En Ar

کارشناسان دفتر

آقای فرزاد امیدی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 

تلفن تماس 084-32234850 داخلی 208

پست الکترونیک: 

 

خانم ندا فتح اللهی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن تماس 084-32234850 داخلی 208

پست الکترونیک: fathollahineda@gmail.com

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها