En Ar

مدارک مورد نیاز داوطلبانی که بصورت بدون آزمون پذیرفته شده اند

داوطلبانی که بصورت بدون آزمون پذیرفته شده اند : 

 

باید تمام مدارک (فرم صلاحیت عمومی +مدارک مورد نیاز) زیر را تهیه و تحویل اداره استعدادهای درخشان دانشگاه نمایند.

* مدارک مورد نیاز :  

الف) فرم صلاحیت عمومی  (1 نسخه اصلی همراه با الصاق عکس و یک نسخه کپی)

ب) فیش پرداختی به مبلغ :  000/350 ریال به شماره شبا : 770100004001021101007489 یا

شماره حساب: 4001021101007489 بنام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.

(از فیش پرداختی کپی تهیه نموده و نزد خود نگهدارید) 

*پرداخت مبلغ فوق برای کلیه مقاطع الزامی است* 

ج) کپی نمودن :

1) تمام صفحات شناسنامه 

2) کارت ملی 

 3) در صورت وجود کپی حکم کارگزینی کارکنان دولتی


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها