En Ar

برگزاري ترم تابستان 98

به اطلاع دانشجويان شاهد وايثارگر (روزانه و شبانه ) متقاضي شرکت در ترم تابستان 98 ميرساند جهت ثبت مشخصات و درخواست هاي آموزشي به اموردانشجويان شاهد و ايثارگر درطبقه دوم ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي مراجعه نمايند.                               

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها