En Ar

برگزاری اولین کارگاه آموزشی نرم افزار-matlab

دراین کارگاه اعضای هیأت علمی باقابلیتهای ذیل در محیط matlabآشناگردیدند:

-         نحوه واردکردن داده هادر matlab

-         چگونگی اجرای دستورات اولیه در matlab

-         چگونگی ایجادماتریس هاوکارباآنها

-         نحوه انجام عملیات ریاضی روی ماتریسهای یک بعدی وچندبعدی

-         نحوه تعریف توابع مختلف در matlab

-         ترسیم توابع با استفاده ازقابلیت گرافیکی matlab

-         تعریف واجرای حلقه هادریک برنامه matlab

-         نحوه ویرایش واجرای یک الگوریتم با توابع شرطی

-         نحوه خواندن وواردکردن داده هاازمنابع خارج از matlab

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها