مدیران

دکتر رستم علي زاده(مشاور رييس و رييس حوزه رياست)

 • مرتبه علمي: دانشيار
 • تلفن:59241102-084
 • پست الکترونيک: r.alizadeh@ilam.ac.ir

دکتر محمد سلاورزي زاده(مدير دفتر نظارت و ارزيابي)

 • مرتبه علمي: استاديار
 • تلفن:
 • پست الکترونيک:

دکتر محمد کريمي(مديردفتر حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات)

 • مرتبه علمي: استاديار
 • تلفن:59241107-084
 • پست الکترونيک:m.karimi@ilam.ac.ir

 


دکتر مهدي ملکي(مدير امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني)

 • مرتبه علمي: دکتري تخصصي
 • تلفن:08432221996
 • پست الکترونيک:m.maleki@ilam.ac.ir

 


دکتر يونس عباسي (مديرحراست)

 • مرتبه علمي: دکتري تخصصي 
 • تلفن:59241128-084
 • پست الکترونيک:

 


دکتر آيت قبادي (مديرروابط عمومي)

 •  
 • مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي 
 • تلفن:32221903
 • پست الکترونيک:  ayat1360gh@yahoo.com


 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها