En Ar

مقررات برگزاری همایش ها

ضوابط استفاده از عبارت «بین المللی»،«ملی »،«کشوری »،«استانی» در عنوان همایش ها و جشنواره ها

ماده 1) کلیه دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی موظفند برای استفاده از عبارت «بین المللی»،«ملی »،«کشوری » جهت برگزاری هر گونه همایش در سطح کشور، مجوز لازم را از کار گروه ساماندهی همایش ها و برای استفاده از عبارت «استانی » کجوز لازم را  از شورای برنامه ریزی و توسعه استان اخذ نمایند.

ماده 2) به تمامی عناوین همچون سمینا ، کنفرانس ،کنگره ف گردهمایی،سمپوزیوم ،مجمع ،جشنواره و سایر عناوین مشابه ، در این بخشنامه همایش گفته میشود .

ماده 3) ترکیب اهضای کارگروه سامندهی همایش ها عبارتند از :

 • نماینده معاونت  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
 • نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 • نماینده وزارت کشور
 • نماینده وزارت اطلاعات
 • نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • نماینده وزارت امور خارجه
 • نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • نماینده دستگاه اجرایی یا بخش غیر دولتی برگزاری همایش (حسب مورد )

تبصره دبیرخانه کار گروه ساماندهی برگزاری همایش ها در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل میگردد .

 

ماده 4) روزنامه های ، مجلات و سایر رسانه های تصویری ، دیجیتالی و مکتوب موظفند هنگاه اطلاع رسانی و تبلبغات برای هر یک از همایش های بین المللی ، ملی و استانی موضوع بخشنامه ، شماره مجوز صادره توسط کارگروه ساماندهی همایش ها یا شورای برنامه ریزی  و توسعه استان را در آگهی درج نمایند .

ماده 5) موارد ذیل مشمول این بخشنامه نمی شوند و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند .

 • همایش هایی که به واسطه عضویت کشور در برخی از انجمن ها ، سازمان ها و مجامع بین المللی یا به واسطه ارایه هویت ملی به جهانیان ، وقوع یک بحران جهانی و منطقه ای و یا برای کسب و پاسداری از منافع ملی در سطح بین المللی و منطقه ای با شرکت مقامات رسمی از کشورها برگزار می شود .
 • گردهمایی که به مناسبت های ملی ،مذهبی ، موضوعات سیاسی و امنیتی و حفظ منافع ملی برگزار می شوند .
 • جلسات آموزشی و نشست های مدیریتی درون سازمانی

 

مستندات قانونی مرتبط :

تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلو گیری از تجمل گرایی – مصوب 1370

برگزاری سمینار ها ، کنگره ها ، بزرگداشت ها گردهمایی های بین المللی توسط دستگاه های اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قئای مقننه و قضائیه با تایید رییس هر قوه امکان پإیر است

 

" آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی " مصوب 1383

ماده 1 – کلیه گردهمایی ها ، سمینار ها ، کنگره ها و بزرگداشت های بین المللی موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلو گیری از تجمل گرایی – مصوب 1370 –که از این پس گردهمایی نامیده می شود ،مشمول این آیین نامه هستند .

ماده 2 – گردهمایی دارای تمامی ویژگی های زیر می باشد :

الف – با مشارکت یک یا چند سازمان یا انجمن تخصصی خارجی برگزار می شود .

ب – دارای هدف و موضوع بین المللی باشد (مخاطبانی از مایت های گوناگون داشته یا موضوع مورد علاقه ملیت های مختلفت را مورد بحث قرار دهد .)

پ -بخشی از سخنرانی ها و مقاله های علمی توسط شرکت کنندگان خارجی ارایه شوند .

ماده 3) وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف است پیشنهاد برگزاری هر گردهمایی را حداقل شش ماه قبل از تاریخ برگزاری همایش و همراه با اطلاعات زیر ارایه نماید :

الف – نام

ب – هدف

پ – موضوع (همراه با توجیه کافی )

ت – زمان برگزاری

ث – نتایج مورد نظر از برگزاری گرد همایی

ج – بر آورد تقریبی هزینه ها

چ – کشور ها و یا سازمان های مشترک کننده

ح – تعداد یا درصد مقالات خارجی ارایه شده

 

تبصره 1 – در مواقعی که وزرا و رؤسای سازمان های مستقل در ملاقات ها و برنامه های خارجی برگزاری یکی از موارد مندرج در ماده (1) را تفاهم می نمایند ، از مدت مندرج در این بند مستثنی بوده و در اولین فرصت در هیئت وزیران مطرح خواهد شد .

تبصره 2 – در کار گروه هایی که جنبه علمی دارند ، لازم است تعدادی از استادان و محققان مبرز با تخصص مربوط از دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور یا جهان حضور داشته باشند .

ماده 4 -گردهمایی هایی که با حضور رؤسا و اعضایهیئت های نمایندگی دایم یا موقت دولت ها ی خارجی و یا سازمانهای بین المللی در ایران برگزار می شود   و جلسات کاری از قبیل مذاکره ،میزگرد و دوره های آموزشی نظری و کاربردی بلند مدت و کوتاه مدت که مؤسسات آموزشی  و پژوهشی و دستگاههای اجرایی در راستای انجام وظایف قانونی خود با حضور و یا استفاده از اتباع خارجی یا نمایندگان سایر دولت ها و یا سازمانهای بین المللی برگزار می نمایند ،مشمول این آیین نامه نبوده و برگزاری آنها نیازی به تصویب  هیئت وزیران ندارد.

 

ماده 5 – برگزاری گردهمایی که فاقد شرایط مقرر در این آیین نامه باشد ، تحت عنوان بین المللی توسط دستگاههای اجرایی به استثنای وزارت امور خارجه ممنوع است .

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها