En Ar

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

            

 دکتر زینب طولابی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن: 59241109-084 داخلی 109

                                                     رایانامه: z.toulabi@ilam.ac.ir

 

 شرح وظایف: مأموریت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ایلام در دو حوزه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان و ددفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ایلام می باشد. در راستای مأموریت مربوط به هیأت نظارت و ترزیابی آموزش عالی استان این هیأت بدنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت های مؤسسه های آموطش عالی استان است. همچنین نهادینه سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و افزایش بهره وری با استفاده از فرآیند نظارت نظام مند و زیرنظام های آموزش عالی استان جزء اهداف این هیأت می باشد.

     در دفتر مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ارتقاء کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی و اداره به عنوان یک هدف مهم در رأس کار قرار دارد. دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ایلام با اولویت دادن به ارتقاء کیفیت آموزش در دانشگاه به دنبال مهمترین راه کارهای مؤثر و اثربخش است.

 کارکنان:

 

  

 هادی ذوالفقاری

 کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

رایانامهh.zolfaghari@ilam.ac.ir

تلفن:  59241110-084 داخلی 110

 

 

        حمزه زنگنه

        کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

        رایانامه: h.zangeneh@ilam.ac.ir

        تلفن: 59241110-084 داخلی 110

 

 

          یوسف زینی وند

       کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

        رایانامه: y.zeinivand@ilam.ac.ir

        تلفن: 59241110-084داخلی 110

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها