شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

اطلاعیه عقد قرارداد پژوهانه(مهم)

اطلاعیه عقد قرارداد پژوهانه اعضای هیات علمی

بدینوسیله از کلیه همکاران عضو هیات علمی تقاضا می شود برای انعقاد قرارداد پژوهانه از تاریخ 95/8/8 لغایت 95/9/8 به حوزه پژوهشی مراجعه نمایند. پس از مهلت فوق قرار دادی منعقد نخواهد شد.

 

                                                                                                                                                   مدیریت امور پژوهشی