En Ar

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه 
گروه آموزشی گرایش کارشناسی  ارشد دکتری معرفی گروه و اعضا هیات علمی

 

 

گروه زیست شناسی

زیست فناوری *    

 

 

معرفی گروه و اعضای هیات علمی

میکروبیولوژی( میکروب های بیماری زا)   *  
علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی   *  
میکروبیولوژی (میکروب های بیماری زا - سلولی و مولکولی)   *  

 

 

گروه شیمی

شیمی محض  *    

 

معرفی گروه و اعضای هیات علمی

شیمی معدنی   * *
شیمی آلی    * *
شیمی تجزیه   * *
شیمی فیزیک   *  
گروه ریاضی  ریاضی کاربردی *      
گروه فیزیک فیزیک -حالت جامد  *      

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها