En Ar

انتصاب سرپرست گروهای آموزشی فیزیک واقتصاد

طی احکامی ازسوی دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه آقای دکتر جلیل ناجی دومیرانی به سمت سرپرست گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم پایه وآقای دکترباقردرویشی به سمت سرپرست گروه آموزشی اقتصاددانشکده علوم انسانی منصوب گردیدند.روابط عمومی دانشگاه برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها