دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
 
آخرين خبرها:
تصويب مجوز نشريه بوم شناسي همزيستهاي گياهي در توليدات زراعي( ۳۱ شهريور ۱۳۹۲ )

کميسون بررسي نشريات علمي کشور با انتشار نشريه بوم شناسي همزيستهاي گياهي در توليدات زراعي موافقت نمود. ...


موافقت هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار نشريه علوم سبزي‌ها( ۲ شهريور ۱۳۹۲ )

در آخرين جلسه هيأت نظارت بر مطبوعات، نشريه علوم سبزي ها مورد بررسي قرار گرفت و هيات نظارت با انتشار اين نشر ...


تأسيس گروه پژوهشي پاتوبيولوژي دامپزشکي در دانشگاه ايلام( ۲ شهريور ۱۳۹۲ )


برگزاري اولين همايش استاني-منطقه اي انرژي( ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ )


دومين شماره مجله علمي –تخصصي سياستهاي اقتصادي منتشرشد( ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ )

دراين شماره مقالاتي با عنوان بررسي تبعات ورود ايران به سازمان تجارت جهاني،بررسي رابطه علي سرمايه گذاري مست ...


 
 

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۸۱۱
 تعداد بازديد امروز :  ۷۰۰
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام