دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  فهرست تجهیزات آزمایشگاهی
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 
آزمايشگاه انگل شناسي
آزمايشگاه بافت و مقاطع  آموزشكده دامپزشكي
آزمایشگاه اصلاح نباتات
آزمایشگاه ژنتيك
آزمایشگاه تغذیه دانشکده  کشاورزی
آزمايشگاه بيوتکنولوژی 
آزمایشگاه فيزيك 1
آزمایشگاه زراعت
آزمايشگاه خاكشناسي
آزمایشگاه گروه جنگل و مرتع
آزمايشگاه گروه عمران(مكانيك  خاك –مقاومت مصالح ....)
كارگاه ماشين آلات  كشاورزي(خاك ورزي اوليه و ثانويه-ماشين هاي كاشت  ...)
آزمایشگاه گياه شناسي و  سيتوژنتيك
آزمایشگاه ميكروبيولوژي  گياهان زراعي
آزمایشگاه شيمي  معدني-تجزيه
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه میكروب شناسي بهداشت مواد غذایي باكتري شناسي اختصاصي
آزمایشگاه مهندسی برق
آزمایشگاه مهندسی شیمی
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۷۷۵
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۸۹
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام