En Ar

دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه در سه سال اخیر

تعداد کتب تأليفي: 12 کتاب
تعداد کتب ترجمه‌اي 10 کتاب
مقالات چاپ شده در مجلات ISI: ا587 مقاله
مقالات چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي و ISC: ا215  مقاله
مقالات چاپ شده در مجلات علمي-ترويجي: 17  مقاله
مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي بين المللي: 250  مقاله
مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي ملي: 627  مقاله

آغاز به کار مرکز رشدو فناوري با استقرار 23 هسته / شرکت فناور در زمينه‌اي صنعت، کشاورزي و خدمات
راه اندازي پژوهشکده گياهان دارويي
قراردادهاي پژوهشي منعقد شده با سازمانها و مراکز صنعتي:  22 قراداد جمعاً به مبلغ 5.415.641.000 ريال
7 مجوز مجلات علمي- پژوهشي: مجوز مجله بوم شناسي همزيست‌هاي گياهي در توليدات زراعي اخذ شده و اقدامات اوليه براي 6 مجله ساير گروههاي آموزشي انجام شده است.
ايجاد گروه پژوهشي پاتوبيولوژي دامپزشکي

3 مورد ثبت اختراع :
- داور هوشمند دراز و نشست - سرکار خانم نقيب زاده
- نيروگاه برق‌آيي - دکتر جمال خداکرمي
- بادگير براي ساختمانهاي طبقاتي - دکتر جمال خداکرمي

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها