دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 فرم‌‌ها و آيين نامه ها
 
 
 

Word

Pdf

 ۷ آذر ۱۳۹۶

  آیین نامه تخصیص پژوهانه (گرنت) سال 1395 و نیمه اول سال 1396 اعضای محترم هیأت علمی

Acrobat reader


 ۵ مهر ۱۳۹۶

  فهرست نشریات معتبر مردادماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۵ مهر ۱۳۹۶

  جدول نحوه محاسبه سهم پديدآورندگان فعاليت‌هاي پژوهشي مشترک (جدید)

Acrobat reader


 ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

  فهرست نشریات معتبر تیرماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۱۴ تير ۱۳۹۶

  فهرست نشریات JCR2016 به همراه MIF و Q نشریات

Acrobat reader


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

  فهرست نشریات معتبر خرداد 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

  فهرست نشریات معتبر علمی-پژوهشی شورای عالی حوزه های علمیه اسفند 95

Acrobat reader


 ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

  فهرست نشریات معتبر علمی-ترویجی شورای عالی حوزه های علمیه اسفند 95

Acrobat reader


 ۲۸ فروردين ۱۳۹۶

  فهرست نشریات نامعتبر آذر 95

Acrobat reader


 ۲۶ فروردين ۱۳۹۶

  فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اسفند 95

Acrobat reader


 ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  فهرست نشریات نامعتبر یا blacklist آذر95

Acrobat reader


 ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  فهرست نشریات نامعتبر یا blacklist شهریور 94

Acrobat reader


 ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

  پرسشنامه طرح های پژوهشی

Ms Word

Acrobat reader


 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر دی ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲۷ دی ۱۳۹۵

  مصوبات جدید شورای پژوهشی دانشگاه

Acrobat reader


 ۲۷ دی ۱۳۹۵

  مصوبات جدید شورای پژوهشی دانشگاه

Acrobat reader


 ۲۴ آذر ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر ISC وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1394)

Acrobat reader


 ۲۴ آذر ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر آبان ماه ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲ آبان ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر مردادماه ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲ آبان ۱۳۹۵

  آیین نامه گرنت سال 1394

Acrobat reader


 

 
 

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۹۵۰۶
 تعداد بازديد امروز :  ۱۹۱
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام