman, Lytton J.; ۲۰۱۳; تبریز
 833. Differential Geometry and Analytical Mechanics ; Clade Godbillin; تبریز
 834. Recent Advances in Weed Management; Bhagiratns Chauhan, Gulshan Mahajan; ۲۰۱۴; تبریز
 835. سمنان; ۲۰۱۴; احسان; مصطفی ابراهیم الزلمی; المسؤولیه الجنائیه فی الشریعه الإسلامیه دراسه مقارنه بالقانون 
 836. Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach; Michael Wickens; Princeton University Press; ۲۰۰۸;  سمنان 
 837. Monte Carlo Method Electomagenetics; Matt hew N.O.Sadiku; CRC Press; ۲۰۰۲; لرستان 
 838. Advances in Bionanomaterials; Stefano Piotto, Federico Rossi, Simona Concilio, Ernesto Reverchon, Giuseppe Cattaneo;  Springer International Publishing; ۲۰۱۷; دانشگاه بین المللی امام خمینی
 839. Munson, Young and OkiishoAs Fundamentals of Fluid Mechanics ۸th Edition; Philip M.Gerhart and Andrew L.Gerhart; WILEY; ۲۰۱۶; بزرگمهر قائنات
 840.  Islamic Chinoiserie the Art of Mongol Iran; Yuka kadoi; Edinburgh University Press; ۲۰۰۹; اصفهان 
 841. FUNDAMENTAL CONCEPTS ARCHITECTURE; ALBAN JAN JANSON / FLORIAN TIGGES; BIRKHAUSER; ۲۰۱۴; گیلان
 842. Accounting for the Public Interest; Steven Mintz; Springer;  ۲۰۱۴; دانشگاه بین المللی امام خمینی
 843. Urban Forms; Ivor Samuels, Phillippe Panerai,Jean Castex  Jean Charles Depaule;  ELSEVIER;  ۲۰۱۶; شاهرود
 844. Infrared Spectr osc opy for Food Quality Analysis and Control ;  DA-WenSUN; Academic Press is an imprint of Elsevier; ۲۰۰۹;  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 845. Soil and Plant ANALYSIS forest Eoosystem Characterization;  Daniel John Vogt , Joel p. Tilley, Robert L.Edmonds; Higher Education Press; ۲۰۱۵; گیلان
 846. The  Carter Administration and Fall of Pahlavi Dynasty; Javier Gil Guerrero ; ۲۰۱۶; اصفهان
 847. Landscape ecology for sustainable environment and culture ; Bojie Fu.K.Bruc e Jones;Springer; ۲۰۱۳; رازی   
 848. Logic for computer Scientists; Uwe Schoninge; Birkhauser Boston; ۲۰۰۸; آذربایجان  
 849. Handbook of food processing equipment ; George Saravacos Athanasio s E Kostaropo ulos; Springer; ۲۰۱۶;رازی
 850. Grasses ; Jo chatterton ; Southwater ۲۰۱۴;  ۲۰۱۴; بیرجند
 851. Guid to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering; P.K.Robertson and K.L.Cabal; Gregg Drilling & Testing, Inc; ۲۰۱۵; دانشگاه بین المللی امام خمینی  
 852. Damage Models and Algorithms for Assessment of Structures under Operating Conditions; Siu-Seong Law And Xin-Qun Zhu; CRC; ۲۰۰۹; شاهرود
 853. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits Biomdical INSTRUMENTATI ON; Robert B.Northrop; CRC; ۲۰۱۲; شاهرود 
 854. The industries of the future ;AlecRoss ;Simon&Schuster;Unabridged edition ; (February ۲،۲۰۱۶); اصفهان
 855. Statistises for Veterinary and animal science; Aviva petrie, Paul Watson; Wiley-Blackwel(۲۰۱۳);محقق اردبیلی.
 856. Grandian and MarkGenetics and the Behavior of Domestic Animal;ED.Temple,J.Deesing; AP.Elsevier(۲۰۱۴); محقق اردبیلی.
 857. Direct - Fed Microbials and Prebiotics for Animal; Todd R.Callaway, Steven C.Ricke; Springer(۲۰۱۲);محقق اردبیلی.
 858. Heat Stress and Animal Productivity; Anjalia Aggarwal. Ramesh Upadhyay; Springer(۲۰۱۳);محقق اردبیلی.
 859. Microgrids: Architectures and control; Ed. Nikos Harziargyriou; Wiley(۲۰۱۴); محقق اردبیلی.
 860. Geomechanics of Failure; Alexander M.Puzrin, Eduardo E.Alonso, Nuria, M.Pinyol; Springer(۲۰۱۰); محقق اردبیلی.
 861. Power system small signal stability analysis and control; Debasish Mondal, Abhijit Chakrabarti;Elsevier(۲۰۱۴); محقق اردبیلی; 
 862. Nutrient Requirements of small rumianants; The National Academies(۲۰۰۶
  );محقق اردبیلی.
 863. Advance Electrical Drive : Analysis, Modeling, Control; Rik De Donncker, Duco W. J. Pulle, Andre Veltman; Springer(۲۰۱۱); صنعتی قم.
 864. Power E lctronics for Renewable and Distributed Energy Systems; Sudipta Chakraborty, Marcelo G.Simoes, William E. Kramer; Springer(۲۰۱۳);صنعتی قم.
 865. Power quality VAR compensation in power system; R.Sastry, Mulukutla S.Sarma; CRC press Taylor and Francis(۲۰۰۹); صنعتی قم.
 866. Sport Policy and Development an Introdoction; Daniel Bloyce and Andy Smith;Rotledge(۲۰۱۰);مازندران.
 867. Quality Educators an International Study; Palmo Bourgonji;Oxfam Novib(۲۰۱۱); مازندران;
 868. Manual on small earth dams (A guide siting design and construction); Tim Stephens ; Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO) (۲۰۱۰);مدرس
 869. Essentials of Stem Cell Biology; Robert Lapza Anthony Atala; Academic Press (lsEevier)(۲۰۱۴); فردوسی مشهد
 870. Handbook of Green Materials; Kristiina Oksman, Aji.P.Mathew, Alexander Bismarck, Orlando Rojas, Mohini Sain; Word Scientific(۲۰۱۴); تهران
 871. Biology and Culture of Asian Seabass; Dean R.Jerry; CRC Press(۲۰۱۴); خلیج فارس
 872. Tilapia Culture; Abdel - Fateh M.El - Sayed; CRC Press(۲۰۰۶);خلیج فارس
 873. Syntactic Categories : Their Identification in Linguistic Theories; Rauh Gisa; Oxford University Prees(۲۰۱۰);شهید بهشتی
 874. DOCUMENTING DOMESTICATION NEW GENETIC AND ARCHAEOLOGICALPARADIGMS; Melinda A.Zeder, Daniel G.Bradley;EVE Emshwiller University of California Press(۲۰۰۶);شهید بهشتی
 875. Landscape Architecture a Very Short Introduction; Lan H.Thompson;Oxford University Prees(۲۰۱۴); سیستان و بلوچستان
 876. Chimical & Microbiological Analyses of Milk Products; Shamo Ramakani; (۲۰۰۶); رازی
 877. Soccer Injury Perevention and Tretment : A Guide to Optimal Performance for Players, Parents and Coaches; John Gallucci(۲۰۱۴); پیام نور
 878. Abstract Algebra; Pierre Antoine; Springer Science(۲۰۰۷);مهندسی فناوری های نوین قوچان
 879. Models Linear Statistical Applied;Michael H.Kutner , Christopher J.Nachtesheim John Neter , William Li; Hill- McGraw(۲۰۰۵); فردوسی مشهد
 880. Computational Methods in Chemical Engineering With Maple; Ralph E.White , Venkat R.Subramaniam; Springer(۲۰۱۰);محقق اردبیلی
 881. Micsed Effects Models & Extensions in Ecology With R; A.F Zuur, E.N. Leno , N.J.Walker , A.A. Saveliev , G.M. Smith; Springer(۲۰۰۹); مازندران
 882. Food Packaging Science and Technology; Dong Sun Lee , Kit L.Yam , Luciano Piergiovanni; CRC Press(۲۰۰۸); تهران
 883. Fanctional Training; Wolters Kluwer; Liebenson Craig(۲۰۱۴); تهران
 884. Sports Nutrition Enhancing Athletic Performance; Bill I.Campbell; CRC Press Taylor & Francis Group(۲۰۱۴); مازندران
 885. Human Biology : Concepts & Current Issues; Michael D.Johnsun; Pearson Benjamin(۲۰۱۴);مازندران
 886. Numerical Modeling in Open Channel Hidraulics; Romuald Szymkiewicz; Springer(۲۰۱۰); تهران
 887. Crop Ecology Prodoctivity and Management in agricultural Systems; David J.Connor , Robert S.Loomis , Kenneth G.Cassman; Cambridge University Press(۲۰۱۱); تهران
 888. Topology Control Witeless Sensor Network; Miguel A.Labrador , Pedro M.Wightman; Springer(۲۰۰۹); پیام نور
 889. Handbook of  Media, Stains and reagents in microbiology; Deshmukh A.M(۲۰۰۷); رازی
 890. Organic Chemistry; T.W Graham, Solomons. Craig B.Fryhle, Scott A.Snyder; John Wiley & Sons.Inc(۲۰۱۴); دامغان
 891. Principeles of Snow Hydrology; Daivid R.Dewalle, Albert Rango; Cambridge University Press(۲۰۱۱); تهران
 892. Desertification and Land Degradation Processes Mitigation; Maarten De Boever, Muhammes Kholsi, Nele Delbecque, Jan De Pue, Nick Ryken , Ann Verdoodt , Wim M.Cornelis , Donald Gabriels; UnescoChair Of Eremology, Ghent University, Belgium(۲۰۱۳); تهران
 893. Aquaponic Gardening; Sylvia Bernstein; New Society Publishers(۲۰۱۱); تهران
 894. Renewable Resources for Functional Polymers and Biomaterials; Peter A.Williams; Royal Society of Chemistry(۲۰۱۱); تهران
 895. Lifelong Motor Development; Carl P.Gabbard; Pearson(۲۰۱۲); تهران
 896. Marine Ecology : Concepts and application; Martin R.Speight, Peter A.Henderson; Willey Blackwell(۲۰۱۰); تهران
 897. Cellulose and Cellulose Drivatives in The Food Indostry; Tanja Wustenberg; Wiley  VCH(۲۰۱۵); تهران
 898. Experimental Rock Mechanics; Kiyoo Mogi; Taylor & Francis / Balkema(۲۰۰۶); همدان
 899. Principeles and prevention of Corrosion; Denny A.Jones; Prentice Hall Inc(۱۹۹۶);همدان
 900. Global and National Macroeconometric Modelling A Long-Run Structural Approach; Anthony Garratt, Kevin Lee, M.Hashem Pesaran, and Yongcheol Shin; Oxford(۲۰۰۶); سمنان
 901. Introduction to Ianguages and the theory of computation; John C.Martin; Mc Graw Hill(۲۰۱۱); سمنان
 902. Science at the Nanoscale, an Introductory Textbook; Chin Wee Shong, Sow Chorng Haur, Andrew T S Wee; World Scientific Publishing Company(۲۰۰۸); سمنان
 903. Industrial Heritage Re-tooled The Ticcih guide to Industrial Heritage Conservation; Edited by: James Douet; Carnegie Publishing Ltd(۲۰۱۲); سمنان
 904. Circuit Design and Simulation With VHDL; Volnei A.Pedroni; Mit Press(۲۰۱۰); دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری های پیشرفته
 905. Engineering Optimization, An Introduction With Metaheuristic Applications; Xin-SheYang; Wiley(۲۰۱۰); شهید بهشتی
 906. Nature-Inspired Metaheuristic; Xin-SheYang; Luniver press(۲۰۱۰); شهید بهشتی
 907. Plant Breeding For Abiotic Stress Tolerance; Roberto Fritseh - Aluizio Borem; Springer(۲۰۱۲); ملایر    
 908. The Toxicology and Biochemistry of Insecticides; Simon J.Yu; CRC Press(۲۰۰۸); تربیت مدرس
 909. Fundamentals of Quantum Mechanics; C.L.TANG    Cambridge; University Press(۲۰۰۵);صنعتی شیراز
 910. The haves and The have not&#۳۹; s; A brief and idiosyncratic history of global inequality; Branko Milanovic; Basic books; A Member of the Perseus Books Group New York(۲۰۱۱); ملایر
 911. Reading, Writing, and Researching for History; Patrick Rael; Bowdoin College(۲۰۰۴); خلیج فارس
 912. Stream and Watershed Restoration; Philip Roni & Tim Beechie;Willey Blackwell(۲۰۱۳);پیام نور    
 913. Abstract Algebra Structure and Application; Dadid R.Finston & Patric J.Morandi; Springer(۲۰۱۴);محقق اردبیلی
 914. Kant and Skepticism    Michel N.Forster; Princeton University Press(۲۰۰۸); محقق اردبیلی
 915. Postharvest Technology and Food Process Engineering; Amalendu chakraverty, R.Paul singh; CRC(۲۰۱۴); محقق اردبیلی
 916. an Introduction to pattern recognition : a MATLAB & approach; S.Theodoridis and K.Koutroumbas; Elsevier(۲۰۱۰); خلیج فارس
 917. Electronic effects in Organic Chemistry; Barbara Kirchner(۲۰۱۴); رازی
 918. The Organic Chemistry of Isotopic Labelling; James R.Hanson(۲۰۱۱); رازی
 919. Comsol multiphysics user guide    U.S.Patents۷,۵۱۹,۵۱۸(۲۰۱۲); رازی
 920. Organic Chemistry Concepts and Applications for Medicinal Chemistry; Joseph E.Rice; Academic press is an Imprint of Elsevier(۲۰۱۴); پیام نور
 921. The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis; Enrico Zio; Springer(۲۰۱۳);مازندران
 922. Igneous Rocks and Processes A Practical Guide; Robin Gill; John Wiley & Sons.Inc(۲۰۱۰); سیستان و بلوچستان
 923. Reliability of Structures    Andrzej S.Nowak, Kevin R.Collins; CRC Press(۲۰۱۲); بیرجند
 924. Marine Pollution What everyone needs to know; Judith S.Weis; Oxford University Prees(۲۰۱۵);مازندران
 925. The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action; Richard B.Silverman & Mark W.Holladay; Elsevier(Academic press)(۲۰۱۴); دامغان    
 926. Small System Dynamics Models for Big Issues: Triple Jump towards Real- World Complexity; Erik Pruyt; TU Delft Library, Delft, The Netherlands Year of the first edition(۲۰۱۳);بیرجند
 927. Smart Structures: Innovative Systems for Seismic Response Control; Franklin Y.Cheng, Hongping Jiang, Kangyu Lou; CRC Press(۲۰۰۸); بیرجند
 928. Formulation Engineering of Food    Jennifer; E.Norton, Peter J.Fryer and Ian T.Norton; Willey Blackwell(۲۰۱۳); فردوسی مشهد
 929. Conventional and Advansed Food Processing Technologies; Suvendu Bhattacharya; Willey Blackwell(۲۰۱۵);فردوسی مشهد
 930. Invasive Species and Global Climate Change; Lewis H.Ziska, Jeffery S.Kukes; CAB International(۲۰۱۴); فردوسی مشهد
 931. Solidification Processing; Merton C.Fleanlngs(۱۹۷۴); سمنان
 932. Drug metabolism and Pharmacoklactics Qulck Guide;Siamak Cyrus KhoJasteh and all ;Springer (۲۰۱۱); سمنان
 933. Energy Balance in Motion; Westerterp, Klaass R; Springer(۲۰۱۳); شهید مدنی آذربایجان
 934. Program evaluation : Alternative approaches and practical; guidelines(۲۰۱۲); شهید بهشتی
 935. Nutritional Modelling for pigs and poultry; N.K.Sakomura, R.M.Gous, I.Kyriazakis, L.Hauschild;CAB International(۲۰۱۵);تربیت مدرس
 936. Clinical Practice for the Management of Borderline Personality Disorder    National Health and Medical Research Councile; NHMC(۲۰۱۲); پیام نور
 937. Viruses in Foods; Sagar M.Goyal; Springer(۲۰۰۶);تبریز
 938. Amino Acid Human and Amino Nutrition; H.Dewayne Ashmead; CRC Press(۲۰۱۲);تبریز
 939. Analyzing Single System Design Data    William R. Nucent; Social Work Research Methods; OXFORD Press(۲۰۱۰);تبریز
 940. Human Resource Development Theory and Practice - ۲nd edition; Jeff Cold, Rick Holden, ...    Palgrave MacMillan(۲۰۱۳);تبریز    
 941. Global Sources of Local Pollution an Assessment of Long-Range Transport of; National Academy of Sciences(۲۰۱۰);تبریز    
 942. Environmental Microbiology;Ian L.Pepper, Charles P.Gerba, Terry J.Gentry(۲۰۱۵);پیام نور
 943. Applications of Fuzzy Logic in Bioinformatics;Dong Xu, James M.Keller, Mihail Popeseu, Rajkumar Bondugula; Imperial College press (ICP)(۲۰۰۸);صنعتی بیرجند
 944. Carbon Nanotube Science; Peter J.F.Harris; Cambridge University Press(۲۰۰۹);صنعتی همدان
 945. Intelligent Bioinformatics; Edward Keedwell And Ajit Narayanan; Wiley(۲۰۰۵);صنعتی بیرجند
 946. Inorganic Chemistry; Gary L.Miessler, Paul J.Fischer, Donald A.Tarr; Pearson(۲۰۱۴);پیام نور
 947. Farming Based- Pasture of Impacts Environmental; Mcdowell W.Richard; CABI(۲۰۰۹); تربیت مدرس
 948. Qualitative Research Design an Interactive Approach (Third edition); Joseph A.Maxwell; Sage(۲۰۱۳); مازندران
 949. Ambush Marketing and the Mega-Event Monopoly; Andre M.Louw; Springer(۲۰۱۲); مازندران
 950. Biomining; Eds : D.E.Rawlings & B.D.Johnson; Springer(۲۰۰۰); مازندران
 951. Dryland Climatology; Sharon E.Nicholson; Cambridge University press(۲۰۱۲);یزد
 952. First Course on Fuzzy Theory and Applications; Kwang H.Lee; Springer(۲۰۰۵); اهواز
 953. Skills Training for Struggling Kids; Michael L.Blooenquist; The Guilfont press(۲۰۱۳); اهواز
 954. Modern Construction Management (Seventh Edition); Frank Harris and Ronald Mc Caffer; Willey Blackwell(۲۰۱۴);یزد
 955. Water Quality Concepts, Sampling, and Analyses; Yuncong Li, Kati Migliaccio; CRC press(۲۰۱۰); تهران
 956. Structural sensing Health Monitoring, and Performancc Evaluation; D.Huston; CRC press(۲۰۱۱); بیرجند
 957. The Chemistry of Heterocycles; Theophil Eicher, Siegfried Hauptman & Andreas Speicher; Willey VCH(۲۰۱۲); مازندران
 958. Beginning NFC, Near Field Communication With Arduino, Android and Phonegap; Tom IGOE, Don Coleman and Brian Jepson; Oreilly Media Inc(۲۰۱۴);پیام نور
 959. Macroeconomics; Graeme Chamberlin & Linda yueh; Thomson(۲۰۰۶); محقق اردبیلی
 960. Precision in Crop FArming; Hermann J.Heege, Edi; Springer(۲۰۱۳);محقق اردبیلی
 961. Plant Nutrition of Greenhouse Crops; Cees Sonneveld & Wim Voogt; Springer(۲۰۰۹); محقق اردبیلی
 962. Bioanformatics for beginners; Supratim Choudhuri; Elsevier(۲۰۱۴); محقق اردبیلی
 963. Psychodynamic Psychotherapy; Deborab L.Carolin J.Dougtns, Anna Sehwariz; Willey Blackwell(۲۰۱۱); سمنان
 964. Philosophy and Religion; Max Charlesworlh; Oneworld oxford(۲۰۰۲); سمنان
 965. Logo Deslgn Lave; David Airey; New Riders(۲۰۱۵); سمنان
 966. Interoduction to Languages and the Theory of Computation; John C.Martin; McGraw - Hill(۲۰۱۱); سمنان
 967. Statistical physics of Particles; Kardar, Mehran(۲۰۰۷); رازی
 968. Problems and Solutions on thermodynamics and statistical mechanics; Lim, Yung-Kuo(۱۹۹۰); رازی
 969. Seismic vulnerability of structures; Philippe Gueguen(۲۰۱۳); رازی
 970. Employees first, Customers Second; Vineet Nayar; Harvard Business press(۲۰۱۰); پیام نور
 971. NASCO Lifeguard Text Book     The Staff of The National Aquatics Safety Company, LLC     The National Aquatics Safety Company(۲۰۱۴); پیام نور
 972. New Composite material     Domenico Brigante; Springer International Publishing Switzerland(۲۰۱۴); پیام نور
 973. Combustion     Irvin Glassman; Richard A.Yetter ; Academic press(۲۰۱۴); پیام نور
 974. Nonparametric Statistical Methods Using R; John Kloke , Joseph W . Mckean; CRC Press, Taylor and Francis Group(۲۰۱۵);مجتمع آموزش عالی بم
 975. Fossil Earthquakes: the Formation and Preservation of Pseudotachylytes; Aiming Lin; Springer;دامغان
 976. Practical and Applied Hydrogeology; Zekai Sen; Elsevier; دامغان   
 977. Information users and usability in the digital sige; G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury; Facet Publisher(۲۰۱۱);سمنان    
 978. Seed Development, Dormancy and Germoation; KENT J. BRADFORD & HIROYUKI NONOCAKI; Blackwell Publishing(۲۰۰۷);سمنان
 979. Arehitectural Tourism Building for Urban Travel Destinations; Jan Specht; Springer Gabler(۲۰۱۴); سمنان
 980. Ship Design for Efficiency & Economy; H.Schneekluth & V.Bertram; Butterworth Heinemann(۱۹۹۸); دریانوردی چابهار
 981. Circuit Analysis II With matlab@Application; Steven T.Karris; Orchard Publication(۲۰۰۳); دریانوردی چابهار
 982. Biological Oceanography; Charles B.Miller, Patricia A.Wheeler; Willey Blackwell(۲۰۱۲); مازندران    
 983. Pouitry Discases Influenced by Gastriintestinal Health ...     Gino Lorenzoni; Nottingham Iniversity press(۲۰۱۰); محقق اردبیلی
 984. Bimass Gasification and pyrolysis: Practical Design and Technolohy     Prabir Basu; Elsevier(۲۰۱۰); محقق اردبیلی
 985. Biogas Energy     Tasneem Abbasi, S.M.Taussef, S.A.Abbasi; Springer(۲۰۱۲); محقق اردبیلی
 986. Anintroduction to Modem Mathematical (With Matchematics); Jonathan M.Borwein , Matthew P.Skerritt; Springer(۲۰۱۲); محقق اردبیلی
 987. Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic; Barnabas bede; Springer(۲۰۱۳); محقق اردبیلی
 988. The Malalignment Syndrome     Wolf Schamberger MD FRCP(C) DipSports Med Forward by Dr. Jack Taunton; Elsevier(۲۰۱۳);پیام نور
 989. Best Practices in Management Accounting; Greg N.Gregoriou and Nigel Finch; Palgrave Macmillan(۲۰۱۲); پیام نور    
 990. Semi-Solid Processing of Alloys; David H.Kirkwood, Michel Suery, Plato Kapranos, Helan V.Atkinson, Kenneth P.Young; Springer(۲۰۱۰); سمنان
 991. Plasticity of Metals and Alloys; V.V.Pustovalov; Nova Seience Publishers(۲۰۰۹); سمنان
 992. Chemical Energy and Exergy An Introduction to Chemical Thermodynamics for Engineers; Noria Sato; Elsevier Sclence & Technology books(۲۰۰۴); سمنان
 993. The Magnetotelluric Method, Theory and Practice; Alan D.Chave, Alan G.Jones; Cambridge(۲۰۱۲);تهران
 994. Statisitics for Research, Third Edition; Shirley Dowdy, Stanley Weardon, Daniel Chilko; John Wiley & Sons,Jnc(۲۰۰۴);تهران    
 995. Reward Management; Michael Rose; Kogan page(۲۰۱۴);پیام نور
 996. The Enlightened Organization; Catherine Berney; Kogan page(۲۰۱۴); پیام نور
 997. Understanding the Economics of Flood Risk Reduction; Kate Hawley, Marcus Moench, Lea Sabbag; Institute for Social and Environmental Transition - Intemational Boulder, CO.USA(۲۰۱۲);پیام نور
 998. Corrosion Protection and control using nanomatrials; Viswanathan S.Saji & Ronald Cook; WOODHEAD PUBI.ISHING(۲۰۱۲); بو علی سینا
 999. Qualitative content analysis. Theorical foundation basic procedure and software solution; Philipp Mayring(۲۰۱۴); یاسوج
 1000. Rural; Michael Woods; Routledgs(۲۰۱۱); تبریز
 1001. An introduction to Ocean Remote Sensing; Seelye Martin; Cambridge University press(۲۰۱۴); علوم و فنون دریایی خرمشهر
 1002. High speed machining; Bert P.Erdel; Society of Manufacturing Engineers(۲۰۰۳); بیرجند
 1003. Multipoint Method for Solving nanlincar Equations; Miodray Petcoic, Beny Neta, Ljiljana Petkoic, Javana Dzunic; Academic press(Elsevier)(۲۰۱۲);بو علی سینا
 1004. Shape memory alloy engineering for aerospace, structural and biomedical applications; Lecce, leonardo Concilio, Antonio(۲۰۱۵); رازی
 1005. Biochemistry, Molecular Biology and Genetics; Todd A.Swanson, Sandra I.Kim, Marc J.Glucksman; Lippincott Wiliams & Wilkins(۲۰۱۰);سیستان و بلوچستان
 1006. Particle-Stabilized Emulsions and Colloids: Formation and Application; To Ngai, Stefan A.F.Bon, Hans-Jurgen Butt, Ian Hamley, Howard A.Stone, Chi Wu; Royal Society of Chemistry(۲۰۱۴); تحصیلات تکمیلی زنجان
 1007. Sales: Sales Strategies The Top ۱۰۰ Best Ways to Increase Sales (Sales: Sales Strategies, Sales Techniques, Sales Growth, Sales Success, Selling) Ace McCloud; Pro Mastery Publishing(۲۰۱۵); پیام نور
 1008. Proteins: Biochemistry and biotechnology/gary walsh.۲e.p. ,cm. Includes bibiographical references and index; Walsh gary (biochemistry); Wiley Blackwell(۲۰۱۴);تربیت مدرس
 1009. The Basics Subcultures; Ross Haenfler; Routledge Taylor & Francis(۲۰۱۴); پیام نور
 1010. Geological Methods in Mineral Exploration and Mining; Roger Marjoribanks; Springer(۲۰۱۰);دامغان
 1011. Growth Gurve Modeling: Theory and Applications     Michael J.Panik ; John Wiley & Sons, Inc(۲۰۱۴); تربیت مدرس    
 1012. seed testing principles and practices;  Sabry G. Elias (Editor), Lawrence O. Copeland (Editor), Miller B. McDonald (Editor), Riad Z. Baalbaki (Editor);(۲۰۱۲) michigan state university press; دانشگاه بیرجند
 1013. shoreline management guidelines; karsten mangor;(۲۰۰۱) dhi water and environment; پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 1014. exercise physiology in special populations; john p buckley; elsevier(۲۰۰۸); پژوهشگاه تربیت بدنی
 1015. nutrition for elite athletes; Eric S. Rawson, Stella Lucia Volpe; crc press taylor & francis group(۲۰۱۶); پژوهشگاه تربیت بدنی
 1016. plant genes genomes and genetics; Erich Grotewold, Joseph Chappell, Elizabeth A. Kellogg; wiely(۲۰۱۵); پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 1017. diseases of poultry ۱۳th edition; David E. Swayne (Editor-in-Chief), John R. Glisson (Associate Editor), Larry R. McDougald (Associate Editor), Lisa K. Nolan (Associate Editor), David L. Suarez (Associate Editor), Venugopal L. Nair (Associate Editor); wiley blackwell(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1018. dukes physiology of domestic animals ۱۳th edition; William O. Reece (Editor), Howard H. Erickson (Associate Editor), Jesse P. Goff (Associate Editor), Etsuro E. Uemura (Associate Editor); Wiley-Blackwell(۲۰۱۵); دانشگاه سمنان
 1019. engineering physics third edition; k.rajagopal; phi learning private limited; دانشگاه سمنان
 1020. organic structures from ۲d nmr spectra; L. D. Field, H. L. Li, A. M. Magill; wiely(۲۰۱۵); مرکز نشر دانشگاهی
 1021. ancestors in our genome the new science of human evolution; Eugene E. Harris; oxford university press(۲۰۱۵); مرکز نشر دانشگاهی
 1022. understanding climate influence on human evolution; National Research Council; National Research Council(۲۰۱۰); مرکز نشر دانشگاهی
 1023. learning from data a short course; Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin ; AML(۲۰۱۲); مرکز نشر دانشگاهی
 1024. Egypt Art;  Rose-Marie Hagen , Rainer Hagen; taschen(۲۰۰۷); مرکز نشر دانشگاهی
 1025. a voyage through turbulence; Peter A. Davidson , Yukio Kaneda , Keith Moffatt , Katepalli R. Sreenivasan; cambridge university press(۲۰۱۱); دانشگاه شهید چمران
 1026. biofuels and bioenergy presses and technology; sunggyu lee, y.t.shah; CRC press(۲۰۱۳);دانشگاه شهید چمران
 1027. mixed methods research in the movement sciences;  Oleguer Camerino , Marta Castaner , Teresa M Anguera  ; routledge(۲۰۱۲); مرکز نشر دانشگاهی
 1028. computational hydraulics numerical methods and modelling; ioana popescu; iwa publishing(۲۰۱۴); مرکز نشر دانشگاهی
 1029. endangered languages: an entroduction; sarah G.thoma s on; cambridge university press(۲۰۱۵);مرکز نشر دانشگاهی
 1030. water engineering with the spreadsheet a workbook for water resources calculations using excel; ashok pandit; american society of civil engineers(۲۰۱۶);مرکز نشر دانشگاهی
 1031. ore textures recognition and interpretation; Roger tylor; springer berlin heidelberg(۲۰۰۹); مرکز نشر دانشگاهی
 1032. predictive control in process engineering; Robert Haber, Ruth Bars, Ulrich Schmitz; wiley-vcll(۲۰۱۱); مرکز نشر دانشگاهی
 1033. plant biotechnology for health from secondary metabolites to molecular farming; Alvarez, Maria Alejandra; springer(۲۰۱۴);پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 1034. nanomaterials and surface engineering; Jamal Takadoum;wiley(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1035. Setup Planning for Machining; Manjuri Hazarika, Uday Shanker Dixit; springer(۲۰۱۵); بوئین زهرا
 1036. advances in watershed science and assessment; advances in watershed science and assessment;springer(۲۰۱۵); شهید چمران اهواز
 1037. Biocompatibility and Performance of Medical Devices; J-P. Boutrand ; woodhead(۲۰۱۲); شهید مدنی آذربایجان
 1038. molecular medicine fourth edition genomics to personalized healthcare;  R.Trent;  Academic Press(۲۰۱۶);دانشگاه الزهرا
 1039. international sports marketing;  Prof. Dr. André Bühler and Prof. Dr. Gerd Nufer; hubertoo co.gottingen (۲۰۱۴);دانشگاه الزهرا
 1040. guided wave optics and photonic devices; Shyamal Bhadra , Ajoy Ghatak; CRCpress(۲۰۱۳); دانشگاه الزهرا
 1041. quantum black holes; Calme, Carr, Bernard, Winstanley; springer(۲۰۱۴); بوئین الزهرا
 1042. optoelectronics and photonics principles and practices; Safa O. Kasap;  Pearson (۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1043. vehicular engine design; Hoag, Kevin ;springer(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1044. self-healing materials fundamentals design strategies and applications; Swapan Kumar Ghosh; wiely(۲۰۰۹);دانشگاه سمنان
 1045. evaporation and evapotranspiration;  Wossenu Abtew, Assefa Melesse; springer(۲۰۱۳); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1046. vibration of continuous systems;Singiresu S. Rao ; wiely(۲۰۰۷);دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1047. green logistics and transportation a sustainable supply chain perspective; Fahimnia, B., Bell, M., Hensher, D., Sarkis, J. (Eds.); springer(۲۰۱۶); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1048. wheelchair sport; vicky goosey tolfrey; human kinetics(۲۰۱۰); دانشگاه اصفهان
 1049. software security engineering a guide for project managers;  Julia H. Allen, Sean Barnum, Robert J. Ellison, Gary McGraw, Nancy R. Mead; addison wesley professional(۲۰۰۸); دانشگاه صنعتی بیرجند
 1050. operating system security; morgan and claypool; trent jaeger(۲۰۰۸); دانشگاه صنعتی بیرجند
 1051. advanced model algebra; joseph j rotman,illustrated; american mathematical soc(۲۰۱۰); مجتمع آموزش عالی بم
 1052. sport nutrition enhancing athletic performance; Bill Campbell; crc press(۲۰۱۳); شهید چمران اهواز
 1053. basic guide to advanced navigation;j.bird s.davison m.eren; rto publication(۲۰۱۰); دانشگاه فسا
 1054. friction stir welding and processing; R.S. Mishra(۲۰۱۴); دانشگاه رازی
 1055. concepts in enterprise resource planning;  Ellen Monk , Bret Wagner; course technology(۲۰۱۲); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1056. analysis of machining and machine tools;  Liang, Steven Y., Shih, Albert J.; springer(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1057. vehicular engine design; Hoag, Kevin; springer(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1058. fish disease diagnosis and treatment; Edward J. Noga; black well(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1059. photonic crystals principles and applications; Qihuang Gong, Xiaoyong Hu; crc press(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1060. shakespeare and literary theory; jonathan Gil Harris; oxford university press(۲۰۱۰); دانشگاه سمنان
 1061. engineering optimization an introduction with metaheuristic applications; Xin-She Yang; wiley(۲۰۱۰);دانشگاه فسا
 1062. forestry and climate change; Freer-Smith,  M Broadmeadow, J Lynch; CABI(۲۰۱۵); دانشگاه گیلان
 1063. low volume road engineering;  Robert A. Douglas ; crc press(۲۰۱۶); دانشگاه گیلان
 1064. Black and White Photography Field Guide: The essential guide to the art of creating black & white images; Michael Freeman; focal press(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1065. The Elements of Photography Understanding and Creating Sophisticated Images; Angela Faris Belt; focal press(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1066. environmental remediation technologies for mental contaminated soils;  Hasegawa, Hiroshi, Mofizur Rahman, Ismail M.D., Rahman, Mohammad Azizur (Eds.) ; springer(۲۰۱۶); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1067. molecular communication; Tadashi Nakano, Andrew W. Eckford, Tokuko Haraguchi; cambridge university press(۲۰۱۳); دانشگاه قم
 1068. decision making under uncertainty in electricity markets; Conejo, Antonio J., Carrión, Miguel, Morales, Juan M; springer(۲۰۱۰); دانشگاه قم
 1069. applied groundwater modeling; Mary P. Anderson, William W. Woessner and Randall J. Hunt; elsevier(۲۰۱۵); دانشگاه گیلان
 1070. piezoelectric based vibration control; Jalili, Nader; springer(۲۰۱۰); دانشگاه بوئین الزهرا
 1071. when teams collide managing the international team successfully; Richard D. Lewis; nicholas brealey publishing(۲۰۱۲); دانشگاه سمنان
 1072. an introduction to galaxies and cosmology; Mark H. Jones , Robert J. A. Lambourne , Stephen Serjeant; cambridge university press(۲۰۱۵);دانشگاه گیلان
 1073. introduction to finite element analysis using matlab® and abaqus; Amar Khennane ; crc press(۲۰۱۳);دانشگاه محلات
 1074.  Data Mining for Bioinformatics Applications; He Zengyou; woodhead publishing(۲۰۱۵); دانشگاه گیلان
 1075. power electronic converters modeling and control; Seddik Bacha, Iulian Munteanu, Antoneta Iuliana Bratcu ; springer(۲۰۱۴);دانشگاه صنعتی شاهرود
 1076. veterinary mr wong;Dr.Indranil samanta ; wiley(۲۰۱۵); دانشگاه لرستان
 1077. human body dynamics classical mechanics and human movement; Tözeren, Aydin ;springer(۲۰۰۰); دانشگاه گیلان
 1078. research on industrial security theory; Li, Menggang; china center for industrial security research(۲۰۱۳);دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1079. the pluse and digital circuits; Manmadha Rao, Rama Sudha,Venkata Rao, Pearson(۲۰۱۰); دانشگاه گیلان
 1080. climate change and water resources; Sangam Shrestha, Mukand S. Babel, Vishnu Prasad Pandey; CRC(۲۰۱۴); دانشگاه بیرجند
 1081. applied drought modeling prediction and mitigation; Z Sen; Elsevier(۲۰۱۵); دانشگاه بیرجند
 1082. business to business marketing management; Alan Zimmerman, Jim Blythe; routledge(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1083. The design of accounting systems : A general theory with an empirical study of the Church of England; Laughlin, Richard C; University of Sheffield(۱۹۸۴); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1084. المعاصره العربیه فی اصطلاحی التعبیر المعجم; داود محمد محمد; دار غریب(۲۰۰۳); دانشگاه اصفهان
 1085. global trends in human resource management; Parry, E., Stavrou, E., Lazarova, M; macmillan(۲۰۱۳); پیام نور تهران
 1086. human resource management in the public sector policies and practices; Daly, John; routledge(۲۰۱۵); پیام نور تهران
 1087. click reaction in organic synthesis; Srinivasan Chandrasekaran; wiley(۲۰۱۶);دانشگاه صنعتی شاهرود
 1088. Environmental Impact of Mining and Mineral Processing; Ravi Jain; science direct(۲۰۱۶),دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1089. Reservoir Formation Damage; Faruk Civan; science direct(۲۰۱۶),دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1090. wireless communication principle and practice; theodore s rappaport ; prentice hall; مجتمع آموزش عالی گناباد
 1091. investment in electricity generation and transmission decision making under uncertainty; Conejo, A.J., Baringo Morales, L., Kazempour, S.J., Siddiqui, A.S; springer(۲۰۱۶);مرکز آموزش عالی بویین الزهرا
 1092. genome editing; Turksen; springer(۲۰۱۶);پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 1093. innovative saline agriculture; Dager; springer(۲۰۱۶);پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 1094. quality management; graeme knowles and ventus; APS(۲۰۱۱); مرکز آموزش عالی بویین الزهرا
 1095. essentials of nuclear medicine physics and instrumentation; Rachel A. Powsner, Matthew R. Palmer, Edward R. Powsner; Wiely(۲۰۱۳); دانشگاه گیلان
 1096. creating the future of faculty development; Mary Deane Sorcinelli, Ann E. Austin, Pamela L. Eddy, Andrea L. Beach; jossey-bass(۲۰۰۷); دانشگاه شهید بهشتی
 1097. personal and organizational excellence through servant leadership;  Sendjaya, Sen; springer(۲۰۱۵); دانشگاه سمنان
 1098. nanotechnology for lithium ion batteries; Abu-Lebdeh, Yaser, Davidson, Isobel (Eds.); springer(۲۰۱۳); دانشگاه گیلان
 1099. embryology at a glance; Samuel Webster, Rhiannon de Wreede; wiley(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1100. how the immune system works; sompayrac lauren; Wiley(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1101. steel making; A.K.chakrabarti; phi learning(۲۰۱۲); دانشگاه سمنان
 1102. reinventing green building;  Jerry Yudelson; new society(۲۰۱۶); دانشگاه پیام نور
 1103. A pictorial guide to metamorphic rocks in the field; Kurt Hollocher; CRC Press(۲۰۱۴); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1104. the transdiagnostic road map to case formulation and treatment planning; Rochelle I. Frank PhD, Joan Davidson PhD, Jacqueline B. Persons PhD; (۲۰۱۴); دانشگاه رازی
 1105. differential forms and applications; Manfredo P. do Carmo; springer(۱۹۹۴); دانشگاه قم
 1106. mechanics of laminated composite plates and shells; J. N. Reddy; CRC Press(۲۰۰۳); مرکز آموزش عالی بویین الزهرا
 1107. introduction to polymer science and chemistry a problem-solving approach; Manas Chanda; CRC Press(۲۰۱۳); دانشگاه گیلان
 1108. application of light scattering to coatings;  Diebold, Michael P; springer(۲۰۱۴); سازمان علمی و صنعتی ایران
 1109. probabilistic approach for robotic perception; Ferreira, João Filipe, Dias, Jorge Miranda; springer(۲۰۱۴); دانشگاه گیلان
 1110. russia great dictionary of lingual and cultural; prokhorov; AST(۲۰۰۹); دانشگاه گیلان
 1111. vitrification in assisted reproduction second edition; Michael J Tucker, Juergen Liebermann; CRC Press(۲۰۱۵); پژوهشگاه ملی و مهندسی زیست فناوری
 1112. the c++ programming language; bjarne stroustrup; addison wesley(); دانشگاه گیلان
 1113. الامام الرضا (ع) بین نصوص الرساله و سلطه الرای و القبیله، عادل عبدالرحمن البدری، آستان قدس رضوی(۱۳۸۹)، دانشگاه الزهرا
 1114. women&#۳۹;s rights and religious law domestic and international perspectives;  Fareda Banda, Lisa Fishbayn Joffe;  Routledge(۲۰۱۶); دانشگاه الزهرا
 1115. how to have great ideas a guide to creative thinking and problem solving;  John Ingledew; Laurence King Publishing(۲۰۱۶), دانشگاه سمنان
 1116. المسؤولیة الجنائیة فی الشریعة الاسلامیة دراسه مقارنة بالقانون، مصطفی ابراهیم الزلمی، )۲۰۱۳(، دانشگاه سمنان
 1117. advanced modeling techniques in structural design, Feng Fu, Wiley-Blackwell(۲۰۱۵); دانشگاه سمنان
 1118. equine clinical pathology; Raquel M. Walton ; Wiley-Blackwell(۲۰۱۴); دانشگاه سمنان
 1119. geological field techniques; enric Trillas; Wiley-Blackwell(۲۰۱۴); دانشگاه سیستان بلوچستان
 1120. Mesoscale Meteorological Modeling; R  Pielke Sr , Elsevier(۲۰۱۳), پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 1121. tropical meteorology an introduction;  Krishnamurti, T.N., Stefanova, Lydia, Misra, Vasubandhu; springer(۲۰۱۳); پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 1122. cmos sigma-delta converters practical design guide; Jose M. de la Rosa, Rocio del Rio; Wiley(۲۰۱۳); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1123. plant acclimation to environmental stress; Narendra Tuteja, Sarvajeet Singh Gill; springer(۲۰۱۳); دانشگاه لرستان
 1124. power systems;Leonard L. Grigsby  ; CRC Press(۲۰۱۲); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین الزهرا
 1125. quantum computing explained; David McMahon; johen wiley(۲۰۰۸); دانشگاه گیلان
 1126. introduction to practice of molecular simulation; Akira Satoh ; science direct(۲۰۱۱);دانشگاه صنعتی شاهرود
 1127. vegetable diseases a colour handbook; Steven T. Koike, Peter Gladders, Albert Paulus; ۲۰۰۷; دانشگاه رازی
 1128. Patterns of Home: The Ten Essentials of Enduring Design;  Max Jacobson , Murray Silverstein, Barbara Winslow, Sarah Susanka; ۲۰۰۵; دانشگاه رازی
 1129. managing water and agroecosystems for food security;  E Boelee, Water Health, the Netherlands; CABI(۲۰۱۳); دانشگاه رازی
 1130. dna sequencing methods and applications; anjana munshi; EXLI۴EVA(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1131. tall buildings structural systems and aerodynamic form; Mehmet Halis Gunel, H. Emre Ilgin; taylor and francis(۲۰۱۴);دانشگاه سمنان
 1132. fisheries economics and management; university of Tromso(۲۰۱۱); دانشگاه گیلان
 1133. power system stability modelling analysis and control; OM P. Malik and Abelhay A. Sallam; the institution of engineering and technology(۲۰۱۵); دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 1134. game design theory; Keith Burgun; CRC Press(۲۰۱۳); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین الزهرا
 1135. Embracing Entrepreneurship Across Disciplines Ideas and Insights from Engineering, Science, Medicine and Arts;  Satish Nambisan; Edwarad elgar(۲۰۱۵); سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 1136. seismic design of steel structures; Victor Gioncu, Federico Mazzolani; CRC Press(۲۰۱۴);دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1137. atlas of weed mapping ; Hansjoerg Kraehmer; Wiley(۲۰۱۶); دانشگاه تبریز
 1138. power system monitoring and control; Hassan Bevrani, Masayuki Watanabe, Yasunori Mitani; Wiley(۲۰۱۴); دانشگاه تبریز
 1139. linear multivariable control a geometric approach; Wonham, W.M; springer(۱۹۸۵); دانشگاه گیلان
 1140. restructured electric power systems analysis of electricity markets with equilibrium models; Xiao-Ping Zhang; Wiley(۲۰۱۰); دانشگاه جیرفت
 1141. uncertain data envelopment analysis; Wen, Meilin; springer(۲۰۱۵); رفسنجان
 1142. vibration of continuous systems; Singiresu S. Rao; wiely(۲۰۰۷); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1143. soil biology advances in applied bioremediation; Singh, Ajay, Kuhad, Ramesh Chander, Ward, Owen P; springer (۲۰۰۹);دانشگاه گیلان
 1144. soil problems ۲۰۱۳; john D.carl, Rose state college; karen hanson(۲۰۱۳); دانشگاه پیام نور
 1145. decision support for forest management;  Kangas, Annika, Kangas, Jyrki, Kurttila, Mikko; springer(); مرکز نشر دانشگاهی
 1146. unsaturated soil mechanics in engineering practice; Delwyn G. Fredlund, Hendry Rahardjo, Murray D. Fredlund  ; Wiely (۲۰۱۲);شهید مدنی آذربایجان
 1147. matlab simulations for reader systems design; Bassem R. Mahafza, Atef Elsherbeni; CrcPress(۲۰۰۴); دانشگاه سمنان
 1148. extrusion problem solved; M.N. Riaz and G.J. Rokey ; woodhead publication(۲۰۱۲); دانشگاه گیلان
 1149. research methods in educational leadership and management;Ann R J Briggs, Marianne Coleman, Marlene Morrison ; Sage(۲۰۱۲); دانشگاه الزهرا
 1150. major depressive disorder; stephen strakowski, erik nelson; oxford university press(۲۰۱۵);دانشگاه پیام نور
 1151. microbes as biofertilizers and their production technology; s.g.borkar ; woodhead publication india(۲۰۱۵); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1152. biotechnology for medicinal plants; Suman Chandra; springer(۲۰۱۵); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1153. rainwater harvesting for agriculture and water supply; Zhu, Q., Gould, J., Li, Y., Ma, C. (Eds.); science press(۲۰۱۵); دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 1154. fuzzy logic for business finance and management; enric trillas, luka eciolaza; world science publishing co(۲۰۰۷); دانشگاه سیستان بلوچستان
 1155. practical equine dermatology; David Lloyd, Janet Littlewood, Mark Craig, L. R. Thomsett; blackwell(۲۰۰۳);دانشگاه سمنان
 1156. abnormal psychology an integrative approach; David H. Barlow , V. Mark Durand; cengage learning(۲۰۱۵); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1157. Deploying Foresight for Policy and Strategy Makers; Herausgeber: Gokhberg, Leonid, Meissner, Dirk, Sokolov, Alexander (Eds.); springer(۲۰۱۶);  دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1158. plants and heavy metals; Antonella Furini; springer(۲۰۱۲); دانشگاه بیرجند
 1159. Online Algorithms for Optimal Energy Distribution in Microgrids; Yu Wang, Shiwen Mao, R. Mark Nelms;springer(۲۰۱۵); دانشگاه بیرجند
 1160. Time Series Analysis and Its Applications;  Robert H. Shumway, David S. Stoffer; springer(۲۰۱۱); دانشگاه بیرجند
 1161. camel meat and meat products;  I Kadim, O Mahgoub, B Faye; cabi(۲۰۱۲); دانشگاه بیرجند
 1162. risk uncertainty and the agricultural firm; Charles B Moss; world science(۲۰۱۰);دانشگاه سیستان و بلوچستان
 1163. digital literacies research and resource in language teaching; Gavin Dudeney, Nicky Hockly, Marc Pegrum; person(۲۰۱۳);مجتمع آموزش عالی بم
 1164. Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing; Nazmul Siddique, Hojjat Adeli; wiley(۲۰۱۳); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1165. photovoltaic solar energy generation; Goetzberger, Adolf, Hoffmann, Volker Uwe; springer(۲۰۱۰); دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 1166. career development an HRD perspective;  Kimberly McDonald ,  Linda Hite ; routledge(۲۰۱۶); دانشگاه پیام نور
 1167. cancer cell signalling; amanda harvey; wiley blackwell(۲۰۱۳); دانشگاه گیلان
 1168. Groundwater Geophysics; Reinhard Kirsch; springer(۲۰۰۹); دانشگاه اصفهان
 1169. solid waste management principles and practices; Chandrappa, Ramesha, Brown, Jeff; springer(۲۰۱۲); دانشگاه گیلان
 1170. acsm&#۳۹;s guidelines for exercise testing and prescription; emily lupash; wolters kluwer- lippincott williams & wilkins(۲۰۱۴); دانشگاه اصفهان
 1171. drug delivery; mark saltzman; دانشگاه آیت الله حائری میبد
 1172. Arsenic & rice; Meharg, Andrew A., Zhao, Fang-Jie; springer(۲۰۱۲); دانشگاه گیلان
 1173. bioremediation principles;  Edward D. Schroeder, Juana B. Eweis; mcgraw hill(۱۹۹۸); پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 1174. English for Writing Research Papers; Wallwork, Adrian; springer(۲۰۱۶); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1175. context; robert stalnaker; oxford university press(۲۰۱۴); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1176. extra-grammatical morphology in english; Elisa Mattiello; de gruyter mouton(۲۰۱۳); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1177. describing verb valency; Perini, Mário Alberto; springer(۲۰۱۵); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1178. Smart Buildings: Advanced Materials and Nanotechnology to Improve Energy-Efficiency and Environmental Performance; Marco Casini; Woodhead Publishing(۲۰۱۶); موسسه فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1179. analysis of financial time series; Ruey S. Tsay; wiley(۲۰۱۰); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1180. time series analysis and its applications with r examples; Shumway, Robert H., Stoffer, David S.; springer(۲۰۱۱); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1181. Nanomagnetic and Spintronic Devices for Energy-Efficient Memory and Computing;Jayasimha Atulasimha, Supriyo Bandyopadhyay; wiley (۲۰۱۶); دانشگاه گیلان
 1182. Water Engineering with the Spreadsheet: A Workbook for Water Resources Calculations Using Excel; Ashok Pandit; ASCE(۲۰۱۶); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1183. fundamental of logic design; Charles H. Roth, Jr., Larry L Kinney; cl engineering; دانشگاه گیلان
 1184. performance nutrition; human kinetics(۲۰۱۱); دانشگاه رازی
 1185. Cancer Signaling: From Molecular Biology to Targeted TherapyChristoph Wagener, Carol Stocking, Oliver Müller; wiley(۲۰۱۶); دانشگاه گیلان
 1186. beyond mars and venus relationship skills for today’s complex world; John Gray; benbella(۲۰۱۷); دانشگاه الزهرا
 1187. organizational wisdom in ۱۰۰ african proverb introduction to organizational  paremiology; Chiku Malunga; adonis and abbey(۲۰۱۴); دانشگاه الزهرا
 1188. organizational wisdom and executive courage; Suresh Srivastva, David L. Cooperrider ;  the news lexing to press (۱۹۹۷); دانشگاه الزهرا
 1189. writing science; Joshua Schimel; oxford(۲۰۱۲);دانشگاه خلیج فارس
 1190. sport management and sports humanities; Kanosue; springer(۲۰۱۵); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1191. circuit design and simulation with vhdl; Volnei A. Pedroni; MIT PRESS(۲۰۱۰); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1192. phenotyping crop plants for physiological and biochemical traits; P. Sudhakar, P. Latha and PV Reddy ; Elsevier(۲۰۱۶); دانشگاه لرستان
 1193. chemical reaction and chemical reactors; George W. Roberts; Wiley(۲۰۰۹); دانشگاه صنعتی سهند
 1194. motor learning and development; Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier; humankinetics(۲۰۱۶); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1195. rainwater harvesting for agriculture and water supply; Zhu, Q., Gould, J., Li, Y., Ma, C; science press(۲۰۱۶); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1196. science and development of muscle hypertrophy; Brad Schoenfeld ; humankinetics(۲۰۱۶); دانشگاه خلیج فارس
 1197. advanced linear algebra for engineers with matlab; Sohail A. Dianat, Eli Saber; CRC Press(); دانشگاه قم
 1198. ceramic matrix composites microstructure properties and applications; I. M. Low; woodhead(۲۰۰۶); دانشگاه سمنان
 1199. theory for art history; Jae Emerling; routledge(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1200. reliability of structures; Andrzej S. Nowak, Kevin R. Collins; taylor and francis(۲۰۱۲); دانشگاه سمنان
 1201. handbook of small animal regional anesthesia and analgesia techniques; Phillip Lerche, Turi Aarnes, Gwen Covey-Crump, Fernando Martinez Taboada; Wiley(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1202. english for writing research papers; Wallwork, Adrian; springer(۲۰۱۶); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1203. context; robert stonaker; Oxford (۲۰۱۳); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1204. extra-grammatical morphology in english; Mattiello, Elisa; de gruyter mouton(۲۰۱۳); مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1205. smart buildings advanced material and nanotechnology to improve energy efficiency and environmental performance; Marco Casini ; Woodhead(۲۰۱۶);مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین الزهرا
 1206. spirituelle therapie das lebenslabyrinth  losen; Ilona Steinert, Helga Mohrmann; Param(۲۰۱۴); دانشگاه الزهرا
 1207. spiritualität und seelische gesundheit; Jürgen Armbruster (Hg.), Katharina Ratzke (Hg.), Johannes Peter Petersen (Hg.) ; verlage(۲۰۱۳); دانشگاه الزهرا
 1208. mental toughness training for soccer maximizing technical and mental mechanics;  Mike Voight; Coaches Choice(۲۰۰۸); دانشگاه سمنان
 1209. human motor development a lifespan approach; V. Gregory Payne, Larry David Isaacs; routledge(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1210. acquisition and performance of sports skills; Terry McMorris; wiley(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1211. Relational Interventions; Lawrence Hedges; international psychotherapy institute(۲۰۱۵); دانشگاه سمنان
 1212. gazetteer of kermanshah; H L Rabino; simla(۱۹۰۷); دانشگاه رازی
 1213. plant hormones under challenging environmental factors; Ahammed, Golam Jalal, Yu, Jing-Quan (Eds.); springer(۲۰۱۶); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1214. supplementary cementing materials in concrete; Michael Thomas ; CRC press(۲۰۱۳); دانشگاه بیرجند
 1215. python machine learning; sebastian raschka; packt publishing(۲۰۱۵); دانشگاه بیرجند
 1216. biotechnology for plant mutation breeding protocols; Jankowicz-Cieslak, J., Tai, Th.H., Kumlehn, J., Till, B.J.; springer(۲۰۱۷); دانشگاه بیرجند
 1217. electric power distribution engineering; Turan Gonen;  CRC press(۲۰۱۴); دانشگاه بیرجند
 1218. introduction to mimo communications; Jerry R. Hampton; Cambridge(۲۰۱۴); دانشگاه بیرجند
 1219. public key cryptography applications and attacks; Lynn Margaret Batten; IEEE press(۲۰۱۳); دانشگاه بیرجند
 1220. problem based learning in communication systems using matlab and simulink; Kwonhue Choi, Huaping Liu; IEEE press(۲۰۱۶); دانشگاه بیرجند
 1221. visual soil evaluation realizing potential crop production with minimal environmental impact; B C Ball, SRUC, UK, L J Munkholm; CABI(۲۰۱۵); دانشگاه بیرجند
 1222. applied mathematical programming using algebraic systems; Bruce A. McCarl; university of florida(۲۰۱۱); دانشگاه ولی عصر
 1223. intelligent fault diagnosis and remaining useful life prediction of rotating machinery; Yaguo Lei; Elsivier(۲۰۱۷); دانشگاه گیلان
 1224. nautical tourism; T Lukovic; cabi(۲۰۱۳); دانشگاه خلیج فارس
 1225. Narrative and Media; Helen Fulton; Rosemary Huisman; Anne Dunn; Cambridge University Press(۲۰۰۵); دانشگاه اصفهان
 1226. Fuzzy Technology  Present Applications and Future Challenges; Collan, Mikael, Fedrizzi, Mario, Kacprzyk, Janusz; springer; دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
 1227. flows in network and fuzzy condition; Bozhenyuk, A.V., Gerasimenko, E.M., Kacprzyk, J., Rozenberg, I.N; springer; دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
 1228. fuzzy stochastic optimization; Wang, Shuming, Watada, Junzo; springer; دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
 1229. nanofiber composites for biomedical applications; Murugan Ramalingam Seeram Ramakrishna; Woodhead Publishing(۲۰۱۷);دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1230. security management for sports and special events;  Stacey Hall, Walter Cooper, Lou Marciani, Jim McGee; HUMAN KINETICS(۲۰۱۳); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1231. algal culturing techniques; Robert A. Andersen; ELsevier (۲۰۰۵); دانشگاه خلیج فارس
 1232. How Master Therapists Work: Effecting Change from the First through the Last Session and Beyond ; Len Sperry ,Jon Carlson; routledge(۲۰۱۴); دانشگاه گیلان
 1233. social statistics managing data conducting analysis presenting results; Linneman, Thomas John; routledge(۲۰۱۴); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1234. evaporation and evapotranspiration; Abtew, Wossenu, Melesse, Assefa M; springer(۲۰۱۳); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1235. explaining russian foreign policy behavior theory and practice; Alexander Sergunin; ibidem verlag(۲۰۱۶); دانشگاه گیلان
 1236. digital image processing; uvais quidway and chea; taylor and francis group an informa business(۲۰۰۹); دانشگاه لرستان
 1237. neoclassical realist theory of international politics; Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro, and Steven E. Lobell; oxford university(۲۰۱۶); دانشگاه پیام نور
 1238. strategy and politics;  Emerson Niou, Peter C. Ordeshoo;  routledge(۲۰۱۶); دانشگاه پیام نور
 1239. complete guide to trx suspension training; jay dawes; human kinetics(۲۰۱۷); دانشگاه خلیج فارس
 1240. an introduction to the rock forming minerals;  R.A. Howie, J. Zussman W. Deer; john wiley and sons(۱۹۶۶); دانشگاه سیستان بلوچستان
 1241. biomaterials a nano approach; Seeram Ramakrishna, Murugan Ramalingam, T .S. Sampath Kumar, Winston O. Soboyejo; دانشگاه آیت اله حایری میبد
 1242. water government in cities; OECD; OECD publishing(۲۰۱۶); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1243. disease of poultry; David E. Swayne , John R. Glisson, Larry R. McDougald , Lisa K. Nolan , David L. Suarez, Venugopal L. Nair ; blackwell(۲۰۰۸); دانشگاه شهید چمران اهواز
 1244. molecular biotechnology principles and applications of recombinant dna;  Bernard R. Glick , Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten ; washington dc(۲۰۱۰); دانشگاه شهید چمران اهواز
 1245. a primer on partial least squares structural equation; Joseph F. Hair, Jr; G. Tomas M. Hult ; Christian Ringle; Marko Sarstedt; sage(۲۰۱۴); دانشگاه قم
 1246. Fault-Diagnosis Systems;  Isermann, Rolf; springer(۲۰۰۶); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1247. robust control of time-delay systems; Zhong, Qing-Chang; springer(۲۰۰۶); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1248. energy flows matter cycles and global development; Schaub, Georg, Turek, Thomas; springer(۲۰۱۶); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1249. non equilibrium thermodynamics for engineers; S Kjelstrup; D Bedeaux; E Johannessen; J Gross; worldscientific(۲۰۱۰); دانشگاه سمنان
 1250. characterization and treatment of textile wastewater; Himanshu Patel and R. T. Vashi ; sciencedirect(۲۰۱۵); دانشگاه گیلان
 1251. triaxial testing of soils; Poul V. Lade; wiley(۲۰۱۶); دانشگاه رازی
 1252. cow signals checkbook; Jan Hulsen; roodbont(۲۰۱۶); دانشگاه لرستان
 1253. Insight into Designing Biocompatible Magnesium Alloys and Composites; Gupta, Manoj, Meenashisundaram, Ganesh Kumar; springer(۲۰۱۵); دانشگاه سمنان
 1254. principle of fusion energy; A A Harms, D R Kingdon, K F Schoepf , G H Miley;  worldscientific(۲۰۰۲); دانشگاه اصفهان
 1255. fitness and cardiovascular risk factors;  Linda Landini and Aurelio Leone; novapublishers(۲۰۱۴); دانشگاه شهید چمران
 1256. the dehumidification handbook; Lew Harriman; Munters(۲۰۰۲); دانشگاه خلیج فارس
 1257. hydrodynamics of planing monohull watercraft; Vorus, William S ; springer(۲۰۱۷); دانشگاه خلیج فارس
 1258. introduction to mathematical biology; Chou, Ching Shan, Friedman, Avner; springer(۲۰۱۶);دانشگاه گیلان
 1259. board review series physiology; michael tully; lippincott williams & wilkins(۲۰۱۵); دانشگاه رازی
 1260. pollution control management technology and regulation; Horatio R. Velasquez; nova(۲۰۱۱); دانشگاه سمنان
 1261. acidifiers in animal nutrition; Christian Lückstädt; Nottingham University Press(۲۰۰۷); دانشگاه سمنان
 1262. hydrology and floodplain analysis; Philip B. Bedient , Wayne C. Huber, Baxter E. Vieux; pearson education(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1263. biological interaction on material surface; Puleo, David A., Bizios, Rena; springer(۲۰۰۹); دانشگاه اصفهان
 1264. the use of aquatics in orthopedic and sports medicine rehabilitation and physical conditioning; Kevin E. Wilk PT DPT, David Joyner MD ; slack incorporated(۲۰۱۳); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1265. network intrusion detection and prevention; Ghorbani, Ali A., Lu, Wei, Tavallaee, Mahbod; springer(۲۰۱۰); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1266. optimization of leadership style; springer(۲۰۱۴);  دانشگاه رازی
 1267. microalgae biotechnology;  Clemens Posten, Steven Feng Chen; springer(۲۰۱۶); دانشگاه خلیج فارس
 1268. hand book of drought indicators and indices; mark d.svoboda ;  World Meteorological Organization(۲۰۱۶); دانشگاه ولی عصر(عج)
 1269. design of analog cmos integrated circuits;  Behzad Razavi; McGraw-Hill Education(۲۰۱۷); دانشگاه صنعتی شاهرود
 1270. lifestyle in medicine;  Emily Hansen; Gary Easthope; routledge taylor and francis group(۲۰۰۷); دانشگاه گیلان
 1271. stochastic analysis for finance for simulation; Choe, Geon Ho; springer(۲۰۱۶); دانشگاه گیلان
 1272. self sensing concrete in smart structures; Baoguo Han, Xun Yu and Jinping Ou; elsevier(۲۰۱۴); دانشگاه رازی
 1273. structural analysis; hibbeler; pearson prentice hall(۲۰۱۲); مجتمع آموزش عالی و فنی و مهندسی اسفرالین
 1274. designing steel structures for fire safety; Jean Marc Franssen, Venkatesh Kodur, Raul Zaharia; crcpress(۲۰۰۹); دانشگاه شهید چمران اهواز
 1275. Dynamic Tectonics and Karst; Shanov, Stefan, Kostov, Konstantin; springer(۲۰۱۵); دانشگاه شهید چمران اهواز
 1276. physical geology; steve earle; (۲۰۱۵); دانشگاه شهید چمران اهواز
 1277. principle of igneous and metamorphic petrology; John D. Winter; pearson(۲۰۱۴);  دانشگاه لرستان
 1278. the rare earth elements an introduction; Voncken, J.H.L.; springer(۲۰۱۶);  دانشگاه لرستان
 1279. Manager avec succès les systèmes d?information dans les PME; Patrick Haim , Molho Denis Bigot Hervé Ferbus Philippe Pham-Le-Thi Minh-Chau De-Sigy Jean ;Ellipses(۲۰۱۵); سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 1280. river restoration a strategic approach to planning and management; Cao Jianting, Huang Houjian, Lei Gang, Li Yuanyuan, Paul Sayers, Robert J. Naiman, Robert Speed, Tickner, David, Wei Yu, Yu Lili, and Zhao Zhongnan; unesco(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1281. concepts of programing languages; Robert W. Sebesta; pearson(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1282. Modern Operating Systems, ۴th Edition; Andrew S. Tanenbaum, Vrije University, Amsterdam, The Netherlands Herbert Bos; pearson(۲۰۱۴); دانشگاه سمنان
 1283. Handbook of Ferroalloys Theory and Technology; Michael Gasik ; sciencedirect(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1284. ethics and management in the public sector; Alan Lawton, Julie Rayner, Karin Lasthuizen; routledge(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1285. fish can&#۳۹;t see water how national culture can make or break your corporate; Kai Hammerich, Richard D. Lewis; wiley(۲۰۱۳); دانشگاه سمنان
 1286. introduction to organic chemistry; William H. Brown, Thomas Poon; wiley(۲۰۱۱);  دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 1287. PLD Based Design with VHDL; Taraate, Vaibbhav; springer(۲۰۱۷); دانشگاه شهید مدنی آذرباییجان
 1288. combine harvesters theory modeling and design; Petre Miu; taylor & francis group(۲۰۱۶); دانشگاه لرستان
 1289. big data analysis for bioinformatics and biomedical discoveries; Shui Qing Ye; CRC Press(); دانشگاه گیلان
 1290. education neuroscience; Denis Mareschal , Brian Butterworth , Andy Tolmie; wiley(۲۰۱۴); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1291. scaffolding in tissue engineering; Peter X. Ma, Jennifer Elisseeff; CRCPress(۲۰۰۶); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1292. advertising & integrated brand promotion; Thomas O&#۳۹;Guinn, Chris Allen, Richard J. Semenik; cengage learning; دانشگاه گیلان
 1293. meta-analytic structural equation modeling; Jak, Suzanne; springer(۲۰۱۵); دانشگاه لرستان
 1294. Dukes&#۳۹; Physiology of Domestic Animals; William O. Reece; Wiley(۲۰۱۵); دانشگاه رازی
 1295. plant pathology concepts and laboratory exercises; Bonnie H. Ownley, Robert N. Trigiano; CRC Press(۲۰۱۷); دانشگاه رازی
 1296. introducing criticism in the ۲۱st century; Julian Wolfreys; edinburgh university press(۲۰۱۵); دانشگاه سمنان
 1297. equine infectious diseases; Edited by:Debra C. Sellon and Maureen Long; sciencedirect(۲۰۱۴); دانشگاه سمنان
 1298. corrosion engineering principles and solved problems; Branko Popov; elsevier(۲۰۱۵); دانشگاه شاهرود
 1299. exercise for aging adults; Sullivan, Gail M., Pomidor, Alice K; springer(۲۰۱۵); دانشگاه شاهرود
 1300. power quality in electrical systems; A.kusko, M.T thompson; McGraw hill(۲۰۰۷); دانشگاه صنعتی قم
 1301. industrial inorganic chemistry; Karl Heinz Buchel, Hans-Heinrich Moretto, Dietmar Werner; WIELY(۲۰۰۰); دانشگاه اصفهان
 1302. quantum method with mathematica; Feagin, James F; springer(۱۹۹۴); دانشگاه خلیج فارس
 1303. fish disease prevention and control strategies; Galina Jeney; NiKKi Levy (۲۰۱۷); دانشگاه خلیج فارس
 1304. pile design and construction practice; Michael Tomlinson , John Woodward; taylor and francis(۲۰۰۸); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1305. the physiology of microalgae; Borowitzka, Michael A., Beardall, John, Raven, John A; springer(۲۰۱۶); دانشگاه خلیج فارس
 1306. modelling of convective heat and mass transfer in rotating flows; Shevchuk, Igor V ; springer(۲۰۱۶); دانشگاه سمنان
 1307. nanoparticle vaccine delivery systems; Martin J. D&#۳۹;Souza; CRCPress(۲۰۱۵); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1308. Monte Carlo Calculations in Nuclear Medicine, Second Edition: Applications in Diagnostic Imaging; Michael Ljungberg, Sven-Erik Strand, Michael A. King; CRCPress(۲۰۱۳); دانشگاه گیلان
 1309. experience design: a framework for integrating brand, experience, and value; Patrick Newbery, Kevin Farnham; Wiley(۲۰۱۳); دانشگاه هنر
 1310. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Scripted Protocols Basics and Special Situations; Marilyn Luber PhD; springer(۲۰۰۹);  دانشگاه خلیج فارس
 1311. choosing and using statics; Calvin Dytham; Wiely(۲۰۱۰); دانشگاه خلیج فارس
 1312. cereals and millets genome mapping and molecular breeding in plants; Kole, Chittaranjan; springer(۲۰۱۴); دانشگاه خلیج فارس
 1313. building restful python web services; Gastón C. Hillar; packt(۲۰۱۶); دانشگاه بزرگمهر قائنات
 1314. spring in action; Craig Walls; manning(۲۰۱۴); دانشگاه بزرگمهر قائنات
 1315. Canal Automation for Irrigation Systems; 
  Brian Wahlin;  D.WRE, M.ASCE; and Darell Zimbelman, Ph.D., P.E., D.WRE; ASCE(۲۰۱۴); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1316. unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders; David H. Barlow, Kristen K. Ellard, Christopher P. Fairholme, Todd J. Farchione, Christina L. Boisseau, Laura B. Allen, and Jill T. Ehrenreich-May; oxford(۲۰۱۱); دانشگاه شهید چمران
 1317. philosophy and education an introduction to key questions and themes;  Joanna Haynes;  Ken Gale;  Mel Parker; Routledge(۲۰۱۵); دانشگاه شهید چمران
 1318. bulk nanostructured materials with multifunctional properties; Sabirov, I., Enikeev, N.A., Murashkin, M.Y., Valiev, R.Z.;springer(۲۰۱۵); دانشگاه اصفهان
 1319. molecular plant taxonomy methods and protocols; Besse, Pascale; human press(۲۰۱۴); دانشگاه اصفهان
 1320. diffusional mass transfer; A. H. P. Skelland; Wiley(۱۹۷۴); دانشگاه رازی
 1321. soil mechanics fundamentals; Muni Budhu; wiley(۲۰۱۵); دانشگاه گیلان
 1322. malcolm x speaks; george breitman; grove press new york(۱۹۶۵); دانشگاه اصفهان
 1323. Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem; Andrew C. Corbett, Donald S. Siegel, Jerome A. Katz ; emerald(۲۰۱۴);دانشگاه رازی
 1324. handbook of qualitative research methods in entrepreneurship; Helle Neergaard, John Parm Ulhøi; ٍEdward Elgar; دانشگاه رازی
 1325. Bibliometrics and Research Evaluation Uses and Abuses; Yves Gingras; MIT Press(۲۰۱۶); دانشگاه لرستان
 1326. mastering the five tiers of audit competency; Ann Butera; Auerbach Publications (۲۰۱۶); دانشگاه پیام نور
 1327. Becoming a World-Class University  The case of King Abdulaziz University; Tayeb, Osama, Zahed, Adnan, Ritzen, Jozef; springer(۲۰۱۶); علامه طباطبایی
 1328. Building World-Class Universities Different Approaches to a Shared Goal; Qi Wang, Ying Cheng and Nian Cai Liu ; sensepublishers; علامه طباطبایی
 1329. comprehensive internationalization institutional pathways to success; John Hudzik; routledge; علامه طباطبایی
 1330. institutionalization of world-class university in global competition; SHIN, Jung Cheol, Kehm, Barbara M; springer; علامه طباطبایی
 1331. introduction to international education international schools and their communities; Mary Hayden; sage; علامه طباطبایی
 1332. managing international schools; Sonia Blandford, Marian Shaw;routledge; علامه طباطبایی
 1333. water cycle management a new paradigm of wastewater reuse and safety control; Wang, X.C., Zhang, C., Ma, X., Luo, L; springer(۲۰۱۵); مجتمع آموزش عالی سراوان
 1334. Principles of Charged Particle Acceleration ; Stanley Humphries Jr; dover publication(۲۰۱۲); دانشگاه گیلان
 1335. environmental economics; Shunsuke Managi, Koichi Kuriyama; routledge(۲۰۱۷); دانشگاه گیلان
 1336. Probability and Statistics by Example: Volume ۱, Basic Probability and Statistics; Yuri Suhov , Mark Kelbert ; cambridge university press(۲۰۱۴); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1337. learning as generative activity;  Logan Fiorella , Richard E. Mayer; cambridge university press(۲۰۱۵); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1338. electronic structure calculations for solids and molecules;  Jorge Kohanoff; cambridge(۲۰۰۶);دانشگاه صنعتی قم
 1339. intelligent fault diagnosis and remaining useful life prediction of rotating machinery; Yaguo Lei ; Butterworth-Heinemann(۲۰۱۷);  دانشگاه گیلان
 1340. towards the third generation university managing the university in transition; J.G. Wissema; elgar(۲۰۰۹); دانشگاه گیلان
 1341. manufacturing planning and control for supply chain management;  F. Robert Jacobs, William Lee Berry , David Clay Whybark , Thomas E Vollmann; mcgraw(۲۰۱۱);دانشگاه ولی عصر
 1342. Modern Particle Physics; Mark Thomson; Cambridge University press(۲۰۱۳); دانشگاه علم و فناوری مازندران
 1343. design of cmos rfic ultra-wideband impulse transmitters and receivers; Nguyen, Cam, Miao, Meng; springer(۲۰۱۷); دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 1344. quantum information computation and communication; Jonathan A. Jones; Cambridge University press(۲۰۱۲); دانشگاه گیلان
 1345. design of shape memory alloy (sma) actuators; Rao, Ashwin, Srinivasa, A. R., Reddy, J. N; springer(۲۰۱۵); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1346. finite element modeling of composite materials and structures; Frank L. Matthews, G.A.O. Davies, D Hitchings, C Soutis; crcpress(۲۰۰۰); دانشگاه بین المللی امام خمینی
 1347. internet of things principles and paradigms; Rajkumar Buyya Amir Vahid Dastjerdi; todd green(۲۰۱۷); دانشگاه سمنان
 1348. multi objective optimization using evolutionary algorithms; Kalyanmoy Deb; wiley(۲۰۰۸): دانشگاه سمنان
 1349.  
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها