شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

انتصابات جدید از طرف ریاست دانشگاه

طی احکام جداگانه ای از طرف دکتر علی محمدی ریاست محترم دانشگاه، آقای روح الله قیطاسی به عنوان سرپرست گروه آموزشی حسابداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، آقای دکتر علی سایه میری به عنوان سرپرست گروه آموزشی اقتصاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و آقای دکتر یارمحمد قاسمی به عنوان سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند.

روابط عمومی دانشگاه برای این عزیزان آرزوی موفقیت می نماید.