En Ar

ثبت نام در بازارچه دانشجویی چرتـکه

فرم ثبت نام را پس از دانلود، چاپ نموده و پس از تکمیل و دریافت مهر دانشگاه، تصویر فرم را به آدرس الکترونیکی: chortkeh@ilam.ac.ir ارسال نمایید.

فرم فیزیکی را در صورت تمایل به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام تحویل دهید.

 

توضیحات:

  • فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید. فرم های دارای نقص اطلاعات در جشنواره شرکت داده نمی شوند.
  • داشتن مهر دانشکده برای دانشجویان دانشگاه ایلام الزامی است.
  • داشتن مهر معاونت فرهنگی یا دانشجویی برای دانشجویان سایر دانشگاه ها الزامی است.

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها