شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

مقالات پژوهشی

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی(12)

 ISI تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی(3) 

شرکت و ارائه سمینار داخلی(19)

شرکت و ارائه سمینار داخلی(8)

طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته(9)

طرحهای تحقیقاتی تصویب شده و در حال اجرا (20)

MIF مجلات 2006درISI