En Ar

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر محمد جواد زارع

  • مرتبه علمي: دانشیار
  • مدرک تحصيلي: Ph.D (دکتراي تخصصی)
  • رشته تحصيلي: اصلاح نباتات 
  • گرايش تخصصي تحصيلي: ژنتیک مولکولی
  • کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز (مجتمع آموزش عالی یاسوج)، 1379
  • کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، 1383
  • دکتری: زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، 1386
  • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: اکوفیزیولوژی روابط گیاه-میکروارگانیسم، تنش شوری و خشکی، زراعت ارگانیک و دیم 


تلفن محل کار: 08432227015
دورنویس محل کار: 08432227015
پست الکترونیکی: mj.zarea@ilam.ac.ir
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها