En Ar

ترم تابستان 1397

بسمه تعالی

راهنمای ثبت نام ترم تابستانه دانشگاه ایلام

به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی شرکت در دوره ترم تابستانی می رساند جهت تسهیل در فرآیند ثبت نام و با هدف جلوگیری از اتلاف وقت، مراحل ثبت نام بصورت زیر طراحی شده است. خواهشمند است ضمن مطالعه اطلاعیه اولیه شرایط ثبت نام ترم تابستانه دانشگاه ایلام و رعایت نظم حضور، قبل از مراجعه به دانشگاه مراحل زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایید، بدیهی است انجام ثبت نام از طرق دیگر امکانپذیر نمی باشد.

در این راستا دانشجویان بر اساس دسته بندی زیر و با همراه داشتن مدارک در تاریخهای ذکر شده به دانشگاه مراجعه فرمایند.

الف: دانشجویان دانشگاه ایلام و دانشجویانی که سابقه مهمانی در دانشگاه ایلام را دارند (واجد شماره دانشجویی دانشگاه ایلام):

1- اخذ معرفی نامه از گروه آموزشی مربوطه و ارائه آن به واحد ثبت نام ترم تابستانه در تاریخ تعیین شده (1397/04/19 لغایت 1397/04/21)

2- پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به صورت علی الحساب از طریق سامانه گلستان (بر اساس راهنمای پرداخت)

3- تکمیل فرم ثبت نام (فرم ثبت نام) و مراجعه به واحد مالی و تایید آن

4- انتخاب واحد مورد نظر از لیست دروس عمومی، علوم پایه و دروس تخصصی

5- تحویل تمامی مدارک و فرمها به واحد ثبت نام

 

 

 

ب:دانشجویانی که تاکنون در دانشگاه ایلام سابقه مهمانی (اخذ درس ) را ندارند (دانشجویان مهمان برای اولین بار)

1- اخذ معرفی نامه از دانشگاه مبدأ

2- ثبت نام در سامانه آموزشی دانشگاه ایلام به آدرس (edu.ilam.ac.ir) جهت اخذ شماره دانشجویی بصورت غیرحضوری و قبل از آغاز ثبت نام حضوری (بر اساس راهنمای ثبت نام اولیه)

3- واریز  مبلغ 2/000/000 ریال  به صورت علی الحساب به شماره حساب 7875307111 به نام حساب تمرکز درآمدهای دانشگاه ایلام، نزد بانک تجارت (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت)

4- انتخاب واحد مورد نظر از لیست دروس عمومی، علوم پایه و دروس تخصصی

5- ارائه فرم ثبت نام تکمیل شده (فرم پیوست)، فیش واریزی و سایر مدارک به واحد ثبت نام

 

*** اضافه می شود ارائه دروس تخصصی غیر از دروس فوق با پیشنهاد دانشجویان و به شرط حد نصاب قابل بررسی است.

 

 

اداره کل امور آموزشی دانشگاه ایلام


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها