En Ar

دانشکده فنی مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی 
گروه آموزشی  رشته /گرایش  کارشناسی  کارشناسی ارشد دکتری معرفی گروه و اعضا هیات علمی
گروه برق  مهندسی برق    *     معرفی گروه اعضا هیات علمی
مهندسی انرژی های تجدبد پذیر   *  

 

 گروه معماری 

مهندسی معماری  * *  

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

معماری و انرژی   *  
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری   *  
گروه کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر -نرم افزار *     معرفی گروه اعضا هیات علمی
مهندسی کامپیوتر - الگوریتم ها و محاسبات    *  

 

گروه شیمی 

مهندسی شیمی  *    

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

 نفت - نفت  *    
مهندسی شیمی - فرایندهای جدا سازی    *  
گروه عمران  مهندسی عمران  *     معرفی گروه اعضا هیات علمی
مهندسی عمران - سازه    *  
گروه مکانیک  مهندسی مکانیک  *     معرفی گروه اعضا هیات علمی

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها