En Ar

کسب عنوان نايب قهرماني تيم فوتسال کارکنان دانشگاه ايلام در اولين دوره مسابقات فوتسال کارکنان منطقه 5 ورزش دانشگاههاي کشور را به جامعه ورزش دانشگاه تبريک مي گوييم.

کسب عنوان نايب قهرماني  تيم فوتسال کارکنان دانشگاه ايلام در اولين دوره مسابقات فوتسال کارکنان منطقه 5 ورزش دانشگاههاي کشور را به جامعه ورزش دانشگاه تبريک مي گوييم.

کسب عنوان نايب قهرماني  تيم فوتسال کارکنان دانشگاه ايلام در اولين دوره مسابقات فوتسال کارکنان منطقه 5 ورزش دانشگاههاي کشور را به جامعه ورزش دانشگاه تبريک مي گوييم. کسب عنوان نايب قهرماني  تيم فوتسال کارکنان دانشگاه ايلام در اولين دوره مسابقات فوتسال کارکنان منطقه 5 ورزش دانشگاههاي کشور را به جامعه ورزش دانشگاه تبريک مي گوييم.
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها