En Ar

اهداف، برنامه ها و شرح وظایف

اهداف و برنامه ها

دفتر امور هیأت علمی یکی از مهمترین دفاتر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه است. این دفتر به منظور خدمت رسانی به اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در سال 97 تأسیس شده و بر آنست تا با تسریع و روانسازی در رسیدگی به امور هیأت علمی سهم خود را در پیشرفت دانشگاه ایفا نماید. در این راستا اهداف کلی دفتر به شرح زیر می باشد:

  • ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی با نظارت مستمر و اتخاذ تدابیر آئین‌نامه‌ای
  • بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با امور هیأت علمی (ارزشیابی، حق‌التدریس ، ترفیع و ارتقاء، پایه‌های تشویقی، انتخاب استاد نمونه و ...)
  • مستندسازی فعالیت‌ها با تکیه بر تجزیه و تحلیل آماری
  • Web base نمودن کلیه فرآیندهای دفتر

شرح وظایف:

  1. یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضای محترم هیات علمی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی
  2.  نیازسنجی، جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه
  3.  سامان دهی و تسریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی اعضای هیات علمی
  4.  پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد کمی و کیفی اعضای هیات علمی
  5. انجام امور کارشناسی مرتبط با ترفیع و ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها