En Ar

معرفی رشته ها و گروه های آموزشی دانشگاه ایلام

  • دانشکده الهيات و معارف اسلامي

گروه آموزشي فلسفه و کلام اسلامي 

گروه آموزشي فقه و حقوق و مباني اسلامي 

گروه آموزشي علوم قرآن و حديث 

گروه آموزشي معارف اسلامي 

  • دانشکده ادبيات و علوم انساني 

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي 

گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي

گروه آموزشي زبان انگليسي 

گروه آموزشي علوم اجتماعي 

گروه آموزشي علوم ورزشي 

گروه آموزشي حسابداري 

گروه آموزشي مديريت 

گروه آموزشي اقتصاد 

  • دانشکده پيرادامپزشکي 

گروه آموزشي بافت شناسي و ميکروب شناسي

گروه آموزشي بهداشت و صنايع غذايي

گروه آموزشي علوم آزمايشگاهي و درمانگاهي

  • دانشکده فني مهندسي 

گروه آموزشي مهندسي برق 

گروه آموزشي کامپيوتر 

گروه آموزشي مهندسي  معماري 

گروه آموزشي  مهندسي شيمي 

گروه آموزشي مهندسي عمران و مکانيک 

  • دانشکده علوم پايه 

گروه آموزشي فيزيک 

گروه آموزشي شيمي 

گروه آموزشي رياضي 

گروه آموزشي زيست شناسي 

  • دانشکده کشاورزي 

گروه آموزشي کار آفريني و توسعه روستايي

گروه آموزشي  گياه پزشکي

گروه آموزشي مرتع و آبخيز داري 

گروه آموزشي علوم دامي 

گروه آموزشي علوم باغباني 

گروه آموزشي علوم جنگل 

گروه آموزشي مهندسي آب و خاک 

گروه آموزشي زراعت و اصلاح نباتات

گروه آموزشي مکانيک ماشين هاي کشاورزي 

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها