En Ar

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید، محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها

 

نهضت علمي کشور نبايد متوقف شود/ پيشرفت علمي تحريم‌ها را بي‌اثر خواهد کرد/ تبديل دانشگاه به باشگاه سياسي؛ سمّ مهلک براي حرکت علمي کشور

 

صدها نفر از استادان دانشگاهها عصر (چهارشنبه 11/4/1393) در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي به هم انديشي و تبادل نظر در زمينه هاي علمي – دانشگاهي – فرهنگي – اجتماعي – اقتصادي و سياسي پرداختند.
در ابتداي اين نشست که بيش از 2 ساعت به طول کشيد، 7 نفر از استادان دانشگاهها، ديدگاههاي مختلف خود را بيان کردند. سپس حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اهميت «تداوم جدي، پر شتاب و همه جانبه‌ي نهضت علمي» بعنوان عامل اصلي شکل دهنده سرنوشت آينده ايران و جهان اسلام، افزودند: تحقق اين هدف مهم، نيازمند فعاليت و مديريت جهادي کساني است که عاشق پيشرفت ميهن و ملت هستند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديدار با اساتيد دانشگاهها را يکي از شيرين ترين جلسات خواندند که هدف اصلي آن احترام و تکريم نمادين «دانشمندان و مجموعه زبدگان و نخبگان علمي و فکري کشور» است.
حضرت آيت الله خامنه اي مطالبي را که برخي از اساتيد دانشگاهها در اين ديدار بيان کردند، مفيد و بسيار خوب دانستند و گفتند: انشاءالله از مجموع اين مطالب، در برنامه ريزي ها و تبادل نظر با مسئولين استفاده خواهد شد و بايد تأثيرگذاري اين مطالب ديده شود.
ايشان بعد از اين مقدمه چند نکته مهم را درخصوص حرکت علمي کشور بيان کردند. لزوم کُند و متوقف نشدن علمي کشور و ادامه آن با حرکتي پرشتاب تر و مضاعف، اولين نکته اي بود که رهبر انقلاب اسلامي مطرح کردند.
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: حرکت علمي کشور موضوعي اساسي براي آينده کشور و جامعه و حتي براي دنياي اسلام است.
ايشان افزودند: پس از سالها تأکيد بر اهميت کار علمي، اکنون حرکت علمي کشور به موفقيت هاي بزرگي دست يافته و در بُعد جهاني نيز شناخته شده است و در واقع مي توان گفت از نهضت علمي جمهوري اسلامي ايران، در دنيا، رونمايي شده است.
رهبر انقلاب اسلامي به يک دغدغه مهم درخصوص پيشرفت هاي علمي کشور اشاره کردند و گفتند: مهمترين نگراني اين است که نهضت علمي کشور که پس از سالها زحمت و مجاهدت و حرکت در مسيري سخت، به نيمه راه رسيده است، دچار وقفه يا توقف شود.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: هرگونه توقف در اين مسير و يا کُند شدن شتاب موتور علمي کشور، با عقب گرد همراه خواهد بود.
ايشان افزودند: اگر اين نهضت و حرکت علمي متوقف شود، بازگرداندن آن، بسيار مشکل خواهد بود بنابراين همه بايد با تمام توان، به پيشرفت علمي کشور کمک کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، متوقف شدن حرکت علمي کشور را يکي از نقشه هاي اصلي جبهه دشمنان نظام اسلامي دانستند و درخصوص استفاده مکرر از کلمه «دشمن» گفتند: برخي درخصوص استفاده از کلمه «دشمن» و تکرار آن، حساسيت دارند در حاليکه در قرآن کريم نيز بارها کلمه هاي شيطان و ابليس تکرار شده که پيام آن، غافل نشدن از شيطان و دشمن است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: تکيه بر موضوع دشمن به معناي توجه نکردن به مشکلات و عيوب داخلي نيست اما غفلت از دشمن بيروني، خطاي راهبردي عظيمي است که ما را دچار خسارت مي کند.
ايشان خاطرنشان کردند: مقابله با نقشه و چالش خصمانه دشمن، نيازمند حرکت و مديريت جهادي در عرصه علمي و مقابله صحيح و هوشمندانه مسئولان و اساتيد دانشگاهها با آن است.
رهبر انقلاب اسلامي مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها و اساتيد را به مراقبت جدي براي ادامه پرشتاب حرکت علمي کشور توصيه مؤکد کردند و افزودند: متأسفانه ما در دورانهايي، نمونه هاي نامطلوبي را در دانشگاهها داشتيم که جوانان نخبه را به ترک کشور تشويق مي کردند و يا در سالهايي، افرادي در داخل وزارت علوم، در مقابل حرکت علمي مانع تراشي مي کردند، اين موارد به هيچ وجه نبايد تکرار شوند.
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: دانشگاه نبايد در اختيار کساني قرار گيرد که پيشرفت علمي کشور را به هيچ مي انگارند بلکه بايد در اختيار کساني باشد که عاشق پيشرفت علمي ايران هستند و اهميت آن را براي سرنوشت کشور و ملت درک مي کنند.
رهبر انقلاب از زاويه کوتاه و ميان مدت نيز، پيشرفت علمي کشور را داراي فوايد گرانقدر از جمله بي اثر کردن تحريم ها خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن مي خواهد با ابزار تحريم بر روي آبروي ملي ايرانيان فشار بياورد و ملت را تحقير کند که استمرار «نهضت و پيشرفت علمي»، اين ابزار را هم بي اثر خواهد کرد.
ايشان توجه مسئولان به شرکتهاي دانش بنيان را از عوامل مؤثر در پيوند «علم و صنعت و کشاورزي» خواندند و افزودند: شرکتهايي که با استانداردها و شاخصه هاي لازم، حقيقتاً دانش بنيان هستند مي توانند در تداوم نهضت علمي، نقش مهمي ايفا کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به برخي افراد تريبون دار که در اصل مسئله پيشرفت علمي ايران، اظهار ترديد مي کنند افزودند: اين صحبتها از روي بي اطلاعي است و بايد براي اينگونه افراد در بخشهاي مختلف، تور علمي گذاشت تا پيشرفتهاي تحسين برانگيز پزشکي، هسته اي، نانو، سلولهاي بنيادين و ديگر عرصه ها را درک کنند و از سر بي اطلاعي سخن نگويند.
ايشان، تدوين نقشه جامع علمي کشور را، مسئله اي راهبردي و مبناي سندهاي علمي تنظيم شده براي بخش هاي مختلف کشور برشمردند و افزودند: لازم است سهم دانشگاه هاي مختلف در اين نقشه جامع علمي، تعيين شود تا مراکز علمي براساس مزيتها و ظرفيتهاي خود، مسئوليتشان را در اين سند مهم ايفا کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، انطباق هرچه بيشتر فعاليتهاي علمي با نيازهاي کشور را، ضرورتي اساسي خواندند و افزودند: البته مقالات علمي استادان ايراني که در جهان مرجع علمي مي شود باعث افتخار و نشانه پيشرفت ايران است اما لازم است مقالات و ديگر فعاليتهاي پژوهشي علمي، ناظر به تأمين نيازهاي داخلي باشد تا دانشگاهها سهم خود را در کمک به مديريت کشور بخوبي ايفا کنند.
نکته مهم ديگري که حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با استادان دانشگاهها بيان کردند، تأثيرگذاري ويژه «سخن، رفتار و منش استادان» بر دانشجويان بود.
ايشان خاطرنشان کردند: تفوق علمي استاد، براي او جايگاه ويژه اي در ذهن و شخصيت دانشجو بوجود مي آورد که لازم است از اين جايگاه تأثيرگذار براي پرورش جواناني «خوش روحيه، اميدوار، خوش بين، شجاع، آينده نگر، داراي ايمان و اعتماد به نفس، معتقد به مباني نظام، برخوردار از روحيه خدمت و پايبند به تعلقات معنوي و ميهني» استفاده کرد.
رهبر انقلاب در نگاهي نقادانه به جرياني که مرعوب و مغلوب فرهنگ غربي است افزودند: اين جريان هرچه را ملي، خودي و ميهني است مستقيم يا غيرمستقيم مايه تحقير و استهزا قرار مي دهد و موجبات دلزدگي و يأس دانشجويان را فراهم مي کند که اين کار، بسيار غلطي است.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين دروس معارف دانشگاهها را فرصتي بسيار ارزشمند خواندند و خاطرنشان کردند: اگر استادان معارف با هوشمندي، تکيه بر معلومات عميق و به روز شده، با دانشجو مواجه شوند بيشترين سود را به کشور و جامعه مي رساند که نهاد نمايندگي در دانشگاهها، بايد به اين مسئله دقت و براي آن برنامه ريزي کند.
حضرت آيت الله خامنه اي، تحول بنيادين در علوم انساني را نيازي حقيقي خواندند اما افزودند: معناي تحول در علوم انساني، بي نيازي از کارهاي علمي و تحقيقاتي غربيها نيست.
ايشان در بيان علت لزوم تحول در علوم انساني گفتند: مبناي علوم انساني در غرب، مادي و غيرالهي است در حاليکه علوم انساني هنگامي به حال فرد و جامعه مفيد خواهد بود که براساس جهان بيني الهي و اسلامي استوار باشد که بايد در اين زمينه با سرعت مناسب و بدون کندي يا شتاب زدگي تلاش کرد.
رهبر انقلاب اسلامي در پايان سخنانشان، بار ديگر نکته اي بسيار مهم را مورد تأکيد قرار دادند و افزودند: مسئولان ذيربط و مديران دانشگاهها بايد با جديت از تبديل مراکز علمي به محل جولان و فعاليتهاي جريان هاي سياسي جلوگيري کنند.
ايشان تبديل دانشگاهها به باشگاههاي سياسي را سمّ مهلک حرکت علمي کشور خواندند و خاطرنشان کردند: متأسفانه در دوره اي شاهد اين پديده زيان بار بوديم.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأييد و دفاع از نگرش، فهم و مشرب سياسي در ميان دانشجويان تأکيد کردند: اين مسئله با تبديل مراکز علمي به جولانگاه جريانهاي سياسي تفاوت دارد.
ايشان خاطرنشان کردند: آرامش دانشگاهها، زمينه ساز و شتاب بخش حرکت علمي کشور است و اگر خداي نکرده اين آرامش ضربه بخورد، حرکت علمي متوقف مي شود و ايران به عقب باز مي گردد.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فضاي صفا و معنويت و صدق و اخلاص ماه مبارک رمضان، همگان را به بهره گيري حداکثري از اين ماه پربرکت و تقويت ارتباط با خداوند و گسترش فضاي خوش بيني و اعتماد و محبت و خيرخواهي در روابط اجتماعي توجه کردند.
در ابتداي اين ديدار 7 نفر از استادان رشته هاي مختلف دانشگاهها، ديدگاههاي خود را بيان کردند

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها