En Ar

برگزاری ترم تابستان 98

به اطلاع دانشجویان شاهد وایثارگر (روزانه و شبانه ) متقاضی شرکت در ترم تابستان 98 میرساند جهت ثبت مشخصات و درخواست های آموزشی به اموردانشجویان شاهد و ایثارگر درطبقه دوم ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.                               

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها