En Ar

اطلاعیه عقد قرارداد پژوهانه(مهم)

اطلاعیه عقد قرارداد پژوهانه اعضای هیات علمی

بدینوسیله از کلیه همکاران عضو هیات علمی تقاضا می شود برای انعقاد قرارداد پژوهانه از تاریخ 95/8/8 لغایت 95/9/8 به حوزه پژوهشی مراجعه نمایند. پس از مهلت فوق قرار دادی منعقد نخواهد شد.

 

                                                                                                                                                   مدیریت امور پژوهشی


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها