En Ar

چاپ مقاله دکتر حمزه صالحی پور در ژورنال Composite Structures

جناب آقای دکتر حمزه صالحی پور عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک موفق به چاپ مقاله ای با عنوان 

free vibration and static deflection analysis of functionally graded and porous micro/nanoshells with clamped and simply supported edges

به عنوان نویسنده اول و مسئول در مجله "Composite Structures" شدند که این موفقیت علمی را به ایشان تبریک گفته و ارزوی توفیقات بیش از پیش ایشان را داریم. شایان ذکر است که این ژورنال دارای ضریب تاثیر 4.451 بوده که به عنوان یکی از ژورنالهای برتر در زمینه مهندسی مکانیک  شناخته می شود .

 

 
چاپ مقاله دکتر حمزه صالحي پور در ژورنال Composite Structures
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها