En Ar

دانشکده پیرادامپزشکی

دانشکده پيرا دامپزشکي

گروه آموزشي 

گرايش  کارشناسي  کارشناسي دکتري معرفي گروه و اعضا هيات علمي

 

گروه علوم آزمايشگاهي

کارداني دامپزشکي      

 

معرفي گروه اعضا هيات علمي

علوم آزمايشگاهي پيوسته *    
علوم آزمايشگاهي  نا پيوسته *    

 

گروه صنايع غذايي

بهداشت مواد غذايي *    

 

معرفي گروه اعضا هيات علمي

 علوم و مهندسي صنايع غذايي *    
 گروه باکتري شناسي باکتري شناسي دامپزشکي   *  

 

معرفي گروه اعضا هيات علمي

بافت شناسي  دامپزشکي   *  

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها