En Ar

برگزاری اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه ایلام

دكتر علي محمدي: امروز با استقلال هيات مميزه شاهددست يابي دانشگاه ايلام به هويت مستقل و واقعي خودهستيم .

اولين جلسه هيأت مميزه دانشگاه ايلام 18 مهر ماه با حضور دکتر علي محمدي رئيس دانشگاه ايلام و رئيس هيأت مميزه، پرفسور زلفي گل رياست دانشگاه بوعلي سيناي همدان، پرفسور  قبادي، پرفسور سبزي پرور و پرفسور ساکي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه بو علي سيناي همدان، پرفسور نخعي عضو هيأت علمي دانشگاه کردستان، دکتر گودرزي عضو هيأت علمي دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي و دکتر قرباني، دکتر بگ محمدي، دکتر پوراشرف، دکتر علي اکبري، دکتر عباسي و دکتر بهرامي  از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام در محل سالن جلسات حوزه رياست دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه دکتر علي محمدي ضمن عرض خير مقدم به اعضاي هيأت مميزه، حضور اين اساتيد را منشأ خير دانستند و ابراز اميدواري کردند که حضور علمي و پرنشاط آنان باعث کمک به روند توسعه دانشگاه و استان شود و خاطر نشان کرد: تسريع در ارتقاي رتبه اساتيد، تبديل وضعيت، بازنگري در سرفصل دروس و ساير موارد از ثمره هاي استقلال هيأت مميزه است. امروز با تشکيل اولين جلسه هيأت مميزه شاهد دست يابي دانشگاه ايلام به هويت مستقل و واقعي خود هستيم.

دکتر علي محمدي گفت: قطعاً اهميت داشتن هيأت مميزه مستقل بر دانشگاهيان مخفي نيست. اينکه اختيار ارتقاي کيفي دانشگاه در دست خود دانشگاه باشد، بسيار حائز اهميت است. موضوع استقلال هيأت مميزه دانشگاه ايلام از 2 سال پيش با حضور وزير سابق علوم کليد خورد. ما موضوع را مطرح کرديم و ايشان قول مساعد دادند و لطف خداي بزرگ باعث شد که تلاش هاي ما بعد از 2 سال پيگيري مستمر نتيجه بخش باشد.

سپس رياست دانشگاه ايلام گزارش کوتاهي از وضعيت دانشگاه بيان نموده و ابراز کردند:

دانشگاه ايلام در سال 1370 به فرمان مقام معظم رهبري تأسيس و با پذيرش 35 نفر دانشجو آغاز به کار کرد. همه رؤساي سابق دانشگاه به نوبه خود متولي کار شدند و هر کدام قدم هايي برداشتند که امروز به خاطر زحمات ارزنده همه اين عزيزان دانشگاه به چنين جايگاهي رسيده است. با تلاش هاي زيادي که در اين دوره مديريت صورت گرفت، تعداد اعضاي هيأت علمي از 139 نفر (1 نفر دانشيار و کمتر از 100 نفر استاديار) در سال 1389 به 180 نفر عضو هيأت علمي (16 نفر دانشيار و ما بقي اکثراً استاديار) در سال 1392، تعداد رشته هاي دکتري از 1 به 13، کارشناسي ارشد از 19 به 31 رشته آموزشي-پژوهشي و 19 رشته آموزش محور (مجموعاً 50 رشته) افزايش يافت؛ و تعداد دانشجويان به بيش از 6000  نفر رسيده که بيش از 20 درصد آن در مقاطع تحصيلات تکميلي مشغول به تحصيل هستند و اين رقم بالاتر از ميانگين کشوري است. اخذ مجوز پرديس خودگردان دانشگاهي، اخذ مجوز پژوهشکده گياهان دارويي و معطر، تأسيس دانشکده الهيات و معارف اسلامي، تأسيس دانشکده نفت و گاز، تأسيس دانشکده پيرادامپزشکي، اخذ مجوز گروه پژوهشي پاتوبيولوژي، افزايش 22000 جلدي تعداد عناوين کتب کتابخانه، افزايش تقريباً سه برابري تعداد مقالات علمي-پژوهشي، اخذ مجوز 4 مجله علمي- تخصصي، افزايش تعداد بورسيه از 8 به 76 نفر که 70 درصد جذب شده ها و 80 درصد بورسيه ها بومي هستند و نيز اخذ مجوز 12 رشته دکتري نوبت دوم و 9 رشته در مقطع کارشناسي ارشد براي پرديس خودگردان، از ديگر موفقيت هاي دانشگاه در اين دوره مديريت بوده است. کسب رتبه برتر روابط عمومي دانشگاه در زمينه اطلاع رساني در ميان دانشگاه هاي گروه الف کشور و تجليل از دانشگاه ايلام بعنوان يکي از 3 دانشگاه برتر در زمينه برگزاري اردوهاي راهيان نور، قرار گرفتن جز 12 دانشگاه برتر فرهنگي کشور و کسب عنوان قابل تقدير فرهنگي در سال گذشته، کسب رتبه اول دفتر انجمن هاي علمي و برخي انجمن هاي علمي و دانشگاه بر گزيده در سطح وزارت علوم در اجراي طرح فرهنگ، پويايي و سلامت از افتخارات ديگر اين دانشگاه است. اميدواريم اين تلاش ها مورد رضايت خداي متعال قرار بگيرد و هيأت مميزه مستقل دانشگاه بتواند در افزايش و سرعت بخشيدن به موفقيت هاي دانشگاه کمک شاياني نمايد.

پرفسور قبادي: افتتاح دانشکده نفت و گاز در دانشگاه ايلام با توجه به ظرفيت منطقه باعث خوشحالي است.

درادامه پرفسور قبادي عضو هيأت علمي دانشگاه بو علي سيناي همدان آگاهي بخشي به اساتيد در زمينه معرفي مجلات معتبر را ضروري دانست و افزود: علي رغم تلاش بعضي همکاران در دانشگاه ها و تهيه مقالات علمي، متآسفانه بدليل عدم آگاهي از مجلات معتبر، مقاله به مجله اي نامعتبر ارسال مي شود و همه زحمات محقق هدر مي رود که براي جلوگيري از اين امر بايد در زمينه آگاهي بخشي به همکاران اقداماتي صورت پذيرد.

وي بيان کرد: تشويق و ايجاد انگيزه در اعضاي هيأت علمي براي ترجمه و تأليف کتاب، هم انتشارات دانشگاه را توسعه خواهد داد و هم به ارتقاء رتبه علمي استاد کمک مي کند. همچنين ايجاد رشته هاي پژوهش محور در ارتقاء سطح کيفي و علمي دانشگاه بسيار حائز اهميت است.

ايشان افتتاح دانشکده نفت و گاز در دانشگاه ايلام را با توجه به ظرفيت منطقه باعث خوشحالي دانستند.

در ادامه پرفسور سبزي پرور عضو هيأت علمي و مدير روابط بين الملل دانشگاه بوعلي سينا ايجاد رشته هاي متناسب با وضعيت منطقه، جهت جذب بيشتر اساتيد را مهم ارزيابي کرد و همچنين گفت: اگر عضو هيأت علمي در ارتقاء راحت تر باشد، ماندگاري آن راحت تر خواهد بود.

 

سپس پرفسور نخعي عضو هيأت علمي دانشگاه کردستان گفت: توسعه استان و دانشگاه بسيار چشم گير و مشخص است.

وي افزود: با توجه به اين که کمترين رشد را در بودجه هاي دانشگاه ايلام ديده ايم، واقعا جاي تعجب است که ظرف اين چند سال با امکانات کم مالي و بودجه اي، چگونه اين همه پيشرفت حاصل شده است.

پرفسور نخعي خاطر نشان کرد: بايد رشته هاي دانشگاهي با وضعيت اقتصادي منطقه متناسب باشد. با توجه به ارتباط با مرز عراق، رشته هاي متناسب با حمل و نقل بار و زائر را مي توان در منطقه گسترش داد که باعث ارتقاء درآمدهاي استان خواهد شد و منبع درآمد خوبي براي مرزنشينان و همچنين راهي براي خارج کردن علوم از حالت محض مي باشد.

در ادامه اين جلسه پرفسور ساکي عضو هيأت علمي دانشگاه بو علي سينا موضوع تکريم به اعضاي هيأت علمي را بسيار حائز اهميت دانست و خاطر نشان کرد: متوليان جمع آوري مدارک از اعضاي هيأت علمي جهت تشکيل پرونده بايد از همه قوانين و مقرارت آگاه باشند و باعث رفت و آمدهاي بيش از حد اعضا و اتلاف وقت آن ها نشود و در روند پيگيري و تشکيل پرونده تسريع صورت پذيرد. همچنين در تعيين اعضاي کميته تخصصي و کميته هاي منتخب از افراد متخصص استفاده شود.

پرفسور ساکي ادامه داد: با توجه به اين که ايلام قطب دامپروري است، توجه به اين گونه رشته ها براي تبديل فرآورده هاي علمي به فن و درآمد بسيار مهم است.

پرفسور زلفي گل: دانشگاه ايلام حداقل 10 سال جهشي قضيه را پيش برده است. جا دارد به آقاي دکتر علي محمدي تبريک جدي گفت.

در ادامه بحث، پرفسور زلفي گل موفقيت کم نظير دانشگاه ايلام در استقلال هيأت مميزه را به دانشگاهيان دانشگاه ايلام تبريک گفت و خاطر نشان کرد: دانشگاه ايلام حداقل 10 سال جهشي قضيه را پيش برده است. جا دارد به آقاي دکتر علي محمدي تبريک جدي گفت.

رئيس دانشگاه بو علي سيناي همدان افزود:  وضعيت دانشگاه ايلام بسيار خوب است تأسيس رشته هاي جديد نيز جاي تبريک دارد. اما با توجه به مرزي بودن منطقه، جاي خالي دانشکده زبان هاي خارجي احساس مي شود. نياز منطقه به رشته هايي چون مهندسي شهرسازي و معماري و مهندسي حمل و نقل ريلي بسيار ملموس است. بايد طرح آمايش آموزش عالي را جدي بگيريم. يعني تنوع رشته ها به گونه اي باشد که سلايق مختلف را براي ادامه تحصيل پوشش دهد. رشته هاي موازي در دانشگاه هاي استان ايجاد نشود و آموزش ها به شکلي باشد که دانشجو پس از فارغ التحصيلي براي خودش اشتغال ايجاد کند. براي رسيدن به اين اهداف بايد نهايت استفاده از استقلال هيأت مميزه دانشگاه شود که اين واقعاً اثر بخش است.

دکتر عباسي: قطعاً استقلال هيأت مميزه دانشگاه يک کار  بسيار شاخص و ماندگار در اين دوره مديريت بوده است.

سپس دکتر عباسي عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام بيان داشتند: از جناب آقاي دکتر علي محمدي و هيأت رئيسه دانشگاه و همه عزيزاني که در راستاي استقلال هيأت مميزه دانشگاه تلاش کردند، سپاسگزاري مي کنم. قطعاً يک کار  بسيار شاخص و ماندگار در اين دوره مديريت بوده است و همان طور که بقيه همکارانم اشاره کردند، در راستاي توسعه علمي دانشگاه و ارتقاي همکاران قطعاً مثمر ثمر خواهد بود.

دکتر عباسي تصريح کرد: همچنين سپاسگزاري مي کنم از دوستاني که به بنده اعتماد کردند تا در هيأت مميزه در خدمتشان باشم. قطعاً براي بنده فرصتي است که از تجارب دوستان استفاده نمايم. انشاءالله که حضور ما بتواند قدمي موثر در ارتقاي علمي همکارانمان باشد.   

دکتر علي اکبري: به آقاي دکتر علي محمدي و همکاران خسته نباشيد مي گويم. کاري يادگاري صورت گرفته است و يکي از مراحل بلوغ دانشگاه امروز رقم مي خورد.

در ادامه دکتر علي اکبري عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام ضمن تشکر از دکتر علي محمدي به خاطر تلاش هاي بي وقفه ايشان در جهت موفقيت بدست آمده در زمينه استقلال و اهميت جايگاه هيأت مميزه مستقل بيان کرد: وقتي مسير ارتقاء را فراهم مي کنيم ماندگاري و دلبستگي اعضاي هيأت علمي بيشتر مي شود. بدون شک به اعضاي هيأت علمي نشان خواهيم داد که قدر دان زحماتتان هستيم و زحمات شما را تأييد مي کنيم و کار هيأت مميزه هم همين است. من فکر مي کنم بازخورد اول هيأت مميزه اين است که همکاران ما در دانشگاه علاقمند شوند توانمندي هايشان را خيلي زودتر عملي نشان دهند و به اين ترتيب دانشگاه ايلام بتواند در عرصه ملي نقش خود را ايفا کند.

سپس دکتر بگ محمدي عضو هيأت علمي و معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ايلام ظرفيت هيأت مميزه را مثبت ارزيابي کرد و گفت: از اين ظرفيت استفاده هاي فراواني مي شود. در استان هاي محرومي مثل استان ما اگر دانشگاه ها توسعه يابد قدم هاي مهمي برداشته خواهد شد.

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ايلام ابراز اميدواري کرد که مشکلات ساختاري استان حذف شده و از کلمه محروم رها شود و در آينده بتوانيم شاهد توسعه هر چه بيشتر دانشگاه  و استان باشيم.

در ادامه اين جلسه دکتر پوراشرف عضو هيأت علمي و معاون پژوهشي دانشگاه ايلام خاطر نشان کرد: براي اولين بار در کشور شبکه همکاري هاي علمي را به صورت عملي شاهد بوديم.

معاون پژوهشي دانشگاه ايلام تصريح کرد: شيوه اداره امور پژوهشي در کشور و هيأت مميزه ها جاي نقد دارد. ما در هيأت مميزه هم بايد رويکرد اقتصادي داشته باشم. نظام پاداش ما به سمت کارهاي کاربردي نيست و همه رويکرد ما در حوزه پژوهشي به سمت نگارش مقاله است که البته نوشتن مقاله هم جزئي از فعاليت هاي پژوهشي است.

وي افزود: در شاخص هاي رتبه بندي دانشگاه ها مقالات کمتر از 10 درصد ارزش گذاري مي شوند ولي براي يک پروژه تحقيقاتي بيش از 40 درصد امتياز محسوب مي شود. اما در آموزش عالي ما چنين جايگاهي وجود ندارد.

دکتر پور اشرف ادامه داد: در بحث ارزيابي، وقتي در بخش ها تفاوت وجود دارد، در استانداردهاي ارزيابي هم بايد تفاوت باشد.. اين در حالي است که استانداردهاي موجود فقط براي گروه هاي علوم پايه است و ارزيابي علوم انساني بايد بر مبناي همان استانداردها باشد که اين صحيح نيست.

در پايان جلسه دکتر علي محمدي به عنوان رييس هيأت مميزه احکام مربوطه را به اعضا تقديم نمودند
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها