En Ar

اعضای هیأت ممیزه در دور سوم

 • اعضای هیأت ممیزه دردور سوم دانشگاه ایلام

 

دکتر محمد علی اکبری

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • سمت: رئیس هیات ممیزه
 •  دانشگاه محل خدمت: ایلام

      دکتر محمد علی زلفی گل

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: شیمی آلی
 • سمت: نماینده وزیر و عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: بوعلی همدان

 

 


دکتر غلامحسین کریمی دوستان

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: زبانشناسی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه تهران

 

 

دکتر شاهین حیدریImage result for ‫شاهین حیدری‬‎

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: معماری
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه تهران

 


دکتر رضا اکبری

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: فلسفه
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه امام صادق(ع)

 


دکتر تقی آزاد ارمکیImage result for ‫تقی آزاد ارمکی‬‎

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی:جامعه شناسی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه تهران

 

 

دکترسهراب مروتیRelated image

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی:علوم قرآن وحدیث
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه فرهنگیان تهران

 


دکتر محمد حسین یاسمحمدحسین یاس

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: رازی کرمانشاه

 


دکتر شهریار عباسی

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

دکتر مهرداد دادستانی

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: فیزیک
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه لرستان
 •  

 

 

دکتر کیوان امینیکیوان امینی

 • مرتبه علمي:  استاد
 • رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: رازی کرمانشاه

 

 


دکتر سید حسین حسینیImage result for ‫دکتر فرشید فتاح نیا‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام
 •  

 


دکتر مهدی صیدیImage result for ‫مهدی صیدی‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: باغبانی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام
 •  

 


دکترفرشید فتاح نیا

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی:علوم دامی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکترحاجی کریمیRelated image

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: زمین شناسی- آب شناسی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکتراسفند یار محمدیImage result for ‫دکتر اسفندیار محمدی دانشگاه ایلام‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی:مدیریت
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکتررحمان ذبیحیImage result for ‫دکتر رحمان ذبیحی‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی:زبان ادبیات فارسی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکترفاضل پور احمدImage result for ‫دکتر مصطفی نعمتی‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی:دامپزشکی-میکروبیولوژی مولکولی
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکترمحمود روشنیImage result for ‫دکتر محمود روشنی‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی:شیمی تجزیه
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکترسیاوش یاریImage result for ‫دکتر سیاوش یاری‬‎

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی:تاریخ
 • سمت: عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

 

دکترمصطفی نعمتیImage result for ‫دکتر مصطفی نعمتی‬‎

 • مرتبه علمي: استادیار
 • رشته تحصیلی:دامپزشکی- میکروبیولوژی
 • سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو حقوقی
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 

Image result for ‫دکتر حسین مهدی زاده دانشگاه ایلام‬‎

دکترحسین مهدی زاده

 • مرتبه علمي: استادیار
 • رشته تحصیلی: ترویج
 • سمت: معاون پژوهش و فناوری و عضو حقوقی
 • دانشگاه محل خدمت: ایلام

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها