شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه ایلام در نظر دارد خدمات زیر را برای شش ماهه دوم سال 92 و شش ماهه اول سال 93 از طریق مناقصه عمومی با توجه به شرایط ذیل به پیمانکاران واجدالشرایط حداقل 2 سال سابقه کار در زمینه مربوطه و تأیید صلاحیت از اداره کار واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز در ساعت اداری به امور اداری دانشگاه واقع در بانگنجاب ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

1 - واگذاری خدمات امور فضای سبز.

شرایط عمومی

1 - ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 5% مبلغ پیشنهادی (فقط ضمانتنامه)

2 - ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار تعهدات در صورت برنده شدن به میزان 5% کل مبلغ پیشنهادی.

3 - دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات آزاد است.

4 - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.