En Ar

انتصاب مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه آقای دکتر خشنود نورالهی به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب گردید.

متن حکم

برادرگرامی جناب آقای دکتر خشنود نورالهی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه

سلام علیکم

باحترام،پیرور حکم شماره 483/1/دمورخ 15/4/90نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی وتلاش شایسته ای که درسرپرستی مدیریت تحصیلات دانشگاه معمول داشتید،به موجب این حکم از تاریخ یادشده ضمن حفظ مسئولیت های آموزشی وپژوهشی به مدت 2سال به عنوان« مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه»منصوب می شوید.انتظارمی­رودبااتکال برقدرت لایزال الهی وهماهنگ با سیاست های کلی دانشگاه وهمفکری باسایرمدیران درتوسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه موفق ومویدباشید.

باآرزوی توفیق الهی

دکتر طاهر علی محمدی

رئیس دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها